Advertisement
 Translation for 'svartand' from Norwegian to English
orn.T
svartand {m/f} [Melanitta nigra]
common scoter
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'svartand' from Norwegian to English

svartand {m/f} [Melanitta nigra]
common scoterorn.T
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • mars 2028 har det blitt foreslått å oppheve jakt på ærfugl, heilo og svartand, grunnet bestandsnedgang.
 • Av de mange fuglene som bruker mudderflatene som en stasjon på reisen mellom subarktiske regioner og Afrika er særlig gravand og svartand av betydning.
 • Det gjelder blant annet velkjente arter som kvinand, ærfugl og svartand.
 • Sjøorre er fredet i Norge, men kan forveksles med svartand. Sjøorre er større og har vingespeil, et parti med avvikende farge ytterst på vingene (svingfjærene).
 • I Norge kan svartand jaktes på i Østfold fylke i perioden 10. september til 23. desember. Dette gjelder til og med 2021.

  Advertisement
  © dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!