Seite 1 von 12 für den Buchstaben O im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch
oase {m}
Oase {f}geogr.
obduksjon {m}
Obduktion {f}med.
obduksjonsrapport {m}
Obduktionsbericht {m}med.
å obdusere
obduzierenbiol.med.tek.
obelisk {m}
Obelisk {m}ark.arkeo.kunst
Obelix & Co A/S [Asterix, utgave #23] [Uderzo, Goscinny]
Obelix GmbH & Co. KGlitt.tegn.F
Obelix på galeien [Asterix, utgave #30] [Uderzo, Goscinny]
Obelix auf Kreuzfahrtlitt.tegn.F
oberst {m}
Oberst {m}mil.
objekt {n}
Objekt {n}
objektiv
objektiv
objektiv {n}
Objektiv {n}foto.optikk
objektivitet {m}
Objektivität {f}
objektorientert
objektorientiertinform.
objektorientert programmering {m/f} <OOP>
objektorientierte Programmierung {f} <OOP>inform.
objektspredikativ {n}
Objektsprädikativ {n}lingv.
oblat {m} [klistremerke]
Aufkleber {m}
obligasjon {m} [utstedt av aksjeselskap o.l.]
Obligation {f}økon.
obligasjon {m} [utstedt av kredittforetak]
Pfandbrief {m}økon.
obligasjon {m} [utstedt av stat, kommune]
Anleihe {f}økon.
obligatorisk
obligatorisch
obo {m}
Oboe {f}mus.
oboist {m}
Oboist {m}jobbermus.
oboist {m} [kvinnelig]
Oboistin {f}jobbermus.
obokonsert {m}
Oboenkonzert {n}mus.
obs
aufmerksam
Obs!
Achtung!
Vorsicht!
observant
aufmerksam
observasjon {m}
Beobachtung {f}
Observation {f}
observatorium {n}
Beobachtungs­station {f}
Sternwarte {f}astron.
observatør {m} [særlig pol.]
Beobachter {m}
observerbar
beobachtbar
å observere
beobachten
å observere [overvåke]
observieren
å observere noen nøye og mistenksomt
jdn. auf dem Kieker haben [ugs.] [misstrauisch beobachten]
obskøn
obszön
obskur [(moralsk) tvilsom]
dunkel [pej.] [verdächtig, zweifelhaft]
obskur [lite kjent, (moralsk) tvilsom]
obskur
obskur [vanskelig å forstå]
schwer zu verstehen
obsternasig
starrsinnig
Octopussy [James Bond] [bok: Ian Fleming, film: John Glen]
Octopussyfilmlitt.F
odd {m}
Spitze {f} [Messer, Speer]
odde {m}
Landspitze {f}geogr.
oddetall {n}
ungerade Zahl {f}
odds {m}
Gewinnquote {f}spill
odontolog {m}
Odontologe {m}jobberodon.
odontolog {m} [kvinnelig]
Odontologin {f}jobberodon.
odontologi {m}
Odontologie {f}akad.odon.
Zahnmedizin {f} <ZM>med.
odontologisk
odontologischodon.
offensiv
offensiv
offensiv {m}
Offensive {f}
offentlig
öffentlich
offentlig administrasjon {m}
öffentliche Verwaltung {f}admin.
offentlig tilgjengelig
allgemein zugänglich
offentlig transport {sg}
Öffis {pl} [ugs.] [österr.]transp.
offentliggjort
veröffentlicht
å offentliggjøre
veröffentlichen
offentliggjørelse {m}
Veröffentlichung {f}
offentlighet {m/f}
Öffentlichkeit {f}
offer {n}
Opfer {n}
offiser {m}
Offizier {m}
offisiell
offiziell
offisielt språk {n}
Amtssprache {f} <Amtsspr.>admin.lingv.
offline
offlineinform.intern.
offroadsykkel {m}
Mountainbike {n}sykkel
offsettrykk {n}
Offsetdruck {m}trykk
offshoreaktivitet {m}
Offshoreaktivität {f}
offside {m} [i fotball]
Abseits {n}sport
å ofre
opfern
å ofre sitt hjerteblod
sein Herzblut hingeben [geh.]
å ofre tid på noe
Zeit für etw. verwenden
ofring {m/f}
Opferung {f} [Opfern]
oftalmolog {m}
Ophthalmologe {m}jobbermed.
oftalmolog {m} [kvinnelig]
Ophthalmologin {f}jobbermed.
oftalmologi {m}
Ophthalmologie {f}akad.med.
ofte
häufig
ofte [mange ganger]
oft
ofte nok
oft genug
zur Genüge [oft genug]
oftest [superlativ]
am häufigsten [Superlativ]
òg
auch
og
und
Og hva så? [uform.]
Na und? [ugs.]
og lignende <o.l.>
und Ähnliches <u. Ä.>
und dergleichen <u. dgl.>
og liknende <o.l.>
und dergleichen <u. dgl.>
Og med deg?
Und dir? [Rückfrage auf "Wie geht es dir?"]
Og solen går sin gang [Ernest Hemingway]
Fiestalitt.F
og så videre <osv.>
und so weiter <usw.>
oganesson {n} <Og>
Oganesson {n} <Og>kjemi
også
auch
ebenfalls
Oi sann!
Ups!
Oi! [utrop]
Ui! [Ausruf]
Oidipus {m}
Ödipus {m}mytol.
Oisann! [uform.] [Ops!]
Hoppala! [veraltend] [hum.]
Huch!
geogr.
oase {m}
Oase {f}
med.
obduksjon {m}
Obduktion {f}
med.
obduksjonsrapport {m}
Obduktionsbericht {m}
biol.med.tek.
å obdusere
obduzieren
ark.arkeo.kunst
obelisk {m}
Obelisk {m}
litt.tegn.F
Obelix & Co A/S [Asterix, utgave #23] [Uderzo, Goscinny]
Obelix GmbH & Co. KG
litt.tegn.F
Obelix på galeien [Asterix, utgave #30] [Uderzo, Goscinny]
Obelix auf Kreuzfahrt
mil.
oberst {m}
Oberst {m}
objekt {n}Objekt {n}
objektivobjektiv
foto.optikk
objektiv {n}
Objektiv {n}
objektivitet {m}Objektivität {f}
inform.
objektorientert
objektorientiert
inform.
objektorientert programmering {m/f} <OOP>
objektorientierte Programmierung {f} <OOP>
lingv.
objektspredikativ {n}
Objektsprädikativ {n}
oblat {m} [klistremerke]Aufkleber {m}
økon.
obligasjon {m} [utstedt av aksjeselskap o.l.]
Obligation {f}
økon.
obligasjon {m} [utstedt av kredittforetak]
Pfandbrief {m}
økon.
obligasjon {m} [utstedt av stat, kommune]
Anleihe {f}
obligatoriskobligatorisch
mus.
obo {m}
Oboe {f}
jobbermus.
oboist {m}
Oboist {m}
jobbermus.
oboist {m} [kvinnelig]
Oboistin {f}
mus.
obokonsert {m}
Oboenkonzert {n}
obsaufmerksam
Obs!Achtung!
Obs!Vorsicht!
observantaufmerksam
observasjon {m}Beobachtung {f}
observasjon {m}Observation {f}
observatorium {n}Beobachtungs­station {f}
astron.
observatorium {n}
Sternwarte {f}
observatør {m} [særlig pol.]Beobachter {m}
observerbarbeobachtbar
å observerebeobachten
å observere [overvåke]observieren
å observere noen nøye og mistenksomtjdn. auf dem Kieker haben [ugs.] [misstrauisch beobachten]
obskønobszön
obskur [(moralsk) tvilsom]dunkel [pej.] [verdächtig, zweifelhaft]
obskur [lite kjent, (moralsk) tvilsom]obskur
obskur [vanskelig å forstå]schwer zu verstehen
obsternasigstarrsinnig
filmlitt.F
Octopussy [James Bond] [bok: Ian Fleming, film: John Glen]
Octopussy
odd {m}Spitze {f} [Messer, Speer]
geogr.
odde {m}
Landspitze {f}
oddetall {n}ungerade Zahl {f}
spill
odds {m}
Gewinnquote {f}
jobberodon.
odontolog {m}
Odontologe {m}
jobberodon.
odontolog {m} [kvinnelig]
Odontologin {f}
akad.odon.
odontologi {m}
Odontologie {f}
med.
odontologi {m}
Zahnmedizin {f} <ZM>
odon.
odontologisk
odontologisch
offensivoffensiv
offensiv {m}Offensive {f}
offentligöffentlich
admin.
offentlig administrasjon {m}
öffentliche Verwaltung {f}
offentlig tilgjengeligallgemein zugänglich
transp.
offentlig transport {sg}
Öffis {pl} [ugs.] [österr.]
offentliggjortveröffentlicht
å offentliggjøreveröffentlichen
offentliggjørelse {m}Veröffentlichung {f}
offentlighet {m/f}Öffentlichkeit {f}
offer {n}Opfer {n}
offiser {m}Offizier {m}
offisielloffiziell
admin.lingv.
offisielt språk {n}
Amtssprache {f} <Amtsspr.>
inform.intern.
offline
offline
sykkel
offroadsykkel {m}
Mountainbike {n}
trykk
offsettrykk {n}
Offsetdruck {m}
offshoreaktivitet {m}Offshoreaktivität {f}
sport
offside {m} [i fotball]
Abseits {n}
å ofreopfern
å ofre sitt hjerteblodsein Herzblut hingeben [geh.]
å ofre tid på noeZeit für etw. verwenden
ofring {m/f}Opferung {f} [Opfern]
jobbermed.
oftalmolog {m}
Ophthalmologe {m}
jobbermed.
oftalmolog {m} [kvinnelig]
Ophthalmologin {f}
akad.med.
oftalmologi {m}
Ophthalmologie {f}
oftehäufig
ofte [mange ganger]oft
ofte nokoft genug
ofte nokzur Genüge [oft genug]
oftest [superlativ]am häufigsten [Superlativ]
ògauch
ogund
Og hva så? [uform.]Na und? [ugs.]
og lignende <o.l.>und Ähnliches <u. Ä.>
og lignende <o.l.>und dergleichen <u. dgl.>
og liknende <o.l.>und dergleichen <u. dgl.>
Og med deg?Und dir? [Rückfrage auf "Wie geht es dir?"]
litt.F
Og solen går sin gang [Ernest Hemingway]
Fiesta
og så videre <osv.>und so weiter <usw.>
kjemi
oganesson {n} <Og>
Oganesson {n} <Og>
ogsåauch
ogsåebenfalls
Oi sann!Ups!
Oi! [utrop]Ui! [Ausruf]
mytol.
Oidipus {m}
Ödipus {m}
Oisann! [uform.] [Ops!]Hoppala! [veraltend] [hum.]
Oisann! [uform.] [Ops!]Huch!
Seite 1 von 12 für den Buchstaben O im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023