Advertisement
 Translation for 'uisolert' from Norwegian to English
ADJ   uisolert | uisolert | uisolerte
uisolert {adj}uninsulated
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'uisolert' from Norwegian to English

uisolert {adj}
uninsulated
Advertisement
Usage Examples Norwegian
  • Dette kan være ett eller flere sammenkoblede jordspyd, uisolert kobberleder som kan være forlagt under bygningens fundament eller andre jordmetoder.
  • Eksempler på dette er: entråd, totråd og firtråd telefonsamband overført over enten luftlinje (blanktråd eller uisolert tråd) eller trådkabel.
  • Noen definerer en "hagestue" som en uisolert eller delisolert innretning som typisk forlenger sommeren en halv måned i hver ende av sommeren («3 sesongs»), mens en fullisolert "vinterhage" er så godt isolert at den kan brukes med behagelig innetemperatur hele året («4 sesongs»).
  • Flere øyenvitner kunne bekrefte at ved arnestedet hadde en strømførende, uisolert ledning falt ned.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!