Advertisement
 Translation for 'krikkand' from Norwegian to English
orn.T
krikkand {m/f} [Anas crecca]
common teal
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'krikkand' from Norwegian to English

krikkand {m/f} [Anas crecca]
common tealorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Reservatet ble opprettet i 1978 fordi dette er viktig område for rastende ender og vadere på trekk vår og høst, blant annet krikkand, stokkand, brushane og myrsnipe.
 • Det er mulig å jakte stokkand, brunnakke og krikkand.
 • Krikkand, også kalt lortand eller pyttand ("Anas crecca") er en fugl i andefamilien.
 • I Vigdalen er det mye hjort, og fugler som finnes over inntaket er arter som trives i subalpine våtmarksområder, det vil si strandsnipe, linerle, sivspurv og krikkand.
 • Vannet er leveområde for blant annet krikkand, kvinand og laksand.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!