Advertisement
 Translation for 'grønlandsmåke' from Norwegian to English
orn.T
grønlandsmåke {m/f} [Larus glaucoides]
Iceland gull
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'grønlandsmåke' from Norwegian to English

grønlandsmåke {m/f} [Larus glaucoides]
Iceland gullorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Eskimomåke ("Larus thayeri") er en stor, nordamerikansk måkefugl som inkluderes i slekten "Larus", men det er ikke avklart om eskimomåka er en selvstendig art eller et taxon under grønlandsmåke ("L.
  • Grønlandsmåke ("Larus glaucoides") er en art av måker (Larinae) og inngår i slekten "Larus", som er den mest tallrike av måkeslektene. Arten består i kraft av to distinkte taxa.
  • Utenom hekkesesongen kan dessuten grønlandsmåke og ismåke jevnlig observeres langs norskekysten.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!