Page 1 of 14 for the letter P in the Norwegian-English dictionary
on
upon
å påbegynne
to commence
påbygg {n}
extension [added to a building]ark.
padde {m/f}
toadzool.T
å padle
to paddle [a canoe etc.]
padleåre {m/f}
paddle [for a canoe etc.]
padling {m/f}
paddling
påfallende
striking
påfallende ukonvensjonell
far-out [sl.]
påfølgende
following
subsequent
påfugl {m}
peacockorn.T
påfunn {n}
idea
å pågå
to go on [continue]
pågående
ongoing
pågående livstruende vold {m} <PLIVO>
ongoing life-threatening violencebrannred
pågangsmot {n}
guts
paganisme {m}
paganismrelig.
å pågripe
to arrest
påhengsmotor {m}
outboard motornaut.
pai {m}
piegastr.
pakistaner {m}
Pakistanietn.
pakistansk
Pakistani
påkjørt [av]
run over [by]
å pakke
to pack
pakke {m/f}
pack
packet
parcel
å pakke sammen
to pack up
å pakke ut
to unwrap
å pakke ut noe
to unbox sth.
pakkeboks {m}
parcel locker
pakkehenting {m/f}
parcel pickup
pakkelevering {m/f}
parcel delivery
pakkerobot {m}
packing robothandeltek.
pakkis {m}
pack ice
pakkis {m} [uform.] [nedsett.]
Pakistani persongeogr.
pakning {m/f}
gaskettek.
sealtek.
paknings­ett {n}
gasket settek.
påkrevd
necessary
pakt {m/f}
pact
pålandsvind {m}
onshore windmeteo.
palass {n}
palace
palatalisering {m/f}
palatalisation [Br.]fonet.
palatalizationfonet.
påledriver {m}
pile driverbygg.verktøy
å pålegge
to impose
påleiring {m/f}
accumulationmed.
paleomagnetisme {m}
palaeomagnetism [Br.]geol.
paleomagnetism [Am.]geol.
paleontolog {m}
palaeontologist [Br.]akad.geol.jobber
paleontologist [Am.]geol.jobber
paleontologi {m}
palaeontology [Br.]akad.
paleontology [Am.]akad.
palestinsk
Palestinian
palindrom {n}
palindromelingv.mat.med.
pålitelig
reliable
paljett {m}
sequinklær
paljetter {pl}
sequinsklær
pall {m}
pallet
podiumsport
palladium {n} <Pd>
palladium <Pd>kjemimineral.
pålogget
logged ininform.
palpitasjon {m}
palpitation
påminnelse {m}
reminder
panafrikanisme {m}
Pan-Africanismpol.
Panama {n}
Panamageogr.
panamaner {m}
Panamanianetn.
pandabjørn {m} [Ailuropoda melanoleuca]
giant pandazool.T
panda bearzool.T
pandemi {m}
pandemicmed.
pandemisk
pandemicmed.
Pandora {m/f}
Pandoramytol.
panermel {n}
breadcrumbs {pl}gastr.
panikk {m}
panic
panikkanfall {n}
panic attackmed.
panne {m/f}
foreheadanat.
panne {m/f} [f.eks. stekepanne]
pan [e.g. frying pan]
pannebein {n} [Os frontale]
frontal boneanat.
pannehår {n}
fringe [esp. Br.]
pannekake {m/f}
pancakegastr.
pannelugg {m}
fringe [esp. Br.] [hair over the forehead]
panorama {n}
panorama
panoramautsikt {m}
panoramic view
panser {n}
armor [Am.]rust.
armour [Br.]rust.
panser {n} [motorpanser]
bonnet [Br.]kjøretøy
hood [Am.]kjøretøy
panservogn {m/f}
armoured fighting vehicle [Br.] <AFV>mil.
panslavisme {m}
Pan-Slavismhist.pol.
pansret
armoured [Br.]
å pante
to pawn
å pante noe [levere for å få pant]
to return sth. to get a deposithandel
panteautomat {m}
reverse vending machine
panteflaske {m/f}
bottle with refundable deposit
deposit bottle
returnable bottle
panteisme {m}
pantheismfilos.relig.
on
upon
å påbegynneto commence
ark.
påbygg {n}
extension [added to a building]
zool.T
padde {m/f}
toad
å padleto paddle [a canoe etc.]
padleåre {m/f}paddle [for a canoe etc.]
padling {m/f}paddling
påfallendestriking
påfallende ukonvensjonellfar-out [sl.]
påfølgendefollowing
påfølgendesubsequent
orn.T
påfugl {m}
peacock
påfunn {n}idea
å pågåto go on [continue]
pågåendeongoing
brannred
pågående livstruende vold {m} <PLIVO>
ongoing life-threatening violence
pågangsmot {n}guts
relig.
paganisme {m}
paganism
å pågripeto arrest
naut.
påhengsmotor {m}
outboard motor
gastr.
pai {m}
pie
etn.
pakistaner {m}
Pakistani
pakistanskPakistani
påkjørt [av]run over [by]
å pakketo pack
pakke {m/f}pack
pakke {m/f}packet
pakke {m/f}parcel
å pakke sammento pack up
å pakke utto unwrap
å pakke ut noeto unbox sth.
pakkeboks {m}parcel locker
pakkehenting {m/f}parcel pickup
pakkelevering {m/f}parcel delivery
handeltek.
pakkerobot {m}
packing robot
pakkis {m}pack ice
geogr.
pakkis {m} [uform.] [nedsett.]
Pakistani person
tek.
pakning {m/f}
gasket
tek.
pakning {m/f}
seal
tek.
paknings­ett {n}
gasket set
påkrevdnecessary
pakt {m/f}pact
meteo.
pålandsvind {m}
onshore wind
palass {n}palace
fonet.
palatalisering {m/f}
palatalisation [Br.]
fonet.
palatalisering {m/f}
palatalization
bygg.verktøy
påledriver {m}
pile driver
å påleggeto impose
med.
påleiring {m/f}
accumulation
geol.
paleomagnetisme {m}
palaeomagnetism [Br.]
geol.
paleomagnetisme {m}
paleomagnetism [Am.]
akad.geol.jobber
paleontolog {m}
palaeontologist [Br.]
geol.jobber
paleontolog {m}
paleontologist [Am.]
akad.
paleontologi {m}
palaeontology [Br.]
akad.
paleontologi {m}
paleontology [Am.]
palestinskPalestinian
lingv.mat.med.
palindrom {n}
palindrome
påliteligreliable
klær
paljett {m}
sequin
klær
paljetter {pl}
sequins
pall {m}pallet
sport
pall {m}
podium
kjemimineral.
palladium {n} <Pd>
palladium <Pd>
inform.
pålogget
logged in
palpitasjon {m}palpitation
påminnelse {m}reminder
pol.
panafrikanisme {m}
Pan-Africanism
geogr.
Panama {n}
Panama
etn.
panamaner {m}
Panamanian
zool.T
pandabjørn {m} [Ailuropoda melanoleuca]
giant panda
zool.T
pandabjørn {m} [Ailuropoda melanoleuca]
panda bear
med.
pandemi {m}
pandemic
med.
pandemisk
pandemic
mytol.
Pandora {m/f}
Pandora
gastr.
panermel {n}
breadcrumbs {pl}
panikk {m}panic
med.
panikkanfall {n}
panic attack
anat.
panne {m/f}
forehead
panne {m/f} [f.eks. stekepanne]pan [e.g. frying pan]
anat.
pannebein {n} [Os frontale]
frontal bone
pannehår {n}fringe [esp. Br.]
gastr.
pannekake {m/f}
pancake
pannelugg {m}fringe [esp. Br.] [hair over the forehead]
panorama {n}panorama
panoramautsikt {m}panoramic view
rust.
panser {n}
armor [Am.]
rust.
panser {n}
armour [Br.]
kjøretøy
panser {n} [motorpanser]
bonnet [Br.]
kjøretøy
panser {n} [motorpanser]
hood [Am.]
mil.
panservogn {m/f}
armoured fighting vehicle [Br.] <AFV>
hist.pol.
panslavisme {m}
Pan-Slavism
pansretarmoured [Br.]
å panteto pawn
handel
å pante noe [levere for å få pant]
to return sth. to get a deposit
panteautomat {m}reverse vending machine
panteflaske {m/f}bottle with refundable deposit
panteflaske {m/f}deposit bottle
panteflaske {m/f}returnable bottle
filos.relig.
panteisme {m}
pantheism
Page 1 of 14 for the letter P in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023