Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Mn' from Norwegian to English
kjemi
mangan {n} <Mn>
manganese <Mn>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Mn' from Norwegian to English

mangan {n} <Mn>
manganese <Mn>kjemi
Advertisement
 • manganese <Mn> = mangan {n} <Mn>
Show all
Usage Examples Norwegian
 • Resultatet er at atomvekten (mAX) vil være forskjellig fra summen av vektene av protonene (Zmp) og nøytronene ((A-Z)mn) i kjernen.
 • Mangan er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Mn og atomnummer 25.
 • .mn er Mongolias nasjonale toppnivådomene (ccTLD) for Internett. Det administreres av Datacom.
 • I Kina hadde det mandsjuisle Qing-dynastiet i mellomtiden avløst Ming-dynastiet, mn nettopp i det sørlige Kina var det tilhengere av ming-keiserne som regjerte, og jesuittene hadde fra tisligere erklært sin lojalitet overfor ming-keiserne.
 • Carl Becker har merket seg at hennes navn har ordstammen «mn-», noe som er knyttet til minne og hukommelse.

 • Dersom de to algebraiske flatene har grad henholdsvis "m" og "n", så defineres graden til den algebraiske kurven å være lik produktet ("mn").
 • Dialekten har i likhet med østnorsk konsonantforbindelser som "mn", "ŋn", "fs", "ft".
 • Da han overtok tronen tok han personnavnet "mn-m3‘t-r‘" på egyptisk, vanligvis vokalisert som "Menmaatre".
 • I dette opprinnelige koordinatsystemet kan man derfor si at den metriske tensoren ikke er noe annet enn Kronecker-deltaet "&delta;mn".
 • Lokalt i Xiamen, på amoydialekten innen "sørlig min"språk (minnan), er uttalen omtrent &#274;-mn&#770;g.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!