Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'grisehus' from Norwegian to English
grisehus {n}pigpen
grisehus {n}pigsty [Br.]
grisehus {n} [uform.] [fig.][a dirty and messy home]
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'grisehus' from Norwegian to English

Advertisement
grisehus {n}
pigpen

pigsty [Br.]
grisehus {n} [uform.] [fig.]
[a dirty and messy home]
Usage Examples Norwegian
 • Mot slutten av krigen klarte kommunistene å få installert en offsetmaskin i et grisehus i Øvre Buskerud.
 • Katt i sauefjøs og grisehus må ikke forekomme.
 • Deler av de gamle benkene skal ha blitt brukt som inventar i et grisehus på Kvamsøy.
 • De mest vanlige er løe, låve, fjøs og stall, ofte sammen med grisehus, hønsehus og utedo.
 • Der man hadde mange griser til slaktedyrproduksjon hadde man grisehus som lå for seg.
 • I tillegg fins drengestua, grisehus, stabbur og smie.
 • Temmede villsvin holdes også som husdyr i grisehus og i innhegninger.
 • Tømmer fra et gammelt grisehus på gården ble benyttet som bygningsmateriale.
 • På slutten av 1800-tallet drev Edward Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs og store områder dyrket mark.
 • Prestegården består i dag av prestebolig, forpakterbolig, låve, bu og grisehus, og forvaltes av Stiftelsen Aur Prestegård.
 • Avisen ble trykt i en offset trykkemaskin plassert i kjelleren under et grisehus i Oslo.
 • Det er på grunn av denne parasitten sterkt frarådet å la katt slippe inn i sauefjøs og grisehus, en svært vanlig årsak til kasting (abort) hos sau..
 • Folkehelseinstituttets statistikkDet er på grunn av denne parasitten sterkt frarådet å la katt slippe inn i sauefjøs og grisehus, en svært vanlig årsak til kasting (abort) hos sau.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!