Page 1 of 9 for the letter R in the Norwegian-English dictionary
crude
raw
rabarbra {m}
rhubarbbot.gastr.T
rabatt {m}
discounthandel
rabbiner {m}
rabbirelig.
rabies {m}
rabiesmed.vet.
racerbane {m}
racetrack [motor sport]sport
racerventil {m}
presta valvesykkel
racket {m}
racketsport
racquetsport
racket {m} [bordtennis]
bat [table tennis]sport
rad {m/f}
row
råd {n}
advice
council
radarsystem {n}
radar systemtek.
å råde [gi råd]
to advise
rådgivende
advisory
rådgiver {m}
adviser
rådhus {n}
town hall
radiator {m}
radiator
radiatorgrill {m}
grillekjøretøy
radiatorovn {m}
radiator heaterelektr.
radikal
radical
radikalt
radically
radio {m}
radio
radioaktiv
radioactive
radioaktivitet {m}
radioactivity
radioamatør {m}
radio amateur
radioastronomi {m}
radio astronomyakad.astron.
radiobølge {m/f}
radio wave
radiolog {m}
radiologistjobbermed.
radiologi {m}
radiologyakad.med.
radiologisk
radiologic
radiosignal {n}
radio signal
radiostasjon {m}
radio stationfjerns.
radiostyrt
radio-controlled
radius {m}
radius
rådvill
puzzled
rådyr {n} [Capreolus capreolus]
roe deerzool.T
rådyrkilling {m} [unge av Capreolus capreolus]
roe deer fawnzool.
å raffinere
to refine
raffineri {n}
refineryind.
raffinert
refined
raggsokk {m}
rag sockklær
å rake
to rake
rake {m/f}
rakeverktøy
rakett {m}
rocket
rakettoppskyting {m/f}
rocket launchastronaumil.
råkjører {m}
reckless drivertraf.
rallybil {m}
rally carkjøretøysport
rallycrossbane {m}
rallycross tracksport
rallyspill {n}
rally gamespill
RAM-minnebrikke {m/f}
random access memory stick <RAM stick>inform.
råmateriale {n}
raw material
å ramle sammen
to collapse
å ramle sammen [dø]
to die
å ramle sammen [gå til grunne og dø]
to collapse and die
å ramme
to affect
to hit [affect adversely]
ramme {m/f}
frame
å ramme inn
to frame [a picture]
rammeavstand {m} [mindre brukt] [rammelengde]
reach [frame length]sykkel
rammeavtale {m}
framework agreement
rammelengde {m/f}
reach [frame length]sykkel
rammeverk {n}
framework
rampe {m/f}
ramp
rampelys {n}
spotlight
rampestrek {m}
practical joke
prank
rand {m} <R> [myntenhet i Sør-Afrika]
rand <R, ZAR>val.
rand {m/f}
brim [of a glass etc.]
edge
randhav {n}
marginal seageogr.
å rane
to rob
råner {m} [uform.]
hoon [coll.] [Aus.] [NZ] [car hooligan]kjøretøy
å rangere noen/noe
to rank sb./sth.
råning {m/f} [uform.]
hooning [coll.] [Aus.] [NZ] [car hooliganism]kjøretøy
å ransake
to ransack
å ransake noe
to rummage sth.
ransakelse {m} [litt.] [ransaking]
examinationjur.
ransaking {m/f}
examinationjur.
råolje {m/f}
crude oil
å rape
to belch
to burp
å rappe
to rapmus.
å rappe noe [uform.]
to swipe sth. [coll.] [steal quickly]
rapphøne {m/f} [Perdix perdix]
grey partridge [Br.]orn.T
rapport {m}
report
å rapportere
to report
raps {m}
rape [Brassica napus]bot.T
rapsodi {m}
rhapsodylitt.mus.
rapsodisk
rhapsodic
rapsolje {m/f}
rapeseed oil
rapssommerfugl {m} [Pieris napi]
green-veined white [butterfly]entom.T
rar
strange
weird
raring {m} [uform.]
weirdo [coll.]
rase {m}
breedzool.
rase {m} [mennesker]
race [of people]
rasende
angry
crude
raw
bot.gastr.T
rabarbra {m}
rhubarb
handel
rabatt {m}
discount
relig.
rabbiner {m}
rabbi
med.vet.
rabies {m}
rabies
sport
racerbane {m}
racetrack [motor sport]
sykkel
racerventil {m}
presta valve
sport
racket {m}
racket
sport
racket {m}
racquet
sport
racket {m} [bordtennis]
bat [table tennis]
rad {m/f}row
råd {n}advice
råd {n}council
tek.
radarsystem {n}
radar system
å råde [gi råd]to advise
rådgivendeadvisory
rådgiver {m}adviser
rådhus {n}town hall
radiator {m}radiator
kjøretøy
radiatorgrill {m}
grille
elektr.
radiatorovn {m}
radiator heater
radikalradical
radikaltradically
radio {m}radio
radioaktivradioactive
radioaktivitet {m}radioactivity
radioamatør {m}radio amateur
akad.astron.
radioastronomi {m}
radio astronomy
radiobølge {m/f}radio wave
jobbermed.
radiolog {m}
radiologist
akad.med.
radiologi {m}
radiology
radiologiskradiologic
radiosignal {n}radio signal
fjerns.
radiostasjon {m}
radio station
radiostyrtradio-controlled
radius {m}radius
rådvillpuzzled
zool.T
rådyr {n} [Capreolus capreolus]
roe deer
zool.
rådyrkilling {m} [unge av Capreolus capreolus]
roe deer fawn
å raffinereto refine
ind.
raffineri {n}
refinery
raffinertrefined
klær
raggsokk {m}
rag sock
å raketo rake
verktøy
rake {m/f}
rake
rakett {m}rocket
astronaumil.
rakettoppskyting {m/f}
rocket launch
traf.
råkjører {m}
reckless driver
kjøretøysport
rallybil {m}
rally car
sport
rallycrossbane {m}
rallycross track
spill
rallyspill {n}
rally game
inform.
RAM-minnebrikke {m/f}
random access memory stick <RAM stick>
råmateriale {n}raw material
å ramle sammento collapse
å ramle sammen [dø]to die
å ramle sammen [gå til grunne og dø]to collapse and die
å rammeto affect
å rammeto hit [affect adversely]
ramme {m/f}frame
å ramme innto frame [a picture]
sykkel
rammeavstand {m} [mindre brukt] [rammelengde]
reach [frame length]
rammeavtale {m}framework agreement
sykkel
rammelengde {m/f}
reach [frame length]
rammeverk {n}framework
rampe {m/f}ramp
rampelys {n}spotlight
rampestrek {m}practical joke
rampestrek {m}prank
val.
rand {m} <R> [myntenhet i Sør-Afrika]
rand <R, ZAR>
rand {m/f}brim [of a glass etc.]
rand {m/f}edge
geogr.
randhav {n}
marginal sea
å raneto rob
kjøretøy
råner {m} [uform.]
hoon [coll.] [Aus.] [NZ] [car hooligan]
å rangere noen/noeto rank sb./sth.
kjøretøy
råning {m/f} [uform.]
hooning [coll.] [Aus.] [NZ] [car hooliganism]
å ransaketo ransack
å ransake noeto rummage sth.
jur.
ransakelse {m} [litt.] [ransaking]
examination
jur.
ransaking {m/f}
examination
råolje {m/f}crude oil
å rapeto belch
å rapeto burp
mus.
å rappe
to rap
å rappe noe [uform.]to swipe sth. [coll.] [steal quickly]
orn.T
rapphøne {m/f} [Perdix perdix]
grey partridge [Br.]
rapport {m}report
å rapportereto report
bot.T
raps {m}
rape [Brassica napus]
litt.mus.
rapsodi {m}
rhapsody
rapsodiskrhapsodic
rapsolje {m/f}rapeseed oil
entom.T
rapssommerfugl {m} [Pieris napi]
green-veined white [butterfly]
rarstrange
rarweird
raring {m} [uform.]weirdo [coll.]
zool.
rase {m}
breed
rase {m} [mennesker]race [of people]
rasendeangry
Page 1 of 9 for the letter R in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022