Page 1 of 7 for the letter N in the Norwegian-English dictionary
now
å nå
to reach
nabo {m}
neighbor [Am.]
neighbour [Br.]
nabolag {n}
neighborhood [Am.]eiendom
neighbourhood [Br.]eiendom
naboland {n}
neighboring country [Am.]
neighbouring country [Br.]
nådeløs
merciless
nådig
merciful
nafta {m}
naphthakjemi
naiv
naive
naken
bare
naked
nakenhet {m/f}
nakedness
nudity
nakenstrand {m/f}
nudist beach
nakke {m}
back of the neckanat.
napeanat.
nakkebeskytter {m}
neck bracesport
nakkekrage {m}
neck bracemed.sykkel
nakkestøtte {m/f}
neck support
nål {m/f}
needle
nåletre {n}
coniferbot.T
nålevende
living [alive at present]
nålevende [arter]
extant
nåleventil {m}
needle valvetek.
nåløye {n}
eye of a needle
nanometer {m} <nm>
nanometer <nm> [Am.]enhet
nanometre <nm> [Br.]enhet
nanosekund {n}
nanosecondenhet
nanoteknologi {m}
nanotechnologyakad.tek.
når
when
Når enden er god, er allting godt.
All's well that ends well.ordtak
Når katten er borte, danser musene på bordet.
When the cat's away, the mice will play.uttrykk
når som helst
anytime
narhval {m} [Monodon monoceros]
narwhalzool.T
narkis {m} [uform.] [pej.]
druggie [coll.] [pej.]stoff
narkotikamisbruk {n}
drug abusemed.stoff
narkotikum {n}
narcotic
narkotisk
narcotic
narr {m}
clown
court jesterhist.
fool
jesterhist.
joker [funny person]
å narre noen
to fool sb.
narsissisme {m}
narcissismpsyk.
nasal
nasal
nasjon {m}
nation
nasjonal
national
nasjonaldag {m}
national day
nasjonalforsamling {m/f}
National Assemblypol.
å nasjonalisere
to nationalise [Br.]
to nationalize
nasjonalisme {m}
nationalism
nasjonalist {m}
nationalist
nasjonalistisk
nationalist
nationalistic
nasjonalitet {m}
nationality
nasjonalpark {m}
national park
nasjonalsang {m}
national anthem
nasjonalt ID-kort {n}
national identity cardadmin.
nasjonalt identifikasjonsnummer {n}
national identity numberadmin.
nåtid {m/f}
present [present time, present day]
nåtidig
present-day
natrium {n} <Na>
sodium <Na>kjemi
natriumklorid {n} <NaCl>
sodium chloridekjemi
natriumsulfat {n} [Na2SO4]
sodium sulfate [Am.]kjemi
sodium sulphate [Br.]kjemi
natron {n}
baking soda
bicarbonate of sodakjemi
sodium bicarbonatekjemi
natt {m/f}
night
natt-tog {n}
night trainjernb.
overnight trainjernb.
overnighter [Am.] [coll.] [night train]jernb.
nattaktiv
nocturnalzool.
nattarbeid {n}
night workjobber
nighttime workjobber
nattbordslampe {m/f}
bedside lampmøbler
nattbuss {m}
night bustransp.
overnight bustransp.
nattehimmel {m}
night sky
Natteravnene® {pl}
the Night Ravens [Norwegian organization that works for safety at night]
nattero {m/f}
peace and quiet at night
nattevakt {m/f}
night watch
Nattevakten
The Night Watch [Sarah Waters]litt.F
natthegre {m} [Nycticorax nycticorax]
(black-crowned) night heronorn.T
natthimmel {m}
night sky
nattkjole {m}
nightdressklær
nightgownklær
nattklubb {m}
nightclub
nattog {n}
night trainjernb.
overnight trainjernb.
overnighter [Am.] [coll.] [night train]jernb.
nattøy {n}
nightwearklær
nattpotte {m/f}
chamber pot
nattsommerfugl {m}
mothentom.T
nattsvermer {m}
mothentom.T
now
å nåto reach
nabo {m}neighbor [Am.]
nabo {m}neighbour [Br.]
eiendom
nabolag {n}
neighborhood [Am.]
eiendom
nabolag {n}
neighbourhood [Br.]
naboland {n}neighboring country [Am.]
naboland {n}neighbouring country [Br.]
nådeløsmerciless
nådigmerciful
kjemi
nafta {m}
naphtha
naivnaive
nakenbare
nakennaked
nakenhet {m/f}nakedness
nakenhet {m/f}nudity
nakenstrand {m/f}nudist beach
anat.
nakke {m}
back of the neck
anat.
nakke {m}
nape
sport
nakkebeskytter {m}
neck brace
med.sykkel
nakkekrage {m}
neck brace
nakkestøtte {m/f}neck support
nål {m/f}needle
bot.T
nåletre {n}
conifer
nålevendeliving [alive at present]
nålevende [arter]extant
tek.
nåleventil {m}
needle valve
nåløye {n}eye of a needle
enhet
nanometer {m} <nm>
nanometer <nm> [Am.]
enhet
nanometer {m} <nm>
nanometre <nm> [Br.]
enhet
nanosekund {n}
nanosecond
akad.tek.
nanoteknologi {m}
nanotechnology
nårwhen
ordtak
Når enden er god, er allting godt.
All's well that ends well.
uttrykk
Når katten er borte, danser musene på bordet.
When the cat's away, the mice will play.
når som helstanytime
zool.T
narhval {m} [Monodon monoceros]
narwhal
stoff
narkis {m} [uform.] [pej.]
druggie [coll.] [pej.]
med.stoff
narkotikamisbruk {n}
drug abuse
narkotikum {n}narcotic
narkotisknarcotic
narr {m}clown
hist.
narr {m}
court jester
narr {m}fool
hist.
narr {m}
jester
narr {m}joker [funny person]
å narre noento fool sb.
psyk.
narsissisme {m}
narcissism
nasalnasal
nasjon {m}nation
nasjonalnational
nasjonaldag {m}national day
pol.
nasjonalforsamling {m/f}
National Assembly
å nasjonalisereto nationalise [Br.]
å nasjonalisereto nationalize
nasjonalisme {m}nationalism
nasjonalist {m}nationalist
nasjonalistisknationalist
nasjonalistisknationalistic
nasjonalitet {m}nationality
nasjonalpark {m}national park
nasjonalsang {m}national anthem
admin.
nasjonalt ID-kort {n}
national identity card
admin.
nasjonalt identifikasjonsnummer {n}
national identity number
nåtid {m/f}present [present time, present day]
nåtidigpresent-day
kjemi
natrium {n} <Na>
sodium <Na>
kjemi
natriumklorid {n} <NaCl>
sodium chloride
kjemi
natriumsulfat {n} [Na2SO4]
sodium sulfate [Am.]
kjemi
natriumsulfat {n} [Na2SO4]
sodium sulphate [Br.]
natron {n}baking soda
kjemi
natron {n}
bicarbonate of soda
kjemi
natron {n}
sodium bicarbonate
natt {m/f}night
jernb.
natt-tog {n}
night train
jernb.
natt-tog {n}
overnight train
jernb.
natt-tog {n}
overnighter [Am.] [coll.] [night train]
zool.
nattaktiv
nocturnal
jobber
nattarbeid {n}
night work
jobber
nattarbeid {n}
nighttime work
møbler
nattbordslampe {m/f}
bedside lamp
transp.
nattbuss {m}
night bus
transp.
nattbuss {m}
overnight bus
nattehimmel {m}night sky
Natteravnene® {pl}the Night Ravens [Norwegian organization that works for safety at night]
nattero {m/f}peace and quiet at night
nattevakt {m/f}night watch
litt.F
Nattevakten
The Night Watch [Sarah Waters]
orn.T
natthegre {m} [Nycticorax nycticorax]
(black-crowned) night heron
natthimmel {m}night sky
klær
nattkjole {m}
nightdress
klær
nattkjole {m}
nightgown
nattklubb {m}nightclub
jernb.
nattog {n}
night train
jernb.
nattog {n}
overnight train
jernb.
nattog {n}
overnighter [Am.] [coll.] [night train]
klær
nattøy {n}
nightwear
nattpotte {m/f}chamber pot
entom.T
nattsommerfugl {m}
moth
entom.T
nattsvermer {m}
moth
Page 1 of 7 for the letter N in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022