Page 1 of 14 for the letter M in the Norwegian-English dictionary
å må
to need to
machete {m}
machetevåpenverktøy
machiavellisme {m}
Machiavellianismfilos.pol.psyk.
Madagaskar {n}
Madagascar <.mg>geogr.
madagasser {m}
Madagascanetn.
Malagasyetn.
madagassisk
Madagascanetn.geogr.
Malagasyetn.geogr.
madrass {m}
mattressmøbler
magasin {n}
magazine
magasin {n} [våpenmagasin]
magazine [firearms]våpen
mage {m}
belly
stomachanat.
magedans {m}
belly dancedans
belly dancingdans
magedanser {m}
belly dancerdans
magedanserinne {m/f}
belly dancerdans
mageplask {n}
bellyflop
mager
lean
magesår {n} [Ulcus ventriculi]
gastric ulcermed.
magesekk {m}
stomachanat.
magi {m}
magic
magisk
magic
magical [magic]
magnesium {m} {n} <Mg>
magnesium <Mg>kjemi
magnet {m}
magnet
magnetbånd {n}
magnetic tapeaudioinform.
magnetfelt {n}
magnetic fieldfys.
magnetisk
magnetic
magnetisme {m}
magnetism
magnifikk
magnificent
splendid [magnificent]
magnolia {m}
magnoliabot.T
mahogni {m}
mahogany
mai {m} [ubøy.]
May
mais {m}
corn [Zea mays] [Am.] [Aus.] [NZ]bot.
mais {m} [Zea mays]
maize [Br.]bot.T
maisenna {m}
cornflour [Br.]gastr.
cornstarch [Am.]gastr.
maiskolbe {m}
corn on the cobgastr.
maismel {n}
cornflour [Br.]gastr.
cornstarch [Am.]gastr.
majestet {m}
majesty
majestetisk
majestic
majones {m}
mayonnaisegastr.
majoritet {m}
majority
makaber
macabre
makaroni {m}
macaronigastr.
måke {m/f}
gullorn.T
seagullorn.T
makedonsk
Macedonian
makedonsk {m}
Macedonianlingv.
måkeskrik {n}
cries {pl} of seagullsorn.
makrell {m}
mackerelgastr.iktyo.T
makrell {m} i tomat
mackerel in tomatogastr.
makrellterne {m/f} [Sterna hirundo]
common ternorn.T
makromolekyl {n}
macromoleculebiokjemikjemi
makron {m}
macaroongastr.
makroobjektiv {n}
macro lensfoto.
makroskopisk
macroscopic
maksimal
maximum
å maksimalisere
to maximise [Br.]
to maximize
maksime {m}
maxim
å maksimere
to maximise [Br.]
to maximize
maksimum {n}
maximum
makt {m/f}
power
maktbalanse {m}
balance of powerpol.
maktmisbruk {m} {n}
abuse of powerjur.
maktposisjon {m}
position of powerpol.
powerful positionpol.
maktsentrum {n}
center of power [Am.]
centre of power [Br.]
maktvakuum {n}
power vacuumpol.
makulerings­maskin {m}
shredder
mal {m}
template
mål {n}
goal
target
mål {n} [språk]
languagelingv.
malakologi {m}
malacologyakad.zool.
malawier {m}
Malawianetn.
malawisk
Malawian
Malaysia {n} <.my>
Malaysiageogr.
maldiver {m}
Maldivianetn.
å måle
to measure
å male [knuse med kvern]
to grind
å male [overstryke/avbilde med farger]
to paint
å male seg inn i et hjørne
to paint oneself into a corner
målebånd {n}
measuring tapeverktøy
tape measureverktøy
måleenhet {m/f}
unit of measurement
måler {m}
metertek.
maler {m}
painterjobberkunst
målere {pl} [familie Geometridae]
geometer mothsentom.T
maleri {n}
paintingkunst
malerpensel {m}
paintbrush
målestokk {m}
yardstick [often fig.]
målestokk {m} [på kart]
scale [on a map]
målgruppe {m/f}
target audience
å måto need to
våpenverktøy
machete {m}
machete
filos.pol.psyk.
machiavellisme {m}
Machiavellianism
geogr.
Madagaskar {n}
Madagascar <.mg>
etn.
madagasser {m}
Madagascan
etn.
madagasser {m}
Malagasy
etn.geogr.
madagassisk
Madagascan
etn.geogr.
madagassisk
Malagasy
møbler
madrass {m}
mattress
magasin {n}magazine
våpen
magasin {n} [våpenmagasin]
magazine [firearms]
mage {m}belly
anat.
mage {m}
stomach
dans
magedans {m}
belly dance
dans
magedans {m}
belly dancing
dans
magedanser {m}
belly dancer
dans
magedanserinne {m/f}
belly dancer
mageplask {n}bellyflop
magerlean
med.
magesår {n} [Ulcus ventriculi]
gastric ulcer
anat.
magesekk {m}
stomach
magi {m}magic
magiskmagic
magiskmagical [magic]
kjemi
magnesium {m} {n} <Mg>
magnesium <Mg>
magnet {m}magnet
audioinform.
magnetbånd {n}
magnetic tape
fys.
magnetfelt {n}
magnetic field
magnetiskmagnetic
magnetisme {m}magnetism
magnifikkmagnificent
magnifikksplendid [magnificent]
bot.T
magnolia {m}
magnolia
mahogni {m}mahogany
mai {m} [ubøy.]May
bot.
mais {m}
corn [Zea mays] [Am.] [Aus.] [NZ]
bot.T
mais {m} [Zea mays]
maize [Br.]
gastr.
maisenna {m}
cornflour [Br.]
gastr.
maisenna {m}
cornstarch [Am.]
gastr.
maiskolbe {m}
corn on the cob
gastr.
maismel {n}
cornflour [Br.]
gastr.
maismel {n}
cornstarch [Am.]
majestet {m}majesty
majestetiskmajestic
gastr.
majones {m}
mayonnaise
majoritet {m}majority
makabermacabre
gastr.
makaroni {m}
macaroni
orn.T
måke {m/f}
gull
orn.T
måke {m/f}
seagull
makedonskMacedonian
lingv.
makedonsk {m}
Macedonian
orn.
måkeskrik {n}
cries {pl} of seagulls
gastr.iktyo.T
makrell {m}
mackerel
gastr.
makrell {m} i tomat
mackerel in tomato
orn.T
makrellterne {m/f} [Sterna hirundo]
common tern
biokjemikjemi
makromolekyl {n}
macromolecule
gastr.
makron {m}
macaroon
foto.
makroobjektiv {n}
macro lens
makroskopiskmacroscopic
maksimalmaximum
å maksimalisereto maximise [Br.]
å maksimalisereto maximize
maksime {m}maxim
å maksimereto maximise [Br.]
å maksimereto maximize
maksimum {n}maximum
makt {m/f}power
pol.
maktbalanse {m}
balance of power
jur.
maktmisbruk {m} {n}
abuse of power
pol.
maktposisjon {m}
position of power
pol.
maktposisjon {m}
powerful position
maktsentrum {n}center of power [Am.]
maktsentrum {n}centre of power [Br.]
pol.
maktvakuum {n}
power vacuum
makulerings­maskin {m}shredder
mal {m}template
mål {n}goal
mål {n}target
lingv.
mål {n} [språk]
language
akad.zool.
malakologi {m}
malacology
etn.
malawier {m}
Malawian
malawiskMalawian
geogr.
Malaysia {n} <.my>
Malaysia
etn.
maldiver {m}
Maldivian
å måleto measure
å male [knuse med kvern]to grind
å male [overstryke/avbilde med farger]to paint
å male seg inn i et hjørneto paint oneself into a corner
verktøy
målebånd {n}
measuring tape
verktøy
målebånd {n}
tape measure
måleenhet {m/f}unit of measurement
tek.
måler {m}
meter
jobberkunst
maler {m}
painter
entom.T
målere {pl} [familie Geometridae]
geometer moths
kunst
maleri {n}
painting
malerpensel {m}paintbrush
målestokk {m}yardstick [often fig.]
målestokk {m} [på kart]scale [on a map]
målgruppe {m/f}target audience
Page 1 of 14 for the letter M in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024