Advertisement
 Translation for 'operere' from Norwegian to English
VERB   å operere | opererer | opererte | operert
å operereto operate
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'operere' from Norwegian to English

å operere
to operate
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Det anbefales generelt å ta av ringer når man skal operere maskineri eller driver idrett.
 • Sjømakt er en stats sjømilitære styrker, det vil si militære styrker som er i stand til å operere på, over eller under vann, samt operere fra land mot sjø eller fra sjø inn over land.
 • De nye landbaserte fly var forholdsvis enklere å operere og krevde ikke den omfattende pilottrening som det å operere sjøfly.
 • Skipsagenter kan også operere som rederi ved å chartre skip og operere dem driftsmessig.
 • Fartøyet er døpt om til en "tollkrysser", og skal primært operere på Vestlandet.

 • Fartøyene har også en HPB (hurtiggående patruljebåt) som kan operere autonomt i inntil 48 timer.
 • Navigatørens andre oppgave var å operere et MG 131 maskingevær ved nesen, radiooperatørens oppgave var å operere en roterende MG 151 maskinkanon på toppen av flyskroget mens lastmesterens andre oppgave var å betjene et MG 131 maskingevær fra en luke over lastedørene med utsyn bakover.
 • Selv om modulen var designet for å operere automatisk i 6 til 6 måneder, ble Zarja nødt til å operere automatisk for nesten to år på grunn av forsinkelser på den russiske Zvezda-modulen.
 • I et kjønnsnøytralt språk skriver man ikke «en kirurg skal ikke behøve å operere noen som han er i nær slekt med», men eksempelvis «en kirurg skal ikke behøve å operere noen de er i nær slekt med».
 • Mannskapene inngår i distriktets døgnkontinuerlige tjeneste, men kan operere som en egen enhet ved behov.

 • På midten av 90-tallet begynte selskapet igjen å ekspandere, og så mot det europeiske markedet, et flymarked som nå var deregulert slik at flyselskaper ikke lengre trengte søke om statlige konsesjoner til å operere ruter i de europeiske landene.
 • Alle ubåtene er atomdrevene og kan operere ute på havet for ca. 5. måneder om gangen.
 • I 1980 trakk Laker Airways sin søknad om å operere ABC fly til Australia.
 • Go2Sky tilbyr ingen egne ruteflvyninger, men de kan operere ruter for andre selskaper.
 • Ubåtene gjør det mulig for Sjøforsvaret å operere i hele det maritime domenet.

 • «COSLRigmar» er en oppjekkbar boligrigg (flotell) som kan operere I vanndyp opp til 85 meter.
 • Den var opprinnelig beregnet for å operere i bølger opp til 65 fot (ca. 20 meter).
 • Dersom en operasjon skal utføres og det er en viss risiko for invaliditet, skal borgere ha tilstrekkelig informasjon om hvor stor man anser risikoen for å være, hvilke konsekvenser det kan få å operere og ikke minst hva det vil innebære å ikke operere.
 • Til tross for at jetfly er dyrere i drift enn turboprop–fly kan disse operere på strekninger som ikke er skikket for propellfly.
 • For håp om varig helbredelse av magesekkreft må denne kunne opereres slik at det ikke er gjenværende svulstvev etter inngrepet.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!