Page 1 of 15 for the letter T in the Norwegian-English dictionary
tå {m/f}
toeanat.
T-bane {m}
subway [Am.]jernb.
underground [Br.]jernb.
T-banespor {n}
subway track [Am.] [Scot.]jernb.
T-kryss {n}
T-junctiontraf.
t-rør {n}
T-piece
T-skjorte {m/f}
T-shirtklær
å ta
to take
å ta bladet fra munnen
not to mince (one's) wordsuttrykk
å ta bort
to take away
å ta bussen
to take the bustransp.
å ta del i noe
to take part in sth.
Ta det helt piano!
Chill!
Relax!
Take it easy!
å ta det med ro
to take it easy
å ta en bit
to take a bitegastr.
å ta en dusj
to have a shower
å ta en for laget [uttrykk]
to take one for the team
å ta en skål for noen/noe
to toast (to) sb./sth.
å ta en taxi
to take a taxitransp.
å ta en titt på noen/noe
to take a look at sb./sth.
å ta et bilde
to take a picturefoto.
å ta et foto
to take a photographfoto.
å ta feil
to be wrong
to err [to make a mistake]
å ta ferge
to take the ferry
å ta form
to take shape
å ta første spadestikk
to turn the first sod
å ta fyr
to catch fire
å ta imot noen/noe
to receive sb./sth.
å ta inn noen/noe
to incorporate sb./sth. [include]
å ta lappen
to get one's driving license
å ta noe for gitt
to take sth. for granted
å ta noe med en klype salt [idiom]
to take sth. with a pinch of salt [idiom]
å ta på [klær]
to put on [clothes]
å ta seg en blås [uform.]
to take a smoke
å ta seg en hivert
to have a quick oneuttrykk
å ta seg en knert
to have a quick oneuttrykk
å ta seg et glass for mye
to have one drink too many
å ta seg i noe
to stop oneself
å ta slutt
to end
å ta til seg noe
to ingest sth.gastr.med.
å ta trikken
to take the tram [Br.]transp.
å ta tyren ved hornene
to take the bull by the hornsuttrykk
tabbe {m}
blunder
tabbekvote {m} [uform.]
error rate
tabell {m}
table [list, chart]
tåbeskyttelse {m}
toe protection
tablett {m}
tabletfarm.
tabloidavis {m/f}
tabloid newspaperjourn.
tabloidpresse {m/f}
tabloid pressjourn.
tabuord {n}
taboo wordlingv.
tadsjiker {m}
Tajiketn.
taffeland {m/f} [Aythya ferina]
common pochardorn.T
taft {m} {n}
taffetatekstil.
tagg {m}
taginform.
å tagge
to tag
tailwhip {m}
tailwhipsykkel
Taiwan {n}
Taiwangeogr.
taiwansk
Taiwanese
tak {n}
roof
tak {n} [av et rom]
ceiling
tak {n} [grep]
grasp
tåke {m/f}
fogmeteo.
tåkelur {m}
foghornnaut.
takeoff {m}
takeoffluftf.
tåkeprat {m} {n}
vague talklingv.
tåkete [ubøy.]
foggy
takgrind {m/f}
roof rackkjøretøy
takk
thanks
Takk alle sammen!
Thank you to all of you!
Takk for maten!
Thank you for the food! [polite phrase after dinner]
Takk for sist.
Thanks for the last time. [greeting formula, used when you see sb. again after a visit at his place]
Takk i like måte.
Thanks likewise.
Takk skal du ha.
Thank you.
takk som spør
thank you for askinguttrykk
Takk til alle!
Thank you to all of you!
Thanks to all of you!
Takk, bare bra.
Thanks, just good.
å takke
to thank
å takke nei
to say no thanks
å takke nei til noe
to decline sth.
takket være ... [som følge av]
thanks to ... [as a result of]
takknemlig
grateful
thankful
takknemlighet {m/f}
gratitude
takkonstruksjon {m}
roof constructionark.bygg.
roof structureark.bygg.
å takle
to tackle
takras {n}
roof avalanche
takson {n}
taxonbiol.
taksonomi {m}
taxonomybiol.
taksonomisk
taxonomicbiol.
takstein {m}
roof tileark.bygg.
roofing tileark.bygg.
takstmann {m}
assessor [for tax purposes]jobber
taksvale {m/f} [Delichon urbicum]
(common) house martinorn.T
takt {m/f}
tact
taktfull
tactful
anat.
tå {m/f}
toe
jernb.
T-bane {m}
subway [Am.]
jernb.
T-bane {m}
underground [Br.]
jernb.
T-banespor {n}
subway track [Am.] [Scot.]
traf.
T-kryss {n}
T-junction
t-rør {n}T-piece
klær
T-skjorte {m/f}
T-shirt
å tato take
uttrykk
å ta bladet fra munnen
not to mince (one's) words
å ta bortto take away
transp.
å ta bussen
to take the bus
å ta del i noeto take part in sth.
Ta det helt piano!Chill!
Ta det helt piano!Relax!
Ta det helt piano!Take it easy!
å ta det med roto take it easy
gastr.
å ta en bit
to take a bite
å ta en dusjto have a shower
å ta en for laget [uttrykk]to take one for the team
å ta en skål for noen/noeto toast (to) sb./sth.
transp.
å ta en taxi
to take a taxi
å ta en titt på noen/noeto take a look at sb./sth.
foto.
å ta et bilde
to take a picture
foto.
å ta et foto
to take a photograph
å ta feilto be wrong
å ta feilto err [to make a mistake]
å ta fergeto take the ferry
å ta formto take shape
å ta første spadestikkto turn the first sod
å ta fyrto catch fire
å ta imot noen/noeto receive sb./sth.
å ta inn noen/noeto incorporate sb./sth. [include]
å ta lappento get one's driving license
å ta noe for gittto take sth. for granted
å ta noe med en klype salt [idiom]to take sth. with a pinch of salt [idiom]
å ta på [klær]to put on [clothes]
å ta seg en blås [uform.]to take a smoke
uttrykk
å ta seg en hivert
to have a quick one
uttrykk
å ta seg en knert
to have a quick one
å ta seg et glass for myeto have one drink too many
å ta seg i noeto stop oneself
å ta sluttto end
gastr.med.
å ta til seg noe
to ingest sth.
transp.
å ta trikken
to take the tram [Br.]
uttrykk
å ta tyren ved hornene
to take the bull by the horns
tabbe {m}blunder
tabbekvote {m} [uform.]error rate
tabell {m}table [list, chart]
tåbeskyttelse {m}toe protection
farm.
tablett {m}
tablet
journ.
tabloidavis {m/f}
tabloid newspaper
journ.
tabloidpresse {m/f}
tabloid press
lingv.
tabuord {n}
taboo word
etn.
tadsjiker {m}
Tajik
orn.T
taffeland {m/f} [Aythya ferina]
common pochard
tekstil.
taft {m} {n}
taffeta
inform.
tagg {m}
tag
å taggeto tag
sykkel
tailwhip {m}
tailwhip
geogr.
Taiwan {n}
Taiwan
taiwanskTaiwanese
tak {n}roof
tak {n} [av et rom]ceiling
tak {n} [grep]grasp
meteo.
tåke {m/f}
fog
naut.
tåkelur {m}
foghorn
luftf.
takeoff {m}
takeoff
lingv.
tåkeprat {m} {n}
vague talk
tåkete [ubøy.]foggy
kjøretøy
takgrind {m/f}
roof rack
takkthanks
Takk alle sammen!Thank you to all of you!
Takk for maten!Thank you for the food! [polite phrase after dinner]
Takk for sist.Thanks for the last time. [greeting formula, used when you see sb. again after a visit at his place]
Takk i like måte.Thanks likewise.
Takk skal du ha.Thank you.
uttrykk
takk som spør
thank you for asking
Takk til alle!Thank you to all of you!
Takk til alle!Thanks to all of you!
Takk, bare bra.Thanks, just good.
å takketo thank
å takke neito say no thanks
å takke nei til noeto decline sth.
takket være ... [som følge av]thanks to ... [as a result of]
takknemliggrateful
takknemligthankful
takknemlighet {m/f}gratitude
ark.bygg.
takkonstruksjon {m}
roof construction
ark.bygg.
takkonstruksjon {m}
roof structure
å takleto tackle
takras {n}roof avalanche
biol.
takson {n}
taxon
biol.
taksonomi {m}
taxonomy
biol.
taksonomisk
taxonomic
ark.bygg.
takstein {m}
roof tile
ark.bygg.
takstein {m}
roofing tile
jobber
takstmann {m}
assessor [for tax purposes]
orn.T
taksvale {m/f} [Delichon urbicum]
(common) house martin
takt {m/f}tact
taktfulltactful
Page 1 of 15 for the letter T in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023