Seite 1 von 24 für den Buchstaben H im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch
å ha
haben
å ha (full) tillit til noen/noe
(volles / vollstes) Vertrauen zu jdm./etw. haben
jdm./etw. (voll / vollstens) vertrauen
å ha begrep om noe
eine Ahnung von etw. haben
å ha behov for
brauchen [benötigen]
å ha bein i nesa
Eier haben [ugs.]
selbstständig sein
å ha bråk med noen
mit jdm. Ärger haben
mit jdm. Stunk haben [ugs.]
å ha bruk for noe
Verwendung für etw.Akk. haben
å ha dametekke
ein Frauenheld sein
å ha dårlig råd til noe
kein Geld für etw.Akk. haben
å ha dårlig samvittighet
ein schlechtes Gewissen habenuttrykk
å ha dårlig tid
es eilig haben
keine Zeit haben
wenig Zeit haben
Ha det bra!
Tschüss! [ugs.]
Ha det bra! [uform.]
Mach's gut! [ugs.]
Ha det godt!
Lass es dir gut gehen!
Mach's gut! [ugs.]
Macht's gut! [ugs.]
Ha det gøy!
Viel Spaß!
å ha det moro
Spaß haben
Ha det moro!
Viel Spaß!
å ha det som kua i en grønn eng [idiom]
wie die Made im Speck leben [Redewendung]
å ha det som plommen i egget
sich sauwohl fühlen [ugs.]
å ha det travelt
es eilig haben
in Eile sein
viel zu tun haben
Ha det!
Bis dann! [tschüss]
Tschüss! [ugs.]
å ha eksamen
eine Prüfung haben
Ha en fin dag.
Hab einen schönen Tag.
å ha en høne å plukke med noen [idiom]
mit jdm. ein Hühnchen zu rupfen haben [Redewendung]
å ha en skrue løs [uform.] [idiom]
eine Schraube locker haben [ugs.] [Redewendung]
å ha en svakhet for noen/noe
eine Schwäche für jdn./etw. haben
å ha en vond drøm
schlecht träumen
å ha et behov for å gjøre noe [ønske]
das Bedürfnis haben, etw. zu tun
å ha et horn i siden til noen/noe
sichAkk. ärgern über jdn./etw.
å ha et kvikt hode
ein gescheiter Kopf seinuttrykk
å ha et våkent blikk for noe
einen wachen Blick für etw.Akk. haben
å ha fri
freihaben [keinen Dienst etc. haben]
å ha frie hender
freie Hand haben
å ha god smak
einen guten Geschmack haben
å ha god tid
viel Zeit haben
å ha godt sovehjerte [ha lett for å få sove]
leicht einschlafen können
å ha godt sovehjerte [uttrykk]
schlafen wie ein Murmeltier
å ha godt tak på noe
es verstehen, mit etw.Dat. umzugehen
å ha greie på noe
in etw.Dat. beschlagen seinuttrykk
sich mit etw. auskennenuttrykk
von etw.Dat. Ahnung haben [ugs.] [sich auskennen]
å ha hendene fulle
alle Hände voll zu tun haben
å ha hjerte for noen
mit jdm. Mitleid haben
å ha hverandre kjær
sich gegenseitig lieben
å ha kommet langt (allerede)
(schon) weit gekommen sein
å ha korona [uform.]
Corona haben [ugs.]
å ha lyst
Bock haben [ugs.]
å ha lyst på noe
auf etw. Lust haben
Lust zu etw.Dat. haben
å ha lyst til å gjøre noe
Lust haben, etw. zu tun
å ha medgang
Erfolg haben
å ha myndighet
befugt seinjur.
å ha noe å by på
etw.Akk. zu bieten haben
å ha noe imot noen/noe
etw.Akk. gegen jdn./etw. haben
å ha noe på hjertet/hjerte [idiom]
etw.Akk. auf dem Herzen haben [Redewendung]
å ha noe på lager
etw. auf Lager haben
etw. vorrätig habenhandel
å ha noe på lur [idiom]
etw.Akk. bereithaben
etw.Akk. in Bereitschaft haben
etw.Akk. in der Hinterhand haben [Redewendung]
å ha noe på tungen
etw. auf der Zunge haben [fig.]
å ha noe svart på hvitt
etw. schwarz auf weiß habenuttrykk
ha noe til disposisjon
etwas zur Verfügung haben
å ha noe til rådighet
etw.Akk. zur Verfügung haben
å ha noen til beste [idiom]
jdn. zum Besten haben / halten [Redewendung]
å ha noen/noe med seg
jdn./etw. bei sichDat. haben
å ha ørene på stilker / stilk
die Ohren spitzenuttrykk
å ha øynene på stilker / stilk
mit Argusaugen wachenuttrykk
å ha peiling på noe [uform.]
von etw.Dat. Ahnung haben [ugs.]
å ha på noe [klær]
etw.Akk. anhaben [Kleidung]klær
etw.Akk. tragen [Kleidung]klær
å ha poser under øynene {pl}
Tränensäcke {pl} haben
å ha prøve
eine Klausur haben
å ha på seg [klær]
anhaben [Kleidung]klær
tragen [Kleidung]klær
å ha råd til noe
sichDat. etwas leisten können
å ha ren samvittighet
ein reines Gewissen haben
eine reine Weste habenuttrykk
eine saubere Weste habenuttrykk
eine weiße Weste habenuttrykk
å ha rett
recht haben
å ha rett til noe
Recht auf etw. haben
å ha røtter i [stamme fra] [fig.]
wurzeln in [herrühren von] [fig.]
å ha skumle hensikter
zweifelhafte Absichten haben
å ha slagside [uform.] [hum.] [å være påvirket av alkohol]
Schlagseite haben [ugs.] [hum.] [unter Alkoholeinfluss stehen]
å ha snaut med penger
knapp bei Kasse sein [ugs.]
å ha suksess
Erfolg haben
å ha ti tommeltotter [idiom]
zwei linke Hände haben [ugs.] [Idiom]
å ha tid til noen/noe
Zeit haben für jdn./etw.
å ha til hensikt
beabsichtigen
å hahaben
å ha (full) tillit til noen/noe(volles / vollstes) Vertrauen zu jdm./etw. haben
å ha (full) tillit til noen/noejdm./etw. (voll / vollstens) vertrauen
å ha begrep om noeeine Ahnung von etw. haben
å ha behov forbrauchen [benötigen]
å ha bein i nesaEier haben [ugs.]
å ha bein i nesaselbstständig sein
å ha bråk med noenmit jdm. Ärger haben
å ha bråk med noenmit jdm. Stunk haben [ugs.]
å ha bruk for noeVerwendung für etw.Akk. haben
å ha dametekkeein Frauenheld sein
å ha dårlig råd til noekein Geld für etw.Akk. haben
uttrykk
å ha dårlig samvittighet
ein schlechtes Gewissen haben
å ha dårlig tides eilig haben
å ha dårlig tidkeine Zeit haben
å ha dårlig tidwenig Zeit haben
Ha det bra!Tschüss! [ugs.]
Ha det bra! [uform.]Mach's gut! [ugs.]
Ha det godt!Lass es dir gut gehen!
Ha det godt!Mach's gut! [ugs.]
Ha det godt!Macht's gut! [ugs.]
Ha det gøy!Viel Spaß!
å ha det moroSpaß haben
Ha det moro!Viel Spaß!
å ha det som kua i en grønn eng [idiom]wie die Made im Speck leben [Redewendung]
å ha det som plommen i eggetsich sauwohl fühlen [ugs.]
å ha det traveltes eilig haben
å ha det traveltin Eile sein
å ha det traveltviel zu tun haben
Ha det!Bis dann! [tschüss]
Ha det!Tschüss! [ugs.]
å ha eksameneine Prüfung haben
Ha en fin dag.Hab einen schönen Tag.
å ha en høne å plukke med noen [idiom]mit jdm. ein Hühnchen zu rupfen haben [Redewendung]
å ha en skrue løs [uform.] [idiom]eine Schraube locker haben [ugs.] [Redewendung]
å ha en svakhet for noen/noeeine Schwäche für jdn./etw. haben
å ha en vond drømschlecht träumen
å ha et behov for å gjøre noe [ønske]das Bedürfnis haben, etw. zu tun
å ha et horn i siden til noen/noesichAkk. ärgern über jdn./etw.
uttrykk
å ha et kvikt hode
ein gescheiter Kopf sein
å ha et våkent blikk for noeeinen wachen Blick für etw.Akk. haben
å ha frifreihaben [keinen Dienst etc. haben]
å ha frie henderfreie Hand haben
å ha god smakeinen guten Geschmack haben
å ha god tidviel Zeit haben
å ha godt sovehjerte [ha lett for å få sove]leicht einschlafen können
å ha godt sovehjerte [uttrykk]schlafen wie ein Murmeltier
å ha godt tak på noees verstehen, mit etw.Dat. umzugehen
uttrykk
å ha greie på noe
in etw.Dat. beschlagen sein
uttrykk
å ha greie på noe
sich mit etw. auskennen
å ha greie på noevon etw.Dat. Ahnung haben [ugs.] [sich auskennen]
å ha hendene fullealle Hände voll zu tun haben
å ha hjerte for noenmit jdm. Mitleid haben
å ha hverandre kjærsich gegenseitig lieben
å ha kommet langt (allerede)(schon) weit gekommen sein
å ha korona [uform.]Corona haben [ugs.]
å ha lystBock haben [ugs.]
å ha lyst på noeauf etw. Lust haben
å ha lyst på noeLust zu etw.Dat. haben
å ha lyst til å gjøre noeLust haben, etw. zu tun
å ha medgangErfolg haben
jur.
å ha myndighet
befugt sein
å ha noe å by påetw.Akk. zu bieten haben
å ha noe imot noen/noeetw.Akk. gegen jdn./etw. haben
å ha noe på hjertet/hjerte [idiom]etw.Akk. auf dem Herzen haben [Redewendung]
å ha noe på lageretw. auf Lager haben
handel
å ha noe på lager
etw. vorrätig haben
å ha noe på lur [idiom]etw.Akk. bereithaben
å ha noe på lur [idiom]etw.Akk. in Bereitschaft haben
å ha noe på lur [idiom]etw.Akk. in der Hinterhand haben [Redewendung]
å ha noe på tungenetw. auf der Zunge haben [fig.]
uttrykk
å ha noe svart på hvitt
etw. schwarz auf weiß haben
ha noe til disposisjonetwas zur Verfügung haben
å ha noe til rådighetetw.Akk. zur Verfügung haben
å ha noen til beste [idiom]jdn. zum Besten haben / halten [Redewendung]
å ha noen/noe med segjdn./etw. bei sichDat. haben
uttrykk
å ha ørene på stilker / stilk
die Ohren spitzen
uttrykk
å ha øynene på stilker / stilk
mit Argusaugen wachen
å ha peiling på noe [uform.]von etw.Dat. Ahnung haben [ugs.]
klær
å ha på noe [klær]
etw.Akk. anhaben [Kleidung]
klær
å ha på noe [klær]
etw.Akk. tragen [Kleidung]
å ha poser under øynene {pl}Tränensäcke {pl} haben
å ha prøveeine Klausur haben
klær
å ha på seg [klær]
anhaben [Kleidung]
klær
å ha på seg [klær]
tragen [Kleidung]
å ha råd til noesichDat. etwas leisten können
å ha ren samvittighetein reines Gewissen haben
uttrykk
å ha ren samvittighet
eine reine Weste haben
uttrykk
å ha ren samvittighet
eine saubere Weste haben
uttrykk
å ha ren samvittighet
eine weiße Weste haben
å ha rettrecht haben
å ha rett til noeRecht auf etw. haben
å ha røtter i [stamme fra] [fig.]wurzeln in [herrühren von] [fig.]
å ha skumle hensikterzweifelhafte Absichten haben
å ha slagside [uform.] [hum.] [å være påvirket av alkohol]Schlagseite haben [ugs.] [hum.] [unter Alkoholeinfluss stehen]
å ha snaut med pengerknapp bei Kasse sein [ugs.]
å ha suksessErfolg haben
å ha ti tommeltotter [idiom]zwei linke Hände haben [ugs.] [Idiom]
å ha tid til noen/noeZeit haben für jdn./etw.
å ha til hensiktbeabsichtigen
Seite 1 von 24 für den Buchstaben H im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024