Advertisement
 Translation for 'ravn' from Norwegian to English
NOUN   en ravn | ravnen | ravner | ravnene
orn.T
ravn {m}
raven
orn.T
ravn {m} [Corvus corax]
(common) raven
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'ravn' from Norwegian to English

Advertisement
ravn {m}
ravenorn.T
ravn {m} [Corvus corax]
(common) ravenorn.T
Usage Examples Norwegian
 • Mattias I fikk kallenavnet Corvinus (Fra latin "corvus", på norsk: ravn) på grunn av den svarte ravnen på hans våpenskjold. Våpenskjoldet viser en ravn med en gullring i nebbet.
 • Ravnkollen borettslag stod ferdig i 1970, og består av 661 leiligheter. Det var det første borettslaget som ble bygget på Romsås. Borettslagets symbol er en ravn.
 • En "corvus" («ravn» på latin) var en romersk, militær bordingsinnretning, brukt mot Karthago i sjøkrigen under den første punerkrig.
 • Det sees også ravn, hauk, måke, lomvi, storskarv og alpekaie.
 • I nyere tid har drapet vært tema i Peder W. Cappelens skuespill "Knut Alvsson", Terje Nordbys skuespill "Kongeblod" og Ragnar Söderlinds opera "Rose og ravn".

 • Søndre Strømfjord har et rikt dyreliv. Blant annet finnes moskusfe, reinsdyr, fjellrev, falk, ørn og ravn.
 • Yatagarasu (八咫烏) er en ravn med tre føtter, forbundet med solgudinnen Amaterasu. Fuglen brukes i emblemet til Japans fotballforbund.
 • Ravnen var Ragnar Lodbroks symbol. Han hadde fått sine døtre til å sy et banner med en ravn avbildet.
 • Likeledes er negasjonen av «alle ravner er svarte» ikke «ingen ravner er svarte», men «det fins minst én ravn som ikke er svart».
 • Åsen het opprinnelig "Rafnabjargir", som kommer av fuglenavnet ravn.

 • Denne observasjonen styrker hypotesen om at hvis noe ikke er svart er det ikke en ravn.
 • Corvoidea er en vitenskapelig beskrivelse som er sammensatt av uttrykkene "corv" (av latin "corvus"), som betyr ravn, og "-oidea" (nylatin, via latin "-oideus"), som betyr "ligner på" eller "minner om".
 • Korp er et gammelt nordisk ord for ravn. Tidligere skal det ha hekket ravn i den bratte vestsiden av åsen, og også i de siste årene er denne store kråkefuglen sett på Korpåsen.
 • Formålet med vernet er særlig å bidra til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle.
 • Myntene avbildet en ørn, som senere ble feiltolket som en ravn.

 • Fortellingene om valravnen er blant annet kjent fra to danske middelalderballader om riddere som blir omskapt til «den vilde ravn».
 • Hempels paradoks, eller ravneparadokset, tar utgangspunkt i hypotesen «alle ravner er svarte».
 • Hempels paradoks, eller ravne-paradokset, tar utgangspunkt i hypotesen om at alle ravner er svarte.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!