Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Kasus' von Norwegisch nach Deutsch
lingv.
kasus {m}
Kasus {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Kasus' von Norwegisch nach Deutsch

kasus {m}
Kasus {m}lingv.
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Siden begynnelsen av 1900-tallet har dette kasus ikke vært inkludert i listen over standardiserte litauiske kasus i lærebøker om grammatikk.
 • Determinativene kongruerer med substantivet i kasus, til forskjell fra f.eks.
 • Latin har som nevnt seks kasus: Nominativ (og vokativ) kalles ofte "casus rectus" (den rette kasus), de andre "casus obliqui" (de skjeve kasus): Akkusativ, genitiv, dativ og ablativ.
 • I språk hvor man har grammatikalske kasus styrer preposisjoner normalt hvilken kasus det etterfølgende ordet får.
 • Lokativ (også kalt "den sjuende kasus") er en grammatikalsk kasus som indikerer lokalisasjon.

 • Ergative språk (eller ergative-absoluttive språk) er språk der subjektet til intransitive verb og objektet til transitive verb har samme kasus, absolutiv, og agens til transitive verb en annen kasus, ergativ.
 • De eskimoisk-aleutiske språka er ergative språk, det vil si at det ene argumentet til intransitive verb står i samme kasus som objektet til transitive verb, og ikke i samme kasus som subjektet til transitive verb, slik det gjør i nominativ-akkusativ-språk som f.eks.
 • Eldre hallinger bruker stort sett oblik kasus og flertallsbøying av verb.
 • Ergativ er en kasus som kan sammenlignes med nominativ.
 • Nordsamisk har sju kasus, dersom en regner genitiv og akkusativ som to ulike kasus.

 • Den 8. indoeuropeiske kasus "ablativ" (abliatyvas) synes å ha gått opp i de andre 7 kasus (men mest i genitiv) på litauisk, alt avhenging av grammatisk betydning og sammenheng.
 • I språk med få (men flere enn to) kasus subkategoriserer pre- eller postposisjonene ett bestemt kasus på nomenet de står til.
 • En oblik kasus betegner alle andre grammatiske kasus enn nominativ . På norsk kalles denne kasusen ofte for "objektsform", i motsetning til "subjektsform".
 • Postessiv er en kasus som betegner et stedsforhold mellom to substantiver, hvor det ene befinner seg bakenfor det andre.
 • Feminine substantiv og adjektiv har som oftest en "-(a)t" i slutten av stammen. Kasussystemet er enkelt.

  Werbung
  © dict.cc Norwegian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!