Advertisement
 Translation for 'Katalysator' from Norwegian to English
NOUN   en katalysator | katalysatoren | katalysatorer | katalysatorene
kjøretøy
katalysator {m}
catalyser [Br.]
kjøretøy
katalysator {m}
catalytic converter
kjemi
katalysator {m} [også fig.]
catalyst [also fig.]
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'Katalysator' from Norwegian to English

katalysator {m}
catalyser [Br.]kjøretøy

catalytic converterkjøretøy
Advertisement
katalysator {m} [også fig.]
catalyst [also fig.]kjemi
Usage Examples Norwegian
 • TCAP kan enkelt lages ved å reagere aceton med konsentrert hydrogenperoksid sammen med en liten mengde saltsyre eller fortynnet svovelsyre som katalysator.
 • Ceroksid benyttes som katalysator for reduksjon av CO2 utslipp i eksos fra motorer.
 • Friedel-Crafts alkylering er alkylering av en aromatisk ring og et alkylhalid med en sterk Lewis syre som katalysator.
 • Den forbedrede motoren fikk betegnelsen YBJ for biler uten katalysator og YBG for biler med katalysator, der det røde toppdekselet var skiftet ut med et grønt for å signalisere miljøvennligheten.
 • Siden radikalet gjenvinnes i reaksjon 2 og 3, opptrer det som katalysator i reaksjonen.

 • Aktiveringsenergien til en reaksjon kan senkes ved hjelp av en katalysator.
 • Denne alkoholen dannes ved oksidering av sykloheksan i lufta, og ofte brukes kobolt som katalysator:.
 • Akkurat som rhenium og palladium kan technetium brukes som en katalysator i kjemiske prosesser.
 • Vanadiumpentoksid brukes i keramisk industri og som katalysator ved fremstilling av svovelsyre.
 • Berzelius ordet "katalysator" om et stoff som får en prosess til å gå raskere.

 • Industrielt fremstilles hydrogenbromid ved å blande hydrogengass og brom ved 200 – 400 °C med platina som katalysator.
 • Hvis kaliumklorat varmes opp uten at det er tilsatt en katalysator dannes det kaliumperklorat og kaliumklorid.
 • Scirocco MK2 hadde mye til felles med VW Golf MK2, ikke minst 16V-motoren med 139 hk i 1986 (uten katalysator).
 • PEMFC er bygget av membranelektrodesamlinger (MEA) som inkluderer elektroder, elektrolytt, katalysator og gassdiffusjonslag.
 • En homogen katalysator kan deaktiveres ved metal leaching, liganddekomponering, luft- og fuktighetsfølsomhet, og forgiftning.

 • Alle disse motorene hadde katalysator. 1988-modellene kunne en kort periode leveres uten katalysator.
 • En katalysator er et stoff som endrer hastigheten på en kjemisk reaksjon, men den forblir kjemisk uendret etterpå.
 • Tetryl produseres ved å tilsette dimetylanilin til konsentrert salpetersyre. Konsentrert svovelsyre brukes som katalysator i denne prosessen.
 • HMTD kan fremstilles ved å reagere konsentrert hydrogenperoksid med heksametylentetramin sammen med sitronsyre eller fortynnet svovelsyre som katalysator.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!