Advertisement
 Translation for 'bokfink' from Norwegian to English
orn.T
bokfink {m} [Fringilla coelebs]
(common) chaffinch
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'bokfink' from Norwegian to English

bokfink {m} [Fringilla coelebs]
(common) chaffinchorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Artssammensetningen varierer med hva som er tilgjengelig i området, men typiske bytter er troster, gråspurv, "Sylvia"-sangere, meiser, bokfink og lerker.
 • De mest tallrike hekkefuglene i Finland er løvsanger, bokfink og rødvingetrost.
 • Dernest følger heipiplerke og bokfink. Den suverent største andelen av den europeiske populasjonen hekker imidlertid i Sverige.
 • Den viktigste pollinatoren er kanarigransanger, men kalottmeis, svarthodesanger, kanariirisk, bokfink og firfisler ("Gallotia") besøker også blomstene.
 • Senere på året kommer skyggetålende arter som tannrot, skogbingel, myske og lundrapp. Deler av naturminnet er rikt på bregner. Bokfink og bøksanger er karakteristiske fuglearter i bøkeskogen.

 • Typearten er bokfinken ("Fringilla coelebs"), som ble beskrevet av Carl von Linné i 1758. Slektsnavnet "Fringilla" bestyr "fink" og har i ettertid blitt synonymisert med "bokfink".
 • Bokfink ("Fringilla coelebs") tilhører slekten "Fringilla" og er en art i finkefamilien.
 • Nebbet var lengre enn hos grønnfink og lignet mer på et bokfinknebb.
 • I motsetning til de fleste arter i finkefamilien kan bjørkefinken, men også bokfinken, gå på bakken.
 • Nebbet var lengre og relativt smalere enn hos grønnfink og lignet mer på et bokfinknebb.

 • Bokfinkvegen er en gate i Molde kommune i Møre og Romsdal.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!