Page 1 of 7 for the letter N in the Norwegian-English dictionary
now
å nå
to reach
nabo {m}
neighbor [Am.]
neighbour [Br.]
nabolag {n}
neighborhood [Am.]eiendom
neighbourhood [Br.]eiendom
naboland {n}
neighboring country [Am.]
neighbouring country [Br.]
nådeløs
merciless
nådig
merciful
nafta {m}
naphthakjemi
naiv
naive
naken
bare
naked
nakenbading {m/f}
bathing in the nude
nude bathing
nakenhet {m/f}
nakedness
nudity
nakenstrand {m/f}
nudist beach
nakke {m}
back of the neckanat.
napeanat.
nakkebeskytter {m}
neck bracesport
nakkekrage {m}
neck bracemed.sykkel
nakkestøtte {m/f}
neck support
nål {m/f}
needle
nåleskog {m}
coniferous forestskog
nålespiss {m}
point of a needle
nåletre {n}
coniferbot.T
nålevende
living [alive at present]
nålevende [arter]
extant
nåleventil {m}
needle valvetek.
nåløye {n}
eye of a needle
namibier {m}
Namibianetn.
namibisk
Namibiangeogr.
nanometer {m} <nm>
nanometer <nm> [Am.]enhet
nanometre <nm> [Br.]enhet
nanosekund {n}
nanosecondenhet
nanoteknologi {m}
nanotechnologyakad.tek.
å nappe en tyv [uform.]
to catch a thief
når
when
Når enden er god, er allting godt
All's well that ends well [William Shakespeare]litt.teaterF
Når enden er god, er allting godt.
All's well that ends well.ordtak
Når katten er borte, danser musene på bordet.
When the cat's away, the mice will play.uttrykk
når som helst
anytime
narhval {m} [Monodon monoceros]
narwhalzool.T
narkis {m} [uform.] [pej.]
druggie [coll.] [pej.]stoff
narkotikamisbruk {n}
drug abusemed.stoff
narkotikaproblem {n}
drug problemsosiol.stoff
narkotikum {n}
narcotic
narkotisk
narcotic
narr {m}
clown
court jesterhist.
fool
jesterhist.
joker [funny person]
å narre noen
to fool sb.
narsissisme {m}
narcissismpsyk.
narsissist {m}
narcissistpsyk.
nasal
nasal
nasjon {m}
nation
nasjonal
national
nasjonaldag {m}
national day
nasjonalforsamling {m/f}
National Assemblypol.
å nasjonalisere
to nationalise [Br.]
to nationalize
nasjonalisering {m/f}
nationalisation [Br.]økon.
nationalizationøkon.
nasjonalisme {m}
nationalism
nasjonalist {m}
nationalist
nasjonalistisk
nationalist
nationalistic
nasjonalitet {m}
nationality
nasjonalpark {m}
national park
nasjonalsang {m}
national anthem
nasjonalsosialistisk
National Socialisthist.pol.
nasjonalt ID-kort {n}
national identity cardadmin.
nasjonalt identifikasjonsnummer {n}
national identity numberadmin.
nåtid {m/f}
present [present time, present day]
nåtidig
present-day
NATO-genser {m}
NATO sweaterklærmil.
natogenser {m}
NATO sweaterklærmil.
natrium {n} <Na>
sodium <Na>kjemi
natriumklorid {n} <NaCl>
sodium chloridekjemi
natriumsulfat {n} [Na2SO4]
sodium sulfate [Am.]kjemi
sodium sulphate [Br.]kjemi
natron {n}
baking soda
bicarbonate of sodakjemi
sodium bicarbonatekjemi
natt {m/f}
night
natt-tog {n}
night trainjernb.
overnight trainjernb.
overnighter [Am.] [coll.] [night train]jernb.
nattaktiv
nocturnalzool.
nattarbeid {n}
night workjobber
nighttime workjobber
nattbordslampe {m/f}
bedside lampmøbler
nattbuss {m}
night bustransp.
overnight bustransp.
nattehimmel {m}
night sky
Natteravnene® {pl}
the Night Ravens [Norwegian organization that works for safety at night]
now
å nåto reach
nabo {m}neighbor [Am.]
nabo {m}neighbour [Br.]
eiendom
nabolag {n}
neighborhood [Am.]
eiendom
nabolag {n}
neighbourhood [Br.]
naboland {n}neighboring country [Am.]
naboland {n}neighbouring country [Br.]
nådeløsmerciless
nådigmerciful
kjemi
nafta {m}
naphtha
naivnaive
nakenbare
nakennaked
nakenbading {m/f}bathing in the nude
nakenbading {m/f}nude bathing
nakenhet {m/f}nakedness
nakenhet {m/f}nudity
nakenstrand {m/f}nudist beach
anat.
nakke {m}
back of the neck
anat.
nakke {m}
nape
sport
nakkebeskytter {m}
neck brace
med.sykkel
nakkekrage {m}
neck brace
nakkestøtte {m/f}neck support
nål {m/f}needle
skog
nåleskog {m}
coniferous forest
nålespiss {m}point of a needle
bot.T
nåletre {n}
conifer
nålevendeliving [alive at present]
nålevende [arter]extant
tek.
nåleventil {m}
needle valve
nåløye {n}eye of a needle
etn.
namibier {m}
Namibian
geogr.
namibisk
Namibian
enhet
nanometer {m} <nm>
nanometer <nm> [Am.]
enhet
nanometer {m} <nm>
nanometre <nm> [Br.]
enhet
nanosekund {n}
nanosecond
akad.tek.
nanoteknologi {m}
nanotechnology
å nappe en tyv [uform.]to catch a thief
nårwhen
litt.teaterF
Når enden er god, er allting godt
All's well that ends well [William Shakespeare]
ordtak
Når enden er god, er allting godt.
All's well that ends well.
uttrykk
Når katten er borte, danser musene på bordet.
When the cat's away, the mice will play.
når som helstanytime
zool.T
narhval {m} [Monodon monoceros]
narwhal
stoff
narkis {m} [uform.] [pej.]
druggie [coll.] [pej.]
med.stoff
narkotikamisbruk {n}
drug abuse
sosiol.stoff
narkotikaproblem {n}
drug problem
narkotikum {n}narcotic
narkotisknarcotic
narr {m}clown
hist.
narr {m}
court jester
narr {m}fool
hist.
narr {m}
jester
narr {m}joker [funny person]
å narre noento fool sb.
psyk.
narsissisme {m}
narcissism
psyk.
narsissist {m}
narcissist
nasalnasal
nasjon {m}nation
nasjonalnational
nasjonaldag {m}national day
pol.
nasjonalforsamling {m/f}
National Assembly
å nasjonalisereto nationalise [Br.]
å nasjonalisereto nationalize
økon.
nasjonalisering {m/f}
nationalisation [Br.]
økon.
nasjonalisering {m/f}
nationalization
nasjonalisme {m}nationalism
nasjonalist {m}nationalist
nasjonalistisknationalist
nasjonalistisknationalistic
nasjonalitet {m}nationality
nasjonalpark {m}national park
nasjonalsang {m}national anthem
hist.pol.
nasjonalsosialistisk
National Socialist
admin.
nasjonalt ID-kort {n}
national identity card
admin.
nasjonalt identifikasjonsnummer {n}
national identity number
nåtid {m/f}present [present time, present day]
nåtidigpresent-day
klærmil.
NATO-genser {m}
NATO sweater
klærmil.
natogenser {m}
NATO sweater
kjemi
natrium {n} <Na>
sodium <Na>
kjemi
natriumklorid {n} <NaCl>
sodium chloride
kjemi
natriumsulfat {n} [Na2SO4]
sodium sulfate [Am.]
kjemi
natriumsulfat {n} [Na2SO4]
sodium sulphate [Br.]
natron {n}baking soda
kjemi
natron {n}
bicarbonate of soda
kjemi
natron {n}
sodium bicarbonate
natt {m/f}night
jernb.
natt-tog {n}
night train
jernb.
natt-tog {n}
overnight train
jernb.
natt-tog {n}
overnighter [Am.] [coll.] [night train]
zool.
nattaktiv
nocturnal
jobber
nattarbeid {n}
night work
jobber
nattarbeid {n}
nighttime work
møbler
nattbordslampe {m/f}
bedside lamp
transp.
nattbuss {m}
night bus
transp.
nattbuss {m}
overnight bus
nattehimmel {m}night sky
Natteravnene® {pl}the Night Ravens [Norwegian organization that works for safety at night]
Page 1 of 7 for the letter N in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023