Advertisement
 Translation for 'sibirlerk' from Norwegian to English
bot.T
sibirlerk {m} [Larix sibirica]
Russian larch
bot.T
sibirlerk {m} [Larix sibirica]
Siberian larch
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'sibirlerk' from Norwegian to English

sibirlerk {m} [Larix sibirica]
Russian larchbot.T

Siberian larchbot.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Elven Lena har sitt utspring i Bajkalfjellene. Fjellene rundt Bajkalsjøen er skogkledde med gråor, osp, dunbjørk, sibirlerk, sibiredelgran, furu og sibirfuru.
  • Vest for Jenisej overtar sibirlerk ("Larix sibirica").
  • er det enger og glissen skog av sibirlerk, sibirfuru, sibiredelgran og fjellbjørk.
  • Den svenske forskeren Leif Kullman har funnet makrofossiler i Dalarna i Sverige som viser at sibirlerk var blant de første treslagene som vokste på Den skandinaviske halvøy i tidlig holocen rett etter istidens slutt.
  • kaempferi") og sibirlerk ("L. sibirica"). Disse er henholdsvis mye benyttet på Vestlandet og i innlandsfylkene samt nord i landet.

  • Utvendig er bygget kledt i panel av sibirlerk, et treslag som etter hvert skifter farge til lysegrå.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!