Advertisement
 Translation for 'gråsisik' from Norwegian to English
orn.T
gråsisik {m} [Acanthis flammea, syn.: Carduelis flammea]
(common) redpoll
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'gråsisik' from Norwegian to English

gråsisik {m} [Acanthis flammea, syn.: Carduelis flammea]
(common) redpollorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • hornemanni") er et taxon i finkefamilien, men det har vært uklart om den skal regnes som en underart av gråsisik ("A.
 • Likeledes viser nyere forskning at arten trolig allikevel best håndteres som en underart av gråsisik ("A. ...
 • I nedre deler av Gjerdalen har forskjellige fugler tilhold, og domineres av arter som løvsanger, bjørkefink og gråsisik.
 • Gråsisik ("Acanthis flammea") er en art i finkefamilien og eneste art i slekten "Acanthis", som inngår i tribuset Carduelini.
 • de vanligste fugleartene som hekker i området er heipiplerke, lappspurv, bjørkefink, løvsanger og gråsisik.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!