Page 1 of 8 for the letter E in the Norwegian-English dictionary
e-bok {m/f}
e-book [short for: electronic book]forlags.litt.
e-handel {m}
e-commercehandelintern.
e-post {m}
e-mailintern.
emailintern.
e-postadresse {m/f}
e-mail addressintern.
email addressintern.
ecuadorianer {m}
Ecuadorianetn.
ed {m}
oath
edderkopp {m}
spiderzool.T
edderkoppnett {n}
spiderweb
Eddie {m}
Eddienavn
eddik {m}
vinegargastr.
eddiksyre {m/f} [E-260] [CH3COOH]>
acetic acidkjeminærings.
edelgass {m}
noble gaskjemi
edelmetall {n}
precious metal
edelmodig [litt.]
magnanimous
Edens hage {m}
Garden of Edenbibel.
Edgar {m}
Edgarnavn
edisjon {m}
edition
Edmund {m}
Edmundnavn
edru
sober
Edvard {m}
Edvardnavn
Edvin {m}
Edvinnavn
Edward {m}
Edwardnavn
Edwin {m}
Edwinnavn
effekt {m}
effect
effektforsterker {m}
boosterelektr.
effektiv
efficient
effektive rammelengde {m/f}
effective reach [effective frame length]sykkel
effektivitet {m}
efficiency
effektivt
efficiently
eføy {m}
ivybot.T
Egeerhavet {n}
Aegean Seageogr.
egen
own
egenandel {m}
deductible [Am.]forsikr.
excess [Br.]forsikr.
egeninnsats {m}
personal contribution
egenkapital {m}
equity [capital]fin.
egennavn {n}
proper namelingv.
proper nounlingv.
egenskap {m}
characteristic
property
quality
trait
egenskaper {pl}
properties
egentlig
actual
actually
egenundersøkelse {m}
self-examinationmed.
egenvekt {m/f}
tare weight
egenvekt {m/f} [bil]
kerb weight [Br.]
egenverdi {m}
intrinsic value
egg {n}
egggastr.
eggeformet
egg-shaped
eggeglass {n}
egg cupgastr.
eggehvite {m}
egg whitegastr.
eggeplomme {m/f}
egg yolkgastr.
eggerøre {m/f}
scrambled eggs {pl}gastr.
eggeskall {n}
eggshell
eggformet
egg-shaped
eggstokk {m}
ovaryanat.
Egil {m}
Egilnavn
å egne seg til
to lend itself to
egnet
suitable
egoist {m}
egoist
egoistisk
egoistic
selfish [egoistic]
egosentrisk
egocentric
self-centered [Am.] [egocentric]
egretthegre {m} [Ardea alba, syn.: Casmerodius albus, Egretta alba]
great egretorn.T
great white egretorn.T
Egypt {n}
Egypt <.eg>geogr.
egyptisk
Egyptian
egyptolog {m}
Egyptologistakad.arkeo.jobber
ei / en god sak
a good cause
ei / en klype salt
a pinch of salt
eid {n}
isthmusgeogr.
å eie
to have got
to own
to possess
å eie noe
to own sth.
eiendel {m}
(item of) property
asset
eiendeler {pl}
belongings­
eiendom {m}
property
eiendomsrett {m}
right of ownership
eier {m}
owner
eierskap {m} {n}
ownership
Eigil {m}
Eigilnavn
eik {m/f}
oakbot.T
eike {m/f}
spokesykkeltek.
eikenippel {m}
spoke nipplesykkel
eikenøtt {m/f}
acornbot.
eiker {pl}
spokeskjøretøysykkel
eikesanger {m} [Phylloscopus bonelli]
western Bonelli's warblerorn.T
eiketre {n}
oak treebot.T
Eilert {m}
Eilertnavn
Eilif {m}
Eilifnavn
Einar {m}
Einarnavn
einsteinium <Es>
einsteinium <Es>kjemi
Eivind {m}
Eivindnavn
forlags.litt.
e-bok {m/f}
e-book [short for: electronic book]
handelintern.
e-handel {m}
e-commerce
intern.
e-post {m}
e-mail
intern.
e-post {m}
email
intern.
e-postadresse {m/f}
e-mail address
intern.
e-postadresse {m/f}
email address
etn.
ecuadorianer {m}
Ecuadorian
ed {m}oath
zool.T
edderkopp {m}
spider
edderkoppnett {n}spiderweb
navn
Eddie {m}
Eddie
gastr.
eddik {m}
vinegar
kjeminærings.
eddiksyre {m/f} [E-260] [CH3COOH]>
acetic acid
kjemi
edelgass {m}
noble gas
edelmetall {n}precious metal
edelmodig [litt.]magnanimous
bibel.
Edens hage {m}
Garden of Eden
navn
Edgar {m}
Edgar
edisjon {m}edition
navn
Edmund {m}
Edmund
edrusober
navn
Edvard {m}
Edvard
navn
Edvin {m}
Edvin
navn
Edward {m}
Edward
navn
Edwin {m}
Edwin
effekt {m}effect
elektr.
effektforsterker {m}
booster
effektivefficient
sykkel
effektive rammelengde {m/f}
effective reach [effective frame length]
effektivitet {m}efficiency
effektivtefficiently
bot.T
eføy {m}
ivy
geogr.
Egeerhavet {n}
Aegean Sea
egenown
forsikr.
egenandel {m}
deductible [Am.]
forsikr.
egenandel {m}
excess [Br.]
egeninnsats {m}personal contribution
fin.
egenkapital {m}
equity [capital]
lingv.
egennavn {n}
proper name
lingv.
egennavn {n}
proper noun
egenskap {m}characteristic
egenskap {m}property
egenskap {m}quality
egenskap {m}trait
egenskaper {pl}properties
egentligactual
egentligactually
med.
egenundersøkelse {m}
self-examination
egenvekt {m/f}tare weight
egenvekt {m/f} [bil]kerb weight [Br.]
egenverdi {m}intrinsic value
gastr.
egg {n}
egg
eggeformetegg-shaped
gastr.
eggeglass {n}
egg cup
gastr.
eggehvite {m}
egg white
gastr.
eggeplomme {m/f}
egg yolk
gastr.
eggerøre {m/f}
scrambled eggs {pl}
eggeskall {n}eggshell
eggformetegg-shaped
anat.
eggstokk {m}
ovary
navn
Egil {m}
Egil
å egne seg tilto lend itself to
egnetsuitable
egoist {m}egoist
egoistiskegoistic
egoistiskselfish [egoistic]
egosentriskegocentric
egosentriskself-centered [Am.] [egocentric]
orn.T
egretthegre {m} [Ardea alba, syn.: Casmerodius albus, Egretta alba]
great egret
orn.T
egretthegre {m} [Ardea alba, syn.: Casmerodius albus, Egretta alba]
great white egret
geogr.
Egypt {n}
Egypt <.eg>
egyptiskEgyptian
akad.arkeo.jobber
egyptolog {m}
Egyptologist
ei / en god saka good cause
ei / en klype salta pinch of salt
geogr.
eid {n}
isthmus
å eieto have got
å eieto own
å eieto possess
å eie noeto own sth.
eiendel {m}(item of) property
eiendel {m}asset
eiendeler {pl}belongings­
eiendom {m}property
eiendomsrett {m}right of ownership
eier {m}owner
eierskap {m} {n}ownership
navn
Eigil {m}
Eigil
bot.T
eik {m/f}
oak
sykkeltek.
eike {m/f}
spoke
sykkel
eikenippel {m}
spoke nipple
bot.
eikenøtt {m/f}
acorn
kjøretøysykkel
eiker {pl}
spokes
orn.T
eikesanger {m} [Phylloscopus bonelli]
western Bonelli's warbler
bot.T
eiketre {n}
oak tree
navn
Eilert {m}
Eilert
navn
Eilif {m}
Eilif
navn
Einar {m}
Einar
kjemi
einsteinium <Es>
einsteinium <Es>
navn
Eivind {m}
Eivind
Page 1 of 8 for the letter E in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023