Advertisement
 Translation for 'Adresse' from Norwegian to English
NOUN   ei/en adresse | adressa / adressen | adresser | adressene
adresse {m/f}address
2
inform.
IP-adresse {m/f}
IP address
å oppgi navn og adresseto provide name and address
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Norwegian
 • Ingen hus har i dag adresse knyttet til utstikkeren. De bygningene som ligger der, har adresse Kongshavnveien 27–31.
 • MAC-adressen kalles også Ethernet-adresse, maskinvareadresse, adapter-adresse eller fysisk adresse. Det tilsvarende uttrykket for trådløst nettverksutstyr er "BSSID", og er funksjonelt ekvivalent.
 • Abonnenter med dynamiske IP-adresser kan i prinsippet få tildelt en ny IP-adresse fra internettleverandøren hver gang de kobler seg til nettet.
 • Tveiter-Ødegården har adresse Askilsrudsveien 7, og Askilsrud/Akselsrud gård har adresse Askilsrudveien 26.
 • Ingen hus har adresse knyttet til veien. De fleste husene langs veien har adresse Hagapynten, mens et par av de nederste har adresse Haugerudhagan.

 • Ingen hus har adresse til veien, men to vernede boliggårder med adresse Gabels gate 25 og 27 tegnet av Heinrich Jürgensen og Johan von Hanno flankerer veien.
 • Hvalheim Bo og Servicesenter har adresse Bønsnesveien 520, Solstad Bo- og Omsorgssenter har adresse Bønsnesveien 520 og Elstøen Gartneri har adresse Bønsnesveien 440.
 • For ikke tekniske brukere kan en transaksjon forklares enkelt gjennom at du eksempelvis sender bitcoin fra adresse A i lommebok X til adresse B i lommebok Y.
 • En IP-adresse er et annet eksempel på en logisk adresse.
 • Gata har kun én adresse; Thora Storm videregående skole har adresse Suhms gate 6.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!