Advertisement
 Translation for 'gravand' from Norwegian to English
orn.T
gravand {m/f} [Tadorna tadorna]
(common) shelduck
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'gravand' from Norwegian to English

gravand {m/f} [Tadorna tadorna]
(common) shelduckorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Av de mange fuglene som bruker mudderflatene som en stasjon på reisen mellom subarktiske regioner og Afrika er særlig gravand og svartand av betydning.
 • Det er hekke-, raste- og overvintringsområde for flere ulike fuglearter: vadere, gravand og grågås.
 • Gravand ("Tadorna tadorna") er en kystbunden overflatebeitende sjøfugl og en våtmarkstilknyttet fugleart som tilhører andefamilien.
 • På størrelse med slektningen gravand. Nesten hele fuglen er rustbrun, hode og hals lysere brune, vingene har stort, hvitt felt og svarte spisser.
 • Tjeld, sandlo og gravand er hekkefugler. Ellers er området av interesse i trekktidene og om vinteren. Fugl som beiter i tangvollene er blant annet steinvender, fjæreplytt, sandlo og myrsnipe.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!