Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'griskhet' from Norwegian to English
NOUN   ei/en griskhet | griskheta / griskheten | - | -
griskhet {m/f}greed
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'griskhet' from Norwegian to English

griskhet {m/f}
greed
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • I sin griskhet nekter danskekongen dem hvile og søvn, og de tar hevn ved å kverne ulykke for ham mens de kveder frem Grottesangen.
 • Før 1400 hadde de lite eller ingenting til felles med folk som de bekjempet, og deres oppførsel og griskhet overgikk ofte andre hærer i middelalderen.
 • Disse lovene ble vedtatt i et forsøk på å rette opp resultatet av det feilslåtte encomienda-systemet ved å gi bedre beskyttelse til de innfødte mot den griskhet og råhet som rådet blant conquistadorene og deres etterkommere.
 • For det andre, det var like syndig for de adelige å tvinge fram tyveri med deres griskhet som det var for de fattige å stjele brød.
 • Det greske ordet for lyst er "epithymia" (επιθυμια), som også kan oversettes til norsk som «griskhet».
 • Opprøret var knekt i 1804. Daoguang-keiseren innrømmet i et senere dekret at opprøret i stor grad skyldtes lokale embedsmenns griskhet og utpining av befolkningen.
 • Sykelig forventning omfatter ønsketenkning, griskhet, overdreven lyst og besettelse, naivitet, falsk troskap eller fortrengning.
 • Griskhet er innenfor katolsk teologi en av de syv dødssynder.
 • Gregor tilegnes også å ha definert de syv dødssynder begjær, hovmod, vrede, misunnelse, griskhet, latskap og fråtseri.
 • Misunnelse kan i situasjoner forveksles med griskhet og sjalusi, som er en annen dødssynd.
 • Judas' forræderi av Jesus for penger ble også sett på som typisk for jødisk griskhet og gjerrighet.
 • Fortidens ånd viser Scrooges egne gode minner om julen, men som ble spolert av griskhet etter penger.
 • Dens grunnleggende emosjon er hovmod, men det tilkommer sterke elementer av havesyke («må ha / eie sjøl») og griskhet.
 • Filmen tar for seg tema som hevngjerrighet, griskhet, hat og ondskap i en fattig bygd i gamle dager.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!