Advertisement
 Translation for 'kvinand' from Norwegian to English
orn.T
kvinand {m/f} [Bucephala clangula]
(common) goldeneye
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kvinand' from Norwegian to English

kvinand {m/f} [Bucephala clangula]
(common) goldeneyeorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Det er ikke mange vadefugler å se, men kvinand, smålom og fiskemåke streifer innom.
  • Det gjelder blant annet velkjente arter som kvinand, ærfugl og svartand.
  • Nær vann kan man i riktige kasser få en av våre hullrugende ender, kvinand, laksand eller lappfiskand til å hekke.
  • Dette inkluderer en rekke fuglearter, eksempelvis grupper som spettefugler og ugler og enkeltarter som laksand, kvinand og skogdue.
  • Finnene kalte T-34 for "Sotka", som betyr "and", siden profilen minner litt omm en kvinand.

  • I Norge kan det jaktes på og sankes egg av kvinand slik det reguleres i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1.
  • Bøffelanda tilhører slekta "Bucephala" sammen med kvinand og islandsand.
  • Vannet er leveområde for blant annet krikkand, kvinand og laksand.
  • Den er blant annet funnet i reir av låvesvale og i fuglekasser med kvinand-reir.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!