Page 1 of 11 for the letter L in the Norwegian-English dictionary
å la
to let
La det ikke bli dag
Hold Back the Dawn [Mitchell Leisen]filmF
La det være!
Drop it! [Stop doing that!]
å la fantasien løpe fritt
to let one's imagination run free
La meg være (i fred)!
Leave me alone!
La oss gå!
Let us go!
Let's go!
La oss ta ... for eksempel.
Let's take ... as an example.
La oss ta for eksempel ...
Let's take, for example, ...
La sovende hunder ligge.
Let sleeping dogs lie.ordtak
La være å tøyse!
Do not fool around!
labb {m}
pawzool.
laboratorium {n}
laboratory
labyrint {m}
labyrinth
maze
å lade
to chargeelektr.
ladeport {m}
charging portelektr.
lader {m}
charger
ladning {m/f}
chargeelektr.
lag {n}
layer
lag {n} [gruppe personer]
team
lagånd {m}
team spirit
å lage
to make
å lage bråk
to kick up a fuss
å lage mat
to cookgastr.
å lage vanskeligheter
to create difficulties
lager {n}
bearingtek.
lager {n} [lagerbygning]
warehouse
lagerhus {n}
bearing housingtek.
lageroppfriskning {m/f}
memory refreshinform.
lagerpresse {m/f}
bearing pressverktøy
lagerrom {n}
stockroomhandelind.
lagerstyrings­system {n}
warehouse management systemhandel
laget av tre
made of wood
lagidrett {m}
team sportsport
lagkamerat {m}
teammatesport
å lagre
to store
å lagre (noe)
to save (sth.)inform.
å lagre som ...
to save as ...inform.
lagring {m/f}
storage
lagrings­kapasitet {m}
storage capacityinform.
lagrings­plass {m}
storage space
lagspill {n}
team gamesport
team playsport
lagsport {m}
team sportsport
lagune {m}
lagoon
lake {m}
brine
laken {n}
bed sheet
å lakkere
to lacquer
to paint [a car]
lakonisk
laconic
lakris {m}
licorice [Am.]
liquorice [Br.]
lakriskonfekt {m}
licorice allsorts [Am.]gastr.
liquorice allsorts [Br.]gastr.
laks {m}
salmoniktyo.T
laksand {m/f} [Mergus merganser]
common merganser [Am.]orn.T
goosander [Br.]orn.T
laksativ {n}
laxativefarm.
lakselus {m/f} [Lepeophtheirus salmonis]
salmon louseentom.T
laktose {m}
lactose
lam {n}
lambzool.
å lamme
to cripple
to paralyse [Br.]
to paralyze [Am.]
lammegribb {m} [Gypaetus barbatus]
bearded vultureorn.T
lammekjøtt {n}
lamb [meat]gastr.
lampe {m/f}
lampelektr.
lampeskjerm {m}
lampshadeelektr.
lån {n}
loan
land {n}
country
landbasert
land-based
landbruk {n}
agriculture
landbruksmessig
agricultural
å lande
to land
landegrense {m/f}
(international) border
landemerke {n}
landmark
landesorg {m/f}
national mourning
landeveissko {m}
road shoeklærsykkel
landhockey {m}
(field) hockeysport
landing {m/f}
landing
landings­bane {m}
landing stripluftf.
landkode {m}
country code
landkrabbe {m/f} [uform.]
landlubber [coll.]
landlig
rural
landmasse {m}
land massgeol.
landsby {m}
village
landsbygd {m/f}
country [outside urban areas]
countryside
landsforræder {m}
traitor to one's countrypol.
landskap {n}
landscape
landskapsøkologi {m}
landscape ecologyakad.miljø
landskode {m}
country code
landslag {n}
national teamsport
landsmann {m}
compatriot
fellow countryman
landsomfattende
nationwide
landssvik {n}
treason
landssviker {m}
traitor
å låne
to borrow
å lato let
filmF
La det ikke bli dag
Hold Back the Dawn [Mitchell Leisen]
La det være!Drop it! [Stop doing that!]
å la fantasien løpe frittto let one's imagination run free
La meg være (i fred)!Leave me alone!
La oss gå!Let us go!
La oss gå!Let's go!
La oss ta ... for eksempel.Let's take ... as an example.
La oss ta for eksempel ...Let's take, for example, ...
ordtak
La sovende hunder ligge.
Let sleeping dogs lie.
La være å tøyse!Do not fool around!
zool.
labb {m}
paw
laboratorium {n}laboratory
labyrint {m}labyrinth
labyrint {m}maze
elektr.
å lade
to charge
elektr.
ladeport {m}
charging port
lader {m}charger
elektr.
ladning {m/f}
charge
lag {n}layer
lag {n} [gruppe personer]team
lagånd {m}team spirit
å lageto make
å lage bråkto kick up a fuss
gastr.
å lage mat
to cook
å lage vanskeligheterto create difficulties
tek.
lager {n}
bearing
lager {n} [lagerbygning]warehouse
tek.
lagerhus {n}
bearing housing
inform.
lageroppfriskning {m/f}
memory refresh
verktøy
lagerpresse {m/f}
bearing press
handelind.
lagerrom {n}
stockroom
handel
lagerstyrings­system {n}
warehouse management system
laget av tremade of wood
sport
lagidrett {m}
team sport
sport
lagkamerat {m}
teammate
å lagreto store
inform.
å lagre (noe)
to save (sth.)
inform.
å lagre som ...
to save as ...
lagring {m/f}storage
inform.
lagrings­kapasitet {m}
storage capacity
lagrings­plass {m}storage space
sport
lagspill {n}
team game
sport
lagspill {n}
team play
sport
lagsport {m}
team sport
lagune {m}lagoon
lake {m}brine
laken {n}bed sheet
å lakkereto lacquer
å lakkereto paint [a car]
lakonisklaconic
lakris {m}licorice [Am.]
lakris {m}liquorice [Br.]
gastr.
lakriskonfekt {m}
licorice allsorts [Am.]
gastr.
lakriskonfekt {m}
liquorice allsorts [Br.]
iktyo.T
laks {m}
salmon
orn.T
laksand {m/f} [Mergus merganser]
common merganser [Am.]
orn.T
laksand {m/f} [Mergus merganser]
goosander [Br.]
farm.
laksativ {n}
laxative
entom.T
lakselus {m/f} [Lepeophtheirus salmonis]
salmon louse
laktose {m}lactose
zool.
lam {n}
lamb
å lammeto cripple
å lammeto paralyse [Br.]
å lammeto paralyze [Am.]
orn.T
lammegribb {m} [Gypaetus barbatus]
bearded vulture
gastr.
lammekjøtt {n}
lamb [meat]
elektr.
lampe {m/f}
lamp
elektr.
lampeskjerm {m}
lampshade
lån {n}loan
land {n}country
landbasertland-based
landbruk {n}agriculture
landbruksmessigagricultural
å landeto land
landegrense {m/f}(international) border
landemerke {n}landmark
landesorg {m/f}national mourning
klærsykkel
landeveissko {m}
road shoe
sport
landhockey {m}
(field) hockey
landing {m/f}landing
luftf.
landings­bane {m}
landing strip
landkode {m}country code
landkrabbe {m/f} [uform.]landlubber [coll.]
landligrural
geol.
landmasse {m}
land mass
landsby {m}village
landsbygd {m/f}country [outside urban areas]
landsbygd {m/f}countryside
pol.
landsforræder {m}
traitor to one's country
landskap {n}landscape
akad.miljø
landskapsøkologi {m}
landscape ecology
landskode {m}country code
sport
landslag {n}
national team
landsmann {m}compatriot
landsmann {m}fellow countryman
landsomfattendenationwide
landssvik {n}treason
landssviker {m}traitor
å låneto borrow
Page 1 of 11 for the letter L in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024