Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Niob-' von Norwegisch nach Deutsch
kjemi
niob {n} <Nb>
Niob {n} <Nb>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Niob-' von Norwegisch nach Deutsch

niob {n} <Nb>
Niob {n} <Nb>kjemi
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Den betydningsfulle Bayan Obo-gruven, med verdens største kjente forekomster av sjeldne jordarter og av niob, og store reserver av jernmalm, ligger i banneret.
 • Produktene spenner fra niob, tantal, cerium, neodym, europium og andre sjeldne stoffer med høy atomvekt.
 • Søvitt er en magmatisk bergart som består av kalkspat og mineraler hvor blant annet grunnstoffet niob inngår.
 • I en periode fra 1953 til 1963, ble det brutt søvitt og dolomitt i Søve gruver for produksjon av niob ved Norsk Hydro på Herøya.
 • Lenge trodde forskerne at tantal og niob var samme grunnstoff, og først i 1844 kunne den tyske kjemikeren Heinrich Rose påvise at columbitt i virkeligheten inneholdt to forskjellige grunnstoff.

 • Ved temperaturer under 3,72 K blir tinn superledende. En legering av tinn og niob blir brukt kommersielt som superledermateriale.
 • I 2007 ble det på verdensbasis fremstilt 45 000 tonn niob, og det største produsentlandet var Brasil (40 000 tonn), fulgt av Canada (4 200 tonn).
 • Syrefast eller syrebestandig stål inneholder foruten jern, karbon og krom, også en del nikkel og/eller mangan, samt mindre kvantiteter av andre metaller som molybden, niob og titan.
 • Syrefast eller syrebestandig stål inneholder foruten jern, karbon og krom også en del nikkel og/eller mangan samt mindre kvantiteter av andre metaller som molybden, niob og titan.
 • I en periode fra 1953 til 1965 ble det brutt søvitt og dolomitt i Søve gruver for utvinning av grunnstoffet niob ved Norsk Hydro på Herøya.

 • Charles Hatchett (født 2. januar 1765, død 10. mars 1847) var en britisk mineralog og kjemiker som oppdaget grunnstoffet niob.
 • Det ble brutt jern i Fensfeltet fra 1650-årene til 1927, og leveransen gikk til Ulefos Jernverk. Fra 1950-tallet ble det også brutt søvitt for raffinering av niob på Herøya.
 • Pegmatittene i Evje-Iveland område regnes til en klasse som geologer kaller en niob-yttrium-fluor type pegmatitt (Müller 2016).
 • I 1927 oppdaget man jernmalm her; de første funnene av sjeldne jordarter ble gjort i 1936. I 1950-årene ble det dessuten funnet niob her.
 • Produksjonsnivået var til tider opp til 100 000 til 130 000 tonn i året. Av denne massen fikk de på det meste tatt ut ca. 350&ndash;400 tonn niob.

  Werbung
  © dict.cc Norwegian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!