Advertisement
 Translation for 'gro' from Norwegian to English
VERB   å gro | gror | grodde | grodd
å groto grow
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'gro' from Norwegian to English

å gro
to grow
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Anis er en ettårig urteplante. Anisplanten blir fra 30 til 50 cm høy. Anisen kommer opprinnelig fra middelhavsområdet, men kan gro også i kaldere klimaer.
 • Kanalen er i ferd med å gro igjen, og må ofte mudres opp og renses for å tillate båtferdsel.
 • Disse piercingene har vanskligheter med å gro igjen.
 • Helixpiercingen tar vanligvis mellom 6 og 8 måneder på å gro. Likevel tar det i noen tilfeller bare 2 måneder eller opptil 12 måneder.
 • Denne piercingen sveller ofte opp i gro-perioden, og har en legetid på alt fra tre måneder til ett år.

 • Risikoen ved denne piercingen er at den ene siden kan gro inn i leppen. Dette kan hindres ved riktig piercing og riktig smykke.
 • Vitaminet hjelper også til med evnen til å gro hår- og neglvekst.
 • Artene lever på tørre, varme steder med mye blomster, for eksempel i kanten av dyrket mark og i hager som holder på å gro igjen. Larvene lever på urter i korsblomstfamilien.
 • Ordet grønn har gitt opphav til en mengde ord og uttrykk som knyttes til fargen, for eksempel "grønnsaker" og "grønnskolling". Etymologisk henger ordet sammen med «gro» og «gress».
 • Flere land, deriblant Thailand og Kina, undersøker potensialet i å bruke maniok som råvare for bioetanol, blant annet fordi busken kan gro i skrinn jord og krever lite næring.

 • Koalisjon (lat "coalescere" – gro sammen) er en midlertidig allianse mellom parter.
 • I ekstremt sjeldne tilfeller kan eggcellen befruktes av en av polcellene fra meiosen og gro fram til fødsel.
 • Kringlemyr naturreservat i Larvik kommune ble vernet i 1980, og er en nedbørsmyrtype. Den mangler kantsone med gressvegetasjon. Rester av et tjern er i ferd med å gro helt igjen.
 • "Ero" kommer av "erotic", mens "gro" kommer fra "grotesque".
 • Renselsen er blødningen som inntreffer etter fødsel da såret der morkaken har sittet skal gro.

 • Dette gjør dem til mer kompliserte organismer enn svampene, men de har samtidig mistet evnen til å kunne gro opp til nye individer etter å ha blitt fragmentert.
 • Utmarksarealene hadde tidligere preg av lynghei, men er i dag i ferd med å gro til med skog.
 • NET-kreft utvikler seg når de spesialiserte cellene i det endokrine systemet endrer sin sammensetning som får dem til å dele seg opp ukontrollerbart og gro til en unormal vevsmasse (svulst).
 • Yadong (kinesisk: 亚东县; pinyin: "Yàdōng Xiàn", Wade-Giles: "Ya-tung"; tibetansk: གྲོ་མོ་རྫོང༌།, Wylie: "gro-mo rdzong") er et fylke i prefekturet Xigazê i den autonome region Tibet i Folkerepublikken Kina.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!