Advertisement
 Translation for 'enkeltbekkasin' from Norwegian to English
orn.T
enkeltbekkasin {m} [Gallinago gallinago]
common snipe
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'enkeltbekkasin' from Norwegian to English

enkeltbekkasin {m} [Gallinago gallinago]
common snipeorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Like sør for Straume ligger Straume naturreservat. Naturreservatet omfatter et våtmarksområde med fugler som ender, rødstilk, enkeltbekkasin, strandsnipe og vipe.
  • Den er større enn enkeltbekkasin som den likner, men har kortere nebb og hvite stjerthjørner.
  • Kvartbekkasin kan minne om enkeltbekkasin, men den er betydelig mindre, har kortere nebb og kileformet stjert (i motsetning til alle andre sniper), uten innslag av hvitt.
  • Enkeltbekkasin "(Gallinago gallinago)" er en mellomstor vadefugl med et langt nebb.
  • Tubbetjernet er et vårmarksområde der horndykker, enkeltbekkasin, grønnstilk, buskskvett, gulerle og sivspurv hekker.

  • Dette gjør området til et relativt viktig hekkeområde for en del våtmarksfugl. Her finnes gluttsnipe, småspove og gulerle samt enkeltbekkasin, grønnstilk og flere ender.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!