Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'kWh' von Norwegisch nach Deutsch
enhet
kilowattime {m} <kWh>
Kilowattstunde {f} <kWh>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'kWh' von Norwegisch nach Deutsch

kilowattime {m} <kWh>
Kilowattstunde {f} <kWh>enhet
Werbung
 • Kilowattstunde {f} <kWh> = kilowattime {m} <kWh>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Ifølge Norsk Standard NS 3165 skal energiinnholdet i en trepellet (gruppe 1) være på minst 16,9 MJ/kg (4,7 kWh/kg) og fuktinnholdet være maksimalt 10 %.
 • Den har ett litium-ionbatteri på 470 kilo med kapasitet på 53 kWh, men kun 42,4 kWh er disponibelt.
 • I 1926 krevde Frank-Caro-prosessen rundt 12-14 000 kWh for å produsere 1 tonn fiksert nitrogen.
 • Språkrådet sidestiller forkortelsene «kWh» og «kWt», men den vanlige betegnelsen for kilowattime er kWh («kilo»: prefiks for 1000, W: symbol for effekt i Watt, h: fra latin:"hora", «time»).
 • Den gjennomsnittlige kostnaden for elektrisitet fra et vannkraftanlegg større enn 10 MW er 3-5 US cent per kWh, eller 25 øre per kWh i Norge.

 • Vannkraftproduksjonen er ubetydelig, de viktigste energikildene er kullkraft (24,1 mrd kWh) og kjernekraft (15,2 mrd kWh i 2006).
 • Årdal-verkets 50 ingeniører har utviklet en ny type produksjon (Hal4e) som bruker 11,8 kWh/tonn (13 kWh normalt). Teknikken skal testes i stordrift i Karmøy for 3,9 milliarder kroner i 2017.
 • I lavenergihus ligger totalt årlig energibehov under 100 kWh/m² (i Oslo), mens et hus bygd etter gjeldende teknisk forskrift trenger 170 kWh/m².
 • Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra rundt 700 kWh/m² i nord til rundt 1100 kWh/m² i sør.
 • Som de fleste sørøststatene er energiproduksjonen helt dominert av kullkraft og kjernekraft, med henoldsvis 875, mrd kWh og 32,0 mrd kWh produsert i 2006.

 • Energiproduksjonen er betydelig og skjer mest ved varmekraft (kull 78 mrd kWh og olje 88 mrd kWh) fulgt av atomkraft med 32 mrd kWh i 2006.
 • Kullkraft gir høyere utslipp av CO2 (950g/kWh) enn oljekraft (890g/kWh) og gasskraft (600g/kWh), og rensing av utslipp fra kullkraftverk er ansett som en av de viktigste utfordringer i arbeidet med å redusere de globale klimagassutslippene.
 • Bilen får tre batterialternativer: 75 kWh, 100 kWh og 150 kWh.
 • Det teoretiske minimale energibehovet for denne prosessen er 6,23 kWh/(kg Al), men prosessen krever vanligvis 15,37 kWh.
 • Batterisystemet veier 359 kg og har kapasitet på 69,1 kWh hvorav 47 kWh kan brukes.

 • En annen oppfinnelse som Bláthy stod bak var strømmåleren, eller kwh-måleren, som Ganz vállalatok startet produksjon av i 1889.
 • Måleenheter som for eksempel (kWh) (uttales «kilowattime») eller (MWh) (uttales «megawattime») er vanlige enheter for elektrisk energi, spesielt ved kjøp og salg.
 • Da stod elektrisitet for 77 % av energien i boligene, med et totalt forbruk på cirka 10 000 kWh per person i Norge.
 • Pris (2010) inklusive moms ligger på ca 48 øre/kWh for "husholdningspakker", ca 30 øre/kWh for storsekk og ca 27 øre/kWh for bulkleveranser.
 • Mens watt uttrykker arbeid per sekund, uttrykker kWh/h arbeid per time, et uttrykk som benyttes innen kraftproduksjon, [...] mens kWh/år gjerne brukes for årsforbruk av elektrisk energi i en bolig.

  Werbung
  © dict.cc Norwegian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!