Page 1 of 12 for the letter H in the Norwegian-English dictionary
å ha
to have
to have got
å ha begge beina (plantet) på jorda
to have both feet on the grounduttrykk
å ha behov for noe
to need sth.
å ha det gøy
to have fun
Ha det moro! [uform.]
Have fun! <HF>
å ha det vondt
to be in pain
to suffer
Ha det!
Bye!
Goodbye!
Ha en god tur!
Have a good trip!
å ha en vond drøm
to have a bad dream
å ha fri
to have time off
å ha frispråk
to get away with murder [coll.]uttrykk
å ha hendene fulle [idiom]
to have a lot to do
å ha hendene fulle (av/med noe) [idiom]
to have one's hands full (with sb./sth.) [idiom] [to have a lot to do]
å ha lyst til å gjøre noe
to want to do sth. [desire]
å ha noe imot noen/noe
to have sth. against sb./sth.
å ha noe på hjernen
to be preoccupied with sth.
å ha noe på lur
to have sth. on hand
to have sth. prepared
to have sth. ready
å ha ræva full av penger [vulg.]
to be stinking rich [coll.] [often pej.]
å ha sommerfugler i magen [idiom]
to have butterflies in one's stomach [idiom]
å ha til hensikt
to intend
to purpose [rare]
å ha uvanlig sterke seksuelle lyster
to be oversexed
ha'kke [uform.]
don't/doesn't have
have/has not
Ha'kke peil. [uform.]
I don't know.
I have no idea.
Haagen {m}
Haagennavn
Haakon {m}
Haakonnavn
Haavard {m}
Haavardnavn
habitat {n}
habitat
hage {m}
garden
hagearbeid {n}
garden workhage.
gardeninghage.
hagebruk {n}
horticulturehage.
hagefest {m}
garden party
hagehumle {m/f} [Bombus hortorum]
(small) garden bumblebeeentom.T
hagemaskin {m}
garden machinehage.verktøy
hagenellik {m} [Dianthus caryophyllus]
carnationbot.T
hagesanger {m} [Sylvia borin]
garden warblerorn.T
hagesenter {n}
garden centre [Br.]hage.handel
hageslange {m}
garden hosehage.
hagl {n}
hailmeteo.
hagl {n} [haglkorn]
hailstonemeteo.
å hagle
to hailmeteo.
hagle {m/f} [haglgevær]
shotgun
haglgevær {n}
shotgun
haglskur {m/f}
hailstormmeteo.
hai {m}
sharkiktyo.T
å haike
to hitch [coll.] [hitchhike]
to hitch-hiketraf.
to hitchhike
to thumb a lift [coll.]
to thumb a ride [coll.]
haiker {m}
hitch-hiker
hitchhiker
haiketur {m}
hitchhikingtur.
Haiti {n}
Haitigeogr.
haitianer {m}
Haitianetn.
haitisk
Haitian
hake {m/f}
chinanat.
hakekors {n}
swastika
hakeparentes {m}
square brackettrykk
å hakke
to chop
hakket
chopped
Håkon {m}
Håkonnavn
Haldor {m}
Haldornavn
hale {m}
tail
halefinne {m}
tailfin [or: tail fin]iktyo.luftf.
Halfdan {m}
Halfdannavn
hall {m}
hall
Halla {m/f}
Hallanavn
Hallå! [uform.]
Hello!
Hallgeir {m}
Hallgeirnavn
hallik {m}
pimp
Hallstein {m}
Hallsteinnavn
hallusinasjon {m}
hallucinationmed.
å hallusinere
to hallucinate
hallusinogen
hallucinogenic
Hallvard {m}
Hallvardnavn
halo {m}
halometeo.
hals {m}
neck
å halshugge
to behead
halskjede {m} {n}
necklace
halspastill {m}
throat lozengefarm.
halv
half <hf.>
halvannen
one and a half <1½>
halvannen time {m}
(an) hour and a half
halvannet år {n}
(a) year and a half
one and a half years {pl}
Halvar {m}
Halvarnavn
halvår {n}
half year
Halvard {m}
Halvardnavn
halvårlig
biannual
semiannual
halvautomatisk
semi-automatic
å hato have
å hato have got
uttrykk
å ha begge beina (plantet) på jorda
to have both feet on the ground
å ha behov for noeto need sth.
å ha det gøyto have fun
Ha det moro! [uform.]Have fun! <HF>
å ha det vondtto be in pain
å ha det vondtto suffer
Ha det!Bye!
Ha det!Goodbye!
Ha en god tur!Have a good trip!
å ha en vond drømto have a bad dream
å ha frito have time off
uttrykk
å ha frispråk
to get away with murder [coll.]
å ha hendene fulle [idiom]to have a lot to do
å ha hendene fulle (av/med noe) [idiom]to have one's hands full (with sb./sth.) [idiom] [to have a lot to do]
å ha lyst til å gjøre noeto want to do sth. [desire]
å ha noe imot noen/noeto have sth. against sb./sth.
å ha noe på hjernento be preoccupied with sth.
å ha noe på lurto have sth. on hand
å ha noe på lurto have sth. prepared
å ha noe på lurto have sth. ready
å ha ræva full av penger [vulg.]to be stinking rich [coll.] [often pej.]
å ha sommerfugler i magen [idiom]to have butterflies in one's stomach [idiom]
å ha til hensiktto intend
å ha til hensiktto purpose [rare]
å ha uvanlig sterke seksuelle lysterto be oversexed
ha'kke [uform.]don't/doesn't have
ha'kke [uform.]have/has not
Ha'kke peil. [uform.]I don't know.
Ha'kke peil. [uform.]I have no idea.
navn
Haagen {m}
Haagen
navn
Haakon {m}
Haakon
navn
Haavard {m}
Haavard
habitat {n}habitat
hage {m}garden
hage.
hagearbeid {n}
garden work
hage.
hagearbeid {n}
gardening
hage.
hagebruk {n}
horticulture
hagefest {m}garden party
entom.T
hagehumle {m/f} [Bombus hortorum]
(small) garden bumblebee
hage.verktøy
hagemaskin {m}
garden machine
bot.T
hagenellik {m} [Dianthus caryophyllus]
carnation
orn.T
hagesanger {m} [Sylvia borin]
garden warbler
hage.handel
hagesenter {n}
garden centre [Br.]
hage.
hageslange {m}
garden hose
meteo.
hagl {n}
hail
meteo.
hagl {n} [haglkorn]
hailstone
meteo.
å hagle
to hail
hagle {m/f} [haglgevær]shotgun
haglgevær {n}shotgun
meteo.
haglskur {m/f}
hailstorm
iktyo.T
hai {m}
shark
å haiketo hitch [coll.] [hitchhike]
traf.
å haike
to hitch-hike
å haiketo hitchhike
å haiketo thumb a lift [coll.]
å haiketo thumb a ride [coll.]
haiker {m}hitch-hiker
haiker {m}hitchhiker
tur.
haiketur {m}
hitchhiking
geogr.
Haiti {n}
Haiti
etn.
haitianer {m}
Haitian
haitiskHaitian
anat.
hake {m/f}
chin
hakekors {n}swastika
trykk
hakeparentes {m}
square bracket
å hakketo chop
hakketchopped
navn
Håkon {m}
Håkon
navn
Haldor {m}
Haldor
hale {m}tail
iktyo.luftf.
halefinne {m}
tailfin [or: tail fin]
navn
Halfdan {m}
Halfdan
hall {m}hall
navn
Halla {m/f}
Halla
Hallå! [uform.]Hello!
navn
Hallgeir {m}
Hallgeir
hallik {m}pimp
navn
Hallstein {m}
Hallstein
med.
hallusinasjon {m}
hallucination
å hallusinereto hallucinate
hallusinogenhallucinogenic
navn
Hallvard {m}
Hallvard
meteo.
halo {m}
halo
hals {m}neck
å halshuggeto behead
halskjede {m} {n}necklace
farm.
halspastill {m}
throat lozenge
halvhalf <hf.>
halvannenone and a half <1½>
halvannen time {m}(an) hour and a half
halvannet år {n}(a) year and a half
halvannet år {n}one and a half years {pl}
navn
Halvar {m}
Halvar
halvår {n}half year
navn
Halvard {m}
Halvard
halvårligbiannual
halvårligsemiannual
halvautomatisksemi-automatic
Page 1 of 12 for the letter H in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022