Page 1 of 14 for the letter T in the Norwegian-English dictionary
tå {m/f}
toeanat.
T-bane {m}
subway [Am.]jernb.
underground [Br.]jernb.
T-banespor {n}
subway track [Am.] [Scot.]jernb.
T-kryss {n}
T-junctiontraf.
t-rør {n}
T-piece
T-skjorte {m/f}
T-shirtklær
å ta
to take
å ta bladet fra munnen
not to mince (one's) wordsuttrykk
å ta bort
to take away
å ta bussen
to take the bustransp.
å ta del i noe
to take part in sth.
Ta det helt piano!
Chill!
Relax!
Take it easy!
å ta det med ro
to take it easy
å ta en bit
to take a bitegastr.
å ta en dusj
to have a shower
å ta en for laget [uttrykk]
to take one for the team
å ta en skål for noen/noe
to toast (to) sb./sth.
å ta en taxi
to take a taxitransp.
å ta et bilde
to take a picturefoto.
å ta et foto
to take a photographfoto.
å ta feil
to be wrong
to err [to make a mistake]
å ta ferge
to take the ferry
å ta form
to take shape
å ta første spadestikk
to turn the first sod
å ta fyr
to catch fire
å ta imot noen/noe
to receive sb./sth.
å ta lappen
to get one's driving license
å ta noe for gitt
to take sth. for granted
å ta noe med en klype salt [idiom]
to take sth. with a pinch of salt [idiom]
å ta på [klær]
to put on [clothes]
å ta seg en hivert
to have a quick oneuttrykk
å ta seg en knert
to have a quick oneuttrykk
å ta seg et glass for mye
to have one drink too many
å ta seg i noe
to stop oneself
å ta slutt
to end
å ta trikken
to take the tram [Br.]transp.
å ta tyren ved hornene
to take the bull by the hornsuttrykk
tabbe {m}
blunder
tabbekvote {m} [uform.]
error rate
tabell {m}
table [list, chart]
tablett {m}
tabletfarm.
tabloidavis {m/f}
tabloid newspaperjourn.
tabloidpresse {m/f}
tabloid pressjourn.
tadsjiker {m}
Tajiketn.
taffeland {m/f} [Aythya ferina]
common pochardorn.T
taft {m} {n}
taffetatekstil.
tagg {m}
taginform.
å tagge
to tag
Taiwan {n}
Taiwangeogr.
taiwansk
Taiwanese
tak {n}
roof
tak {n} [av et rom]
ceiling
tak {n} [grep]
grasp
tåke {m/f}
fogmeteo.
takeoff {m}
takeoffluftf.
tåkeprat {m} {n}
vague talklingv.
tåkete [ubøy.]
foggy
takk
thanks
Takk for maten!
Thank you for the food! [polite phrase after dinner]
Takk for sist.
Thanks for the last time. [greeting formula, used when you see sb. again after a visit at his place]
Takk i like måte.
Thanks likewise.
Takk skal du ha.
Thank you.
takk som spør
thank you for askinguttrykk
Takk, bare bra.
Thanks, just good.
å takke
to thank
takket være ... [som følge av]
thanks to ... [as a result of]
takknemlig
grateful
thankful
takknemlighet {m/f}
gratitude
takkonstruksjon {m}
roof constructionark.bygg.
roof structureark.bygg.
å takle
to tackle
takras {n}
roof avalanche
takson {n}
taxonbiol.
taksonomi {m}
taxonomybiol.
taksonomisk
taxonomicbiol.
takstein {m}
roof tile
roofing tile
takstmann {m}
assessor [for tax purposes]jobber
taksvale {m/f} [Delichon urbicum]
(common) house martinorn.T
takt {m/f}
tact
taktfull
tactful
taktikk {m}
tactic
taktil
tactile
taktisk
tactical
taktløs
tactless
taktslag {n}
beatmus.
taktstokk {m}
batonmus.
taktstrek {m}
bar (line)mus.
takvindu {n}
skylightark.
å tale
to discourse
to speak
å tåle
to tolerate
tale {m}
speech
Tale er sølv, men taushet er gull.
Speech is silver, silence is golden.ordtak
taleanvisning {m}
voice promptinform.
anat.
tå {m/f}
toe
jernb.
T-bane {m}
subway [Am.]
jernb.
T-bane {m}
underground [Br.]
jernb.
T-banespor {n}
subway track [Am.] [Scot.]
traf.
T-kryss {n}
T-junction
t-rør {n}T-piece
klær
T-skjorte {m/f}
T-shirt
å tato take
uttrykk
å ta bladet fra munnen
not to mince (one's) words
å ta bortto take away
transp.
å ta bussen
to take the bus
å ta del i noeto take part in sth.
Ta det helt piano!Chill!
Ta det helt piano!Relax!
Ta det helt piano!Take it easy!
å ta det med roto take it easy
gastr.
å ta en bit
to take a bite
å ta en dusjto have a shower
å ta en for laget [uttrykk]to take one for the team
å ta en skål for noen/noeto toast (to) sb./sth.
transp.
å ta en taxi
to take a taxi
foto.
å ta et bilde
to take a picture
foto.
å ta et foto
to take a photograph
å ta feilto be wrong
å ta feilto err [to make a mistake]
å ta fergeto take the ferry
å ta formto take shape
å ta første spadestikkto turn the first sod
å ta fyrto catch fire
å ta imot noen/noeto receive sb./sth.
å ta lappento get one's driving license
å ta noe for gittto take sth. for granted
å ta noe med en klype salt [idiom]to take sth. with a pinch of salt [idiom]
å ta på [klær]to put on [clothes]
uttrykk
å ta seg en hivert
to have a quick one
uttrykk
å ta seg en knert
to have a quick one
å ta seg et glass for myeto have one drink too many
å ta seg i noeto stop oneself
å ta sluttto end
transp.
å ta trikken
to take the tram [Br.]
uttrykk
å ta tyren ved hornene
to take the bull by the horns
tabbe {m}blunder
tabbekvote {m} [uform.]error rate
tabell {m}table [list, chart]
farm.
tablett {m}
tablet
journ.
tabloidavis {m/f}
tabloid newspaper
journ.
tabloidpresse {m/f}
tabloid press
etn.
tadsjiker {m}
Tajik
orn.T
taffeland {m/f} [Aythya ferina]
common pochard
tekstil.
taft {m} {n}
taffeta
inform.
tagg {m}
tag
å taggeto tag
geogr.
Taiwan {n}
Taiwan
taiwanskTaiwanese
tak {n}roof
tak {n} [av et rom]ceiling
tak {n} [grep]grasp
meteo.
tåke {m/f}
fog
luftf.
takeoff {m}
takeoff
lingv.
tåkeprat {m} {n}
vague talk
tåkete [ubøy.]foggy
takkthanks
Takk for maten!Thank you for the food! [polite phrase after dinner]
Takk for sist.Thanks for the last time. [greeting formula, used when you see sb. again after a visit at his place]
Takk i like måte.Thanks likewise.
Takk skal du ha.Thank you.
uttrykk
takk som spør
thank you for asking
Takk, bare bra.Thanks, just good.
å takketo thank
takket være ... [som følge av]thanks to ... [as a result of]
takknemliggrateful
takknemligthankful
takknemlighet {m/f}gratitude
ark.bygg.
takkonstruksjon {m}
roof construction
ark.bygg.
takkonstruksjon {m}
roof structure
å takleto tackle
takras {n}roof avalanche
biol.
takson {n}
taxon
biol.
taksonomi {m}
taxonomy
biol.
taksonomisk
taxonomic
takstein {m}roof tile
takstein {m}roofing tile
jobber
takstmann {m}
assessor [for tax purposes]
orn.T
taksvale {m/f} [Delichon urbicum]
(common) house martin
takt {m/f}tact
taktfulltactful
taktikk {m}tactic
taktiltactile
taktisktactical
taktløstactless
mus.
taktslag {n}
beat
mus.
taktstokk {m}
baton
mus.
taktstrek {m}
bar (line)
ark.
takvindu {n}
skylight
å taleto discourse
å taleto speak
å tåleto tolerate
tale {m}speech
ordtak
Tale er sølv, men taushet er gull.
Speech is silver, silence is golden.
inform.
taleanvisning {m}
voice prompt
Page 1 of 14 for the letter T in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022