Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Zn' von Norwegisch nach Deutsch
kjemimineral.
sink {m} {n} <Zn>
Zink {n} <Zn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Zn' von Norwegisch nach Deutsch

sink {m} {n} <Zn>
Zink {n} <Zn>kjemimineral.
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Dette innebærer hovedsakelig legeringer av typen Al-Zn-Mg-Cu (AA7000).
 • Cillekens Zn. B.V." I tillegg ble det inngått samarbeidsavtaler med indiske "Minda Group".
 • I kretsen til høyre er det Zn parallellkoblede impedanser. Forutsett at det settes en vekselspenningskilde på terminalene (markert med sirkler) og at denne har spenningen Vab.
 • Sink er et grunnstoff med atomsymbol Zn (av tysk "Zink") og atomnummer 30.
 • En galvanisk celle kan for eksempel ha en sinkelektrode (Zn) i den ene halvcellen, og kobberelektrode (Cu) i den andre halvcellen.

 • og 50-, 25- og 10-ørene i sink "(Zn)" fordi kobbernikkel var ettertraktet som råstoff i rustningsindustrien.
 • Når ammoniakk leddes gjennom en sinkkloridløsning skapes forbindelsen Zn(NH3)2Cl2 (sinkammoniumklorid). Det er et salt der Zn(NH3)22+ er kation og Cl– er anion.
 • Noen kjente eksempel er Pells ligning med to ukjente og ligningen "xn" + "yn" = "zn" med tre ukjente.
 • Zn-Ce-strømningsbatteriet er fortsatt i tidlige utviklingsstadier.
 • For permanent sikring er det mest normalt med to lags overflatebehandling (ZN-AL legering + PVC) på wire/tråd for korrosjonsbeskyttelse.

 • Hvis det er "n" forskjellige måter å avbilde polygonet til seg selv ved en rotasjon (som inkluderer nullrotasjonen) så er denne gruppen isomorf til Zn.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!