Page 1 of 10 for the letter V in the Norwegian-English dictionary
å vade
to wade
vadebukse {m/f}
chest waderiktyo.klær
vadefugl {m}
wading birdorn.
Vadehavet {n}
Wadden Seageogr.
vaffel {m}
wafflegastr.
vag
vague
å våge
to venture
vågehval {m} [Balaenoptera acutorostrata]
(northern) minke whalezool.T
vagina {m}
vaginaanat.
å våke
to wake [to be awake]
våken
awake
vakker
beautiful
å vakle
to reel
å våkne
to wake up
vaksinasjon {m}
vaccinationmed.vet.
vaksine {m}
vaccinemed.vet.
å vaksinere
to vaccinatemed.vet.
vaksinert
vaccinatedmed.
vakt {m/f}
guard [person]
watch [time period, period of duty]
å vakte
to keep watch
vaktel {m} [Coturnix coturnix]
(common) quailorn.T
vakthavende
on duty
vakting {m/f}
ward [guarding]
vaktlege {m}
emergency doctorbrannredjobbermed.
vaktmester {m}
janitorjobber
vakuum {n}
vacuum
vakuumrør {n}
vacuum tubetek.
valg {n}
choice
electionpol.
valgavlukke {n}
voting boothpol.
valgdag {m}
election daypol.
polling daypol.
valgfri
of one's own choice [pred.]
optional
valgfrihet {m/f}
freedom of choice
valgfusk {n}
election fraudjur.pol.
valgkamp {m}
election campaignpol.
valgplakat {m}
election posterpol.
valgreform {m}
electoral reformpol.
valgseier {m}
election victorypol.
valgurne {m/f}
ballot boxpol.
vallak {m}
geldingzool.
valmue {m}
poppybot.T
valmuefrø {n}
poppy seed
valnøtt {m/f}
walnutbot.gastr.T
valør {m}
denominationval.
valp {m}
puppyzool.
vals {m}
rollertek.
waltzdans
valse {m}
rollertek.
valuta {m}
currency
valutakurs {m}
exchange rateval.
valutareserve {m}
foreign exchange reserve
vampyr {m}
vampiremytol.
vanære {m/f}
disgrace
dishonor [Am.]
dishonour [Br.]
vandal {m}
vandal
å vandalisere
to vandalise [Br.]
to vandalize
vandalisme {m}
vandalism
å vandre
to migrate [e.g. fish]
to wander
vandrefalk {m} [Falco peregrinus]
peregrine (falcon)orn.T
vandrer {m}
hikertur.
roamer
vandrerhjem {n}
hostel
vandrerute {m/f}
walking routesport
vandretrost {m} [Turdus migratorius]
American robinorn.T
vandreutstilling {m/f}
traveling exhibition [Am.]kunst
vane {m}
habit
vanilje {m}
vanillabot.gastr.T
vaniljesukker {n}
vanilla sugargastr.
vanlig
common
ordinary
usual
vanlig hermelinmåler {m} [Lomographa temerata]
clouded silver [moth]entom.T
vanlig sigdvinge {m} [Drepana falcataria]
pebble hook-tip [moth]entom.T
vanligvis
normally
usually
vann {n}
water
vannavkjølt
water-cooledtek.
vannbåren
waterborne
vannbasert
water-based
vannbøffel {m}
water buffalozool.T
vannbrønn {m}
water fountain
vanndamp {m}
water vapor [Am.]
water vapour [Br.]
vannfall {n}
waterfallhydro.
vannfri
anhydrous
vannfugl {m}
waterbirdorn.
vanning {m/f} [det å vanne(s)]
irrigationjordb.
vannkanal {m}
water canalgeogr.
vannkanne {m/f}
watering canhage.
vannkjemi {m}
aquatic chemistryakad.
water chemistryakad.
vannkjøling {m/f}
water coolinginform.tek.
vannkjølt
water-cooledtek.
vannkoker {m}
kettle [electric]
å vadeto wade
iktyo.klær
vadebukse {m/f}
chest wader
orn.
vadefugl {m}
wading bird
geogr.
Vadehavet {n}
Wadden Sea
gastr.
vaffel {m}
waffle
vagvague
å vågeto venture
zool.T
vågehval {m} [Balaenoptera acutorostrata]
(northern) minke whale
anat.
vagina {m}
vagina
å våketo wake [to be awake]
våkenawake
vakkerbeautiful
å vakleto reel
å våkneto wake up
med.vet.
vaksinasjon {m}
vaccination
med.vet.
vaksine {m}
vaccine
med.vet.
å vaksinere
to vaccinate
med.
vaksinert
vaccinated
vakt {m/f}guard [person]
vakt {m/f}watch [time period, period of duty]
å vakteto keep watch
orn.T
vaktel {m} [Coturnix coturnix]
(common) quail
vakthavendeon duty
vakting {m/f}ward [guarding]
brannredjobbermed.
vaktlege {m}
emergency doctor
jobber
vaktmester {m}
janitor
vakuum {n}vacuum
tek.
vakuumrør {n}
vacuum tube
valg {n}choice
pol.
valg {n}
election
pol.
valgavlukke {n}
voting booth
pol.
valgdag {m}
election day
pol.
valgdag {m}
polling day
valgfriof one's own choice [pred.]
valgfrioptional
valgfrihet {m/f}freedom of choice
jur.pol.
valgfusk {n}
election fraud
pol.
valgkamp {m}
election campaign
pol.
valgplakat {m}
election poster
pol.
valgreform {m}
electoral reform
pol.
valgseier {m}
election victory
pol.
valgurne {m/f}
ballot box
zool.
vallak {m}
gelding
bot.T
valmue {m}
poppy
valmuefrø {n}poppy seed
bot.gastr.T
valnøtt {m/f}
walnut
val.
valør {m}
denomination
zool.
valp {m}
puppy
tek.
vals {m}
roller
dans
vals {m}
waltz
tek.
valse {m}
roller
valuta {m}currency
val.
valutakurs {m}
exchange rate
valutareserve {m}foreign exchange reserve
mytol.
vampyr {m}
vampire
vanære {m/f}disgrace
vanære {m/f}dishonor [Am.]
vanære {m/f}dishonour [Br.]
vandal {m}vandal
å vandalisereto vandalise [Br.]
å vandalisereto vandalize
vandalisme {m}vandalism
å vandreto migrate [e.g. fish]
å vandreto wander
orn.T
vandrefalk {m} [Falco peregrinus]
peregrine (falcon)
tur.
vandrer {m}
hiker
vandrer {m}roamer
vandrerhjem {n}hostel
sport
vandrerute {m/f}
walking route
orn.T
vandretrost {m} [Turdus migratorius]
American robin
kunst
vandreutstilling {m/f}
traveling exhibition [Am.]
vane {m}habit
bot.gastr.T
vanilje {m}
vanilla
gastr.
vaniljesukker {n}
vanilla sugar
vanligcommon
vanligordinary
vanligusual
entom.T
vanlig hermelinmåler {m} [Lomographa temerata]
clouded silver [moth]
entom.T
vanlig sigdvinge {m} [Drepana falcataria]
pebble hook-tip [moth]
vanligvisnormally
vanligvisusually
vann {n}water
tek.
vannavkjølt
water-cooled
vannbårenwaterborne
vannbasertwater-based
zool.T
vannbøffel {m}
water buffalo
vannbrønn {m}water fountain
vanndamp {m}water vapor [Am.]
vanndamp {m}water vapour [Br.]
hydro.
vannfall {n}
waterfall
vannfrianhydrous
orn.
vannfugl {m}
waterbird
jordb.
vanning {m/f} [det å vanne(s)]
irrigation
geogr.
vannkanal {m}
water canal
hage.
vannkanne {m/f}
watering can
akad.
vannkjemi {m}
aquatic chemistry
akad.
vannkjemi {m}
water chemistry
inform.tek.
vannkjøling {m/f}
water cooling
tek.
vannkjølt
water-cooled
vannkoker {m}kettle [electric]
Page 1 of 10 for the letter V in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023