Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'światło' from Polish to English
światło {n}light
2 Words
wyłączyć [dok.] światłoto turn off the light
wyłączyć [dok.] światłoto switch off the light
mot.
czerwone światło {n} [w sygnalizacji ulicznej]
red light [traffic]
przyciemnione światło {n}nightlight
światło {n} gwiazdstarlight
mot.
światło {n} hamowania
brake light
światło {n} księżycamoonlight
mot.
światło {n} przeciwmgielne
fog lamp [Br.]
mot.
światło {n} przeciwmgielne
fog light [Am.]
światło {n} przednieheadlamp [on vehicle]
światło {n} przednieheadlight [on vehicle]
światło {n} słonecznesunshine
światło {n} słonecznesunlight
mot.
światło {n} stopu
brake light
światło {n} stroboskopowestrobe light
światło {n} tylnetaillight [on vehicle]
fiz.
światło {n} ultrafioletowe
ultraviolet light
3 Words
bezpośrednie światło {n} słonecznedirect sunlight
4 Words
dać komuś zielone światło [dok.]to give sb. the green light [fig.]
20 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • Obok Leonarda da Vinci uważany jest za pierwszego, który światło popielate Księżyca zidentyfikował jako światło ziemskie.
 • Linia D sodu, zwana też dubletem sodowym, to światło, które można traktować w pierwszym przybliżeniu jako światło monochromatyczne, o długości fali 589 nm.
 • Gdy światło pada na błonkę, pewna jego część odbija się od jej zewnętrznej powierzchni, część przechodzi przez nią i może odbić się od powierzchni wewnętrznej.
 • Fikobiliny szczególnie wydajnie absorbują światło czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone, czyli w zakresie długości fali częściowo nieabsorbowanym przez chlorofile.
 • Gdy światło jest słabe, na przykład w nocy, komercyjne kompaktowe fotopułapki mogą używać do oświetlenia wbudowanych lamp emitujących światło widzialne lub promieniowanie podczerwone.
 • Termin "światło wiary" oznacza w teologii światło nadprzyrodzone, które uzdalnia intelekt i wolę człowieka do uznania objawienia Bożego.
 • Sjöfartsverket), która jest właścicielem tej latarni ogłosiła, iż latem 2008 roku główne białe światło zostało wyłączone (światło obrotowe w dalszym ciągu działa).
 • Chrząszcze "Tribolium castaneum", "Rhizopertha ominica", "Sitophilus oryzae" dodatnio reagują na światło ultrafioletowe.
 • Klosz – element oprawy oświetleniowej wykonany z materiału częściowo lub całkowicie przepuszczającego światło.
 • Światło zastane – światło, jakie napotykamy w danej scenie podczas fotografowania; najczęściej jego źródłem jest słońce, lecz światło zastane może tworzyć również sztuczne oświetlenie pomieszczenia.
 • Fotoblastia, nasiona fotoblastyczne – zjawisko regulacji kiełkowania nasion przez światło występujące u niektórych roślin wyższych odpowiedzialne za pozostanie w stanie spoczynku lub wyjście z niego [...].
 • Leonardo w latach 1490–91 pracował nad traktatem o światłocieniu ("chiaroscuro").
 • Gr. φως "phōs", φωτος "phōtos" – światło, świt, od φαος "phaos" – światło; δειλος "deilos" – bojaźliwy, od δειλιαω "deiliaō" – bać się [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!