Advertisement
 Translation for 'allmenn' from Norwegian to English
ADJ   allmenn | allment | allmenne
allmenn {adj}common
allmenn {adj}general
allmenn {adj}universal
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'allmenn' from Norwegian to English

allmenn {adj}
common

general

universal
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Han var spesialist i allmenn kirurgi, thoraxkirurgi og var overlege i hjertekirurgi ved Rikshospitalet i Oslo.
 • Eksplosjonsteoriene har ikke vunnet allmenn tilslutning.
 • Det er allmenn stemmerett fra året man fyller 18 (forsøksordning med stemmerett for 16- og 17-åringer ved lokalvalget i 2011).
 • Christiansen vikarierte i professoratet i allmenn lingvistikk for Alf Sommerfelt i årene 1941–1943, og for professor Carl Borgstrøm i ”det propedevtiske kursus” i allmenn lingvistikk høsten 1957.
 • Graden av analfabetisme er på i underkant av 1 %, hvilket tilskrives innføringen av allmenn grunnskole i 1870 og allmenn ungdomsskole i 1900.

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin er et institutt under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagområdene allmenn- og samfunnsmedisin.
 • Ordet katolisisme kan også referere til tanken om en allmenn kirke uten hensyn til hvilket kirkesamfunn.
 • Fra januar 2007 er det blitt åpnet for allmenn tilgang til toppetasjen.
 • Aksjonæravtale er en avtale mellom aksjeeiere i et (allmenn-)aksjeselskap.
 • Det finnes ingen allmenn internasjonal vedtatt definisjon av by-begrepet.

 • I 1898 ble lov om allmenn stemmerett for menn vedtatt, og myrmanns-ordningen mistet sin berettigelse.
 • Israel har allmenn verneplikt for både kvinner og menn, med unntak for visse ikke-jødiske og ortodoks-jødiske folkegrupper.
 • En kan også skjelne mellom allmenn didaktikk og spesiell didaktikk.
 • Spørsmålet om stemmerett ble debattert ivrig fra 1860-tallet, da et krav om noe som i praksis betydde allmenn stemmerett ble lagt frem.
 • I 1896 fikk menn allmenn stemmerett i kommunevalg.

 • På videregående har skolen to studiespesialiserende linjer; allmenn og billedkunst.
 • Poissonprosessen kan generaliseres til en mer allmenn delmengde av [...].
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!