Werbung
 Übersetzung für 'kateter' von Norwegisch nach Deutsch
møbler
kateter {n}
Pult {n}
møblerutda.
kateter {n}
Katheder {m} {n} [österr. nur {m}]
med.
kateter {n}
Katheter {m}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'kateter' von Norwegisch nach Deutsch

kateter {n}
Pult {n}møbler

Katheder {m} {n} [österr. nur {m}]møblerutda.

Katheter {m}med.
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Suprapubisk kateter brukes i situasjoner der alminnelig blærekateter via uretra er uegnet.
 • Under undersøkelse med kateter og kontrastvæske kan det settes inn et annet kateter med en ballong på enden med et tynt rør utenpå ballongen som kan utvides når ballongen blåses opp.
 • For å gjennomføre dette må det etableres en god, velfungerende blodtilgang, enten i form av en arteriovenøs fistel (AV-fistel) eller et sentralvenøst kateter.
 • De andre sidene kalles for kateter. Den kateten som er spent mellom vinkelbeina til den gjeldende vinkel kalles for den motstående kateten.
 • Hjertekateterisering (koronarangiografi) er en form for angiografi der en fører et kateter inn ved håndleddet eller lysken, mot strømmen gjennom arterien og inn til hjertet.

 • Kateter betegner innen medisinen et rør som kan føres inn i kroppen.
 • Buken inneholder også noen av de største og lettest tilgjengelige blodårer hos mange dyr, og er ofte brukt innen medisin og eksperimenter for å sette i kateter.
 • Ordet betyr sete eller trone og er også opphav til ordet kateter.
 • Dagen etter operasjonen fjernes eventuelt kateter, og pasienten kan vanligvis begynne å spise og drikke igjen.
 • En injeksjonsport er et kateter som blir brukt til å gi insulin eller andre injiserbare legemiddel subkutant (i fettvevet under huden).

 • Angiografi krever innførsel av et kateter inn i en arterie som fører blod til de arteriegrenene som skal undersøkes.
 • Kjennetegn på et klasserom kan være utstyr som pulter, tavle, kateter, eller en projektor for fremvisning av bilder, tekst eller film.
 • Et Swan-Ganz kateter er et kateter som føres inn i arteria pulmonalis, vanligvis via vena jugularis interna eller vena subclavia.
 • Den opprinnelig lesepulten var gjerne uten stol, eller eventuelt med tilhørende høy krakk. I visse tilfeller har ståpultene dessuten fungert som kombinert kateter og talestol.
 • Bokstavelig og generelt brukes ordet også om kateter, eller foredragspult som likner mest på det gamle stående kateteret.("eng; lectern") "«Uttrykk som Universitetet i Xxx, NnNns gamle lærestol»" gir tolkningen: universitet.

  Werbung
  © dict.cc Norwegian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!