Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Hz' von Norwegisch nach Deutsch
enhet
hertz {m} <Hz>
Hertz {n} <Hz>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Hz' von Norwegisch nach Deutsch

hertz {m} <Hz>
Hertz {n} <Hz>enhet
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Rene sinustoner dypere enn 120 Hz er vanskelig å lokalisere for menneskelig hørsel, og toner under 80 Hz kan ikke lokaliseres overhodet.
 • En scroll-kompressor med frekvensregulering har normalt egen oljepumpe for å kunne opprettholde tilfredsstillende smøring av scroll-kompressoren på lav hastighet (mindre enn 30 hz).
 • For å unngå forvirring betegnes periodisk varierende vinkler vanligvis ikke i Hz, men i radianer per sekund (rad/s) eller omdreininger per minutt (r/min).
 • URW fikk økonomiske problemer og gikk konkurs midt på 1990-tallet. Adobe kjøpte hz patentene og brukte senere noen av konseptene herfra i InDesign.
 • Til kraftformål bruker 16 2/3 Hz for tog, 50 Hz (60 Hz i noen land) i hjem og industri og 400 Hz i fly.

 • Vanligvis registreres hjerneaktiviteten mellom 0,5 Hz og 70 Hz.
 • Deretter testes 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz.
 • En interessant stemmemetode kan være å forlate 440 Hz som kammertonen A, og heller bruke "Verdis" A på 432 Hz, eller Mozarts og Beethovens A på 430 Hz.
 • En alternativ stemmemetode kan være å forlate 440 Hz som kammertonen A, og heller bruke "Verdis" A på 432 Hz, eller Mozarts og Beethovens A på 430 Hz.
 • En konsekvens av at kammertonen a' = 435 Hz, er at frekvensen for c blir ≈ 258,65 Hz.

 • CD-standarden setter punktprøvingsfrekvensen for musikk til 44 100 Hz.
 • Det menneskelige øre kan oppfatte lyd i frekvensområdet 20–20000 Hz. Den største følsomhet ligger i området 1000–6000 Hz og avtar mot lavere og høyere frekvenser.
 • Mennesker kan oppfatte frekvenser fra ca. 30 Hz og helt opp mot 15-20 000 Hz.
 • («Lavfrekvenssveising» rundt 100 Hz og «høyfrekvenssveising» for eksempel fra 190–240 Hz.
 • En tone på 400 Hz ligger én oktav over en tone på 200 Hz, mens en tone på 800 Hz ligger to oktaver over 200 Hz.

 • Med utgangspunkt i tonen A med frekvens 440 Hz, vil tonen C [...] utgjøre en stor ters med 554,4 Hz, mens en stor ters nedover på skalaen vil være tonen F på 349,2 Hz.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!