Page 1 of 7 for the letter O in the Norwegian-English dictionary
oase {m}
oasis
obduksjon {m}
autopsymed.
obelisk {m}
obeliskark.arkeo.kunst
Obelix & Co A/S [Asterix, utgave #23] [Uderzo, Goscinny]
Obelix and Co.litt.tegn.F
Obelix på galeien [Asterix, utgave #30] [Uderzo, Goscinny]
Asterix and Obelix All at Sealitt.tegn.F
oberstløytnant {m}
lieutenant colonelmil.
objekt {n}
object
objektiv
objective
objektiv {n}
lensfoto.
obligasjon {m}
bondfin.
obligasjonshandel {m}
bond tradingbørs
obligatorisk
compulsory
mandatory
obligatory
obo {m}
oboemus.
observasjon {m}
observation
observatorium {n}
observatoryastron.
observatør {m}
observer
observerbar
observable
å observere
to observe
obskøn
obscene
obstipasjon {m}
constipationmed.
Odd {m}
Oddnavn
oddetall {n}
odd numbermat.
odds {m}
odds {pl}
odiøs
odious
offentlig
public
publicly
offentlig fridag {m}
public holiday
offentliggjørelse {m}
publication
offer {n}
casualty
victim
offiser {m}
officermil.
offisiell
official
offisielt
officially
offisielt språk {n}
official languageadmin.lingv.
offline
offlineinform.intern.
offroadsykkel {m}
mountain bikesykkel
offsettrykk {n}
offset printingtrykk
å ofre
to sacrifice
ofring {m/f}
sacrificerelig.
oftalmologi {m}
ophthalmologyakad.med.
ofte
frequently
often
og
and
Og solen går sin gang
The Sun Also Rises [Ernest Hemingway]litt.F
og så videre <osv.>
and so on <ASO>
og utover
onwards [forward in time]
også
also
as well
too [also]
Oi sann!
Oops!
Oidipus {m}
Oedipusmytol.
Okeanos {m}
Oceanusmytol.
okerprydvikler {m} [Olethreutes arcuella]
arched marble [moth]entom.T
okkupant {m}
occupantmil.
okkupasjon {m}
occupation [e.g. of a country]
å okkupere
to occupymil.
okkupert
occupied
oksalsyre {m/f}
oxalic acid
okse {m}
oxzool.
oksid {n}
oxidekjemi
oksidasjon {m}
oxidation
å oksidere
to oxidise [Br.]
to oxidize
oksidert
oxidised [Br.]
oxidized
oksygen {n} <O>
oxygen
oksytocin {n}
oxytocinbiokjemifarm.
oktav {m}
octavemus.
oktett {m}
octetmus.
oktober {m} [ubøy.]
October
oktogon {m}
octagon
oktogonal
octagonal
Ola {m}
Olanavn
Ola Nordmann {m}
[national personification of a male Norwegian]
Ola og Kari Nordmann {pl}
[national personification of Norwegians]
oldefar {m}
great-grandfather
oldemor {m/f}
great-grandmother
Ole {m}
Olenavn
oliven {m}
olivebot.gastr.
olivengren {m/f}
olive branch
olivenolje {m/f}
olive oilgastr.
å olje
to oil
olje {m/f}
oil
oljeaktig
oily
oljeboring {m/f}
drilling for oil
oljebrønn {m}
oil well
oljefat {n}
oil drum
oljefelt {n}
oilfield
oljefilter {n}
oil filtertek.
oljemaleri {n}
oil paintingkunst
oljeplattform {m/f}
oil platformgruve
oljeraffineri {n}
oil refineryind.
oljerigg {m}
oil rig
oljeselskap {n}
oil companyind.
oljeskifer {m}
oil shalegeol.
oljesøl {n}
oil spillmiljø
oljesprut {m}
gush of oil
oljeutslipp {n}
oil spillmiljø
oase {m}oasis
med.
obduksjon {m}
autopsy
ark.arkeo.kunst
obelisk {m}
obelisk
litt.tegn.F
Obelix & Co A/S [Asterix, utgave #23] [Uderzo, Goscinny]
Obelix and Co.
litt.tegn.F
Obelix på galeien [Asterix, utgave #30] [Uderzo, Goscinny]
Asterix and Obelix All at Sea
mil.
oberstløytnant {m}
lieutenant colonel
objekt {n}object
objektivobjective
foto.
objektiv {n}
lens
fin.
obligasjon {m}
bond
børs
obligasjonshandel {m}
bond trading
obligatoriskcompulsory
obligatoriskmandatory
obligatoriskobligatory
mus.
obo {m}
oboe
observasjon {m}observation
astron.
observatorium {n}
observatory
observatør {m}observer
observerbarobservable
å observereto observe
obskønobscene
med.
obstipasjon {m}
constipation
navn
Odd {m}
Odd
mat.
oddetall {n}
odd number
odds {m}odds {pl}
odiøsodious
offentligpublic
offentligpublicly
offentlig fridag {m}public holiday
offentliggjørelse {m}publication
offer {n}casualty
offer {n}victim
mil.
offiser {m}
officer
offisiellofficial
offisieltofficially
admin.lingv.
offisielt språk {n}
official language
inform.intern.
offline
offline
sykkel
offroadsykkel {m}
mountain bike
trykk
offsettrykk {n}
offset printing
å ofreto sacrifice
relig.
ofring {m/f}
sacrifice
akad.med.
oftalmologi {m}
ophthalmology
oftefrequently
ofteoften
ogand
litt.F
Og solen går sin gang
The Sun Also Rises [Ernest Hemingway]
og så videre <osv.>and so on <ASO>
og utoveronwards [forward in time]
ogsåalso
ogsåas well
ogsåtoo [also]
Oi sann!Oops!
mytol.
Oidipus {m}
Oedipus
mytol.
Okeanos {m}
Oceanus
entom.T
okerprydvikler {m} [Olethreutes arcuella]
arched marble [moth]
mil.
okkupant {m}
occupant
okkupasjon {m}occupation [e.g. of a country]
mil.
å okkupere
to occupy
okkupertoccupied
oksalsyre {m/f}oxalic acid
zool.
okse {m}
ox
kjemi
oksid {n}
oxide
oksidasjon {m}oxidation
å oksidereto oxidise [Br.]
å oksidereto oxidize
oksidertoxidised [Br.]
oksidertoxidized
oksygen {n} <O>oxygen
biokjemifarm.
oksytocin {n}
oxytocin
mus.
oktav {m}
octave
mus.
oktett {m}
octet
oktober {m} [ubøy.]October
oktogon {m}octagon
oktogonaloctagonal
navn
Ola {m}
Ola
Ola Nordmann {m}[national personification of a male Norwegian]
Ola og Kari Nordmann {pl}[national personification of Norwegians]
oldefar {m}great-grandfather
oldemor {m/f}great-grandmother
navn
Ole {m}
Ole
bot.gastr.
oliven {m}
olive
olivengren {m/f}olive branch
gastr.
olivenolje {m/f}
olive oil
å oljeto oil
olje {m/f}oil
oljeaktigoily
oljeboring {m/f}drilling for oil
oljebrønn {m}oil well
oljefat {n}oil drum
oljefelt {n}oilfield
tek.
oljefilter {n}
oil filter
kunst
oljemaleri {n}
oil painting
gruve
oljeplattform {m/f}
oil platform
ind.
oljeraffineri {n}
oil refinery
oljerigg {m}oil rig
ind.
oljeselskap {n}
oil company
geol.
oljeskifer {m}
oil shale
miljø
oljesøl {n}
oil spill
oljesprut {m}gush of oil
miljø
oljeutslipp {n}
oil spill
Page 1 of 7 for the letter O in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022