Page 9 of 9 for the letter V in the Norwegian-English dictionary
å vite
to know
viten {m}
knowledge
vitenskap {m}
science
vitenskapelig
scientific
vitenskapsfolk {n} {pl}
scientists {pl}
vitenskapsmann {m}
scientist
vitikultur {m}
viniculturejordb.ønol.
viticulturejordb.ønol.
winegrowingjordb.ønol.
å vitne
to attest
vitne {n}
witness
vitnebeskyttelse {m}
protection of witnessesjur.
witness protectionjur.
vitneboks {m}
witness box [Br.]jur.
witness stand [Am.]jur.
vitnemål {n}
diplomautda.
testimonyjur.
vitneutsagn {n}
testimonyjur.
vits {m}
joke
vittig
witty
vittighet {m/f}
wit
witticism
wittiness
vodka {m}
vodkagastr.
vokabular {n}
vocabularylingv.
vokal {m}
vowellingv.
vokalist {m}
vocalistmus.
voks {m} {n}
wax
å vokse
to grow
to wax
å vokse opp
to grow up
voksen
adult
voksen {m}
adult
voksfigur {m}
wax figure
vokskabinett {n}
wax museum
å vokte
to guard
to keep watch over
vokter {m}
guardian
vold {m}
violence
å volde
to cause
voldelig
violent
voldsom
furious
violent
voldsprodukt {n}
[product that can be used to commit an act of violence]våpen
voldsutsatt {m}
victim of violence
å voldta
to rape
voldtekt {m/f}
rape
voldtektsforbryter {m}
rapist
voldtektsmann {m}
rapist
voldtektsoffer {n}
rape victimjur.
vollgrav {m/f}
moat
volt {m} <V>
volt <V>elektr.enhet
volum {n}
volume
voluminøs
voluminous
vond
bad
vorte {m/f}
wartmed.
vott {m}
mittenklær
vrak {n}
wreck
wreckage
å vrake bilen
to scrap the carkjøretøy
vrakgods {n}
wreckage
vrangforestillinger {pl}
delusionspsyk.
vrede {m}
anger
vrøvl {n}
absurdity
gibberish
vugge {m/f}
cradlemøbler
vulgær
vulgar
vulgærlatin {m}
vulgar Latinlingv.
vulkan {m}
volcano
vulkanøy {m/f}
volcanic islandgeogr.
vulkansk
volcanic
vulkanutbrudd {n}
volcanic eruption
å vurdere
to assess
to evaluate
vurdering {m/f}
assessment
evaluation
å viteto know
viten {m}knowledge
vitenskap {m}science
vitenskapeligscientific
vitenskapsfolk {n} {pl}scientists {pl}
vitenskapsmann {m}scientist
jordb.ønol.
vitikultur {m}
viniculture
jordb.ønol.
vitikultur {m}
viticulture
jordb.ønol.
vitikultur {m}
winegrowing
å vitneto attest
vitne {n}witness
jur.
vitnebeskyttelse {m}
protection of witnesses
jur.
vitnebeskyttelse {m}
witness protection
jur.
vitneboks {m}
witness box [Br.]
jur.
vitneboks {m}
witness stand [Am.]
utda.
vitnemål {n}
diploma
jur.
vitnemål {n}
testimony
jur.
vitneutsagn {n}
testimony
vits {m}joke
vittigwitty
vittighet {m/f}wit
vittighet {m/f}witticism
vittighet {m/f}wittiness
gastr.
vodka {m}
vodka
lingv.
vokabular {n}
vocabulary
lingv.
vokal {m}
vowel
mus.
vokalist {m}
vocalist
voks {m} {n}wax
å vokseto grow
å vokseto wax
å vokse oppto grow up
voksenadult
voksen {m}adult
voksfigur {m}wax figure
vokskabinett {n}wax museum
å vokteto guard
å vokteto keep watch over
vokter {m}guardian
vold {m}violence
å voldeto cause
voldeligviolent
voldsomfurious
voldsomviolent
våpen
voldsprodukt {n}
[product that can be used to commit an act of violence]
voldsutsatt {m}victim of violence
å voldtato rape
voldtekt {m/f}rape
voldtektsforbryter {m}rapist
voldtektsmann {m}rapist
jur.
voldtektsoffer {n}
rape victim
vollgrav {m/f}moat
elektr.enhet
volt {m} <V>
volt <V>
volum {n}volume
voluminøsvoluminous
vondbad
med.
vorte {m/f}
wart
klær
vott {m}
mitten
vrak {n}wreck
vrak {n}wreckage
kjøretøy
å vrake bilen
to scrap the car
vrakgods {n}wreckage
psyk.
vrangforestillinger {pl}
delusions
vrede {m}anger
vrøvl {n}absurdity
vrøvl {n}gibberish
møbler
vugge {m/f}
cradle
vulgærvulgar
lingv.
vulgærlatin {m}
vulgar Latin
vulkan {m}volcano
geogr.
vulkanøy {m/f}
volcanic island
vulkanskvolcanic
vulkanutbrudd {n}volcanic eruption
å vurdereto assess
å vurdereto evaluate
vurdering {m/f}assessment
vurdering {m/f}evaluation
Page 9 of 9 for the letter V in the Norwegian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022