Advertisement
 Translation for 'grønlandsk' from Norwegian to English
ADJ   grønlandsk | grønlandsk | grønlandske
grønlandsk {adj}Greenland [attr.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'grønlandsk' from Norwegian to English

grønlandsk {adj}
Greenland [attr.]
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Oqaasileriffik (grønlandsk for "Språksekretariatet") er en enhet underlagt Departementet for kultur, utdanning, forskning og kirke på Grønland.
 • Han har grønlandsk mor og dansk far. Han har dansk som morsmål og snakker ikke grønlandsk.
 • 3900 pictures er et grønlandsk filmproduksjonsselskap.
 • "Nuummioq" er en grønlandsk spillefilm fra 2009. «Nuummioq» er grønlandsk, og betyr «en fra Nuuk» eller «en som stammer fra Nuuk».
 • Liste over filmer produsert på grønlandsk, i alfabetisk rekkefølge.

 • ... juni 1979 i Århus) er en dansk artist av grønlandsk opphav.
 • Grønlandsbanken er en grønlandsk bank, med hovedsete i Nuuk.
 • Boken er den første romanen som ble utgitt av en kvinnelig, grønlandsk forfatter, og er dermed en viktig bok i grønlandsk litteraturhistorie.
 • ... september 1965 i Narsaq) er en grønlandsk politiker.
 • Lars Sørensen (født 1959 er en grønlandsk politiker.

 • Kristine Raahauge (født 1949) er en grønlandsk politiker.
 • Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (grønlandsk: "Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu – NKA") er en grønlandsk institusjon som driver et museum og et sentralt arkiv for å samle og tilgjengeliggjøre historiske dokumenter.
 • Stedsnavnet er grønlandsk og betyr «det ganske store hodelignende».
 • Som polysyntetisk språk bruker grønlandsk et relativt lite sett av røtter, men disse kan ved avleding danne svært mange ordformer.
 • Múte Inequnaaluk Bourup Egede (født 1987) er en grønlandsk politiker som siden 2015 har vært medlem av Inatsisartut og siden 2018 har vært formann for Inuit Ataqatigiit.

 • grønlandsk finnes med samme betydning det tilsvarende kasus vialis.
 • Han utformet dessuten en grønlandsk grammatikk og ordbok som utkom som en revisjon av den tidligere utgave av Hans Egede og hans sønner som i mer enn et halvt århundre forble de eneste hjelpemidler for studiet av grønlandsk, og som vitner om en skarp iagttagelsesevne og utviklet sans for språkets særtrekk og eiendommeligheter.
 • Kaffemik (av arabisk: "kaffe" og grønlandsk "mik") er et dansk ord for en grønlandsk tradisjonell selskapelighet, et slags åpent hus eller kaffeslabberas hvor man inviterer alle man kjenner og drikker kaffe og spiser kake.
 • Lange konsonanter blir ikke skrevet med dobbel konsonant, som i f.eks. grønlandsk, men med apostrof, som i navnet "yup'ik". Dette blir skrevet med dobbel "p" i grønlandsk, [...].
 • Samuel Kleinschmidt spilte ei avgjørende rolle for utviklinga av grønlandsk da han i 1851 publiserte ei grønlandsk–tysk ordbok og en grammatikkbok, og samtidig utarbeidet en grønlandsk rettskrivingsnorm som ble stående til 1973.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!