Advertisement
 Translation for 'grønlandshval' from Norwegian to English
NOUN   en grønlandshval | grønlandshvalen | grønlandshvaler | grønlandshvalene
zool.T
grønlandshval {m} [Balaena mysticetus]
bowhead whale
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'grønlandshval' from Norwegian to English

grønlandshval {m} [Balaena mysticetus]
bowhead whalezool.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Virkelig sjeldne gjester er grønlandshval og håkjerring.
  • De tre hvalartene hvithval, grønlandshval og narhval.
  • Fra omtrent samme tid er det funnet rester av en grønlandshval på Fogn.
  • Det er utallige mengder med grønlandshval i den nordlige del av området, og store mengder av storkobbe og den største bestand av hvalross i Canada (over 6 000 individer).
  • Skipet var det første skip som benyttet bukten for å jakte Grønlandshval.

  • Internasjonalt ble grønlandshvalen fredet alt i 1935 (i norske farvann alt i 1929), men hvalfangst på denne hvalen har foregått helt siden 1600-tallet.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!