Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Baczność' from Polish to English
woj.
Baczność.
Attention. [an order]
woj.
stać [niedok.] na baczność
to stand at attention
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'Baczność' from Polish to English

Advertisement
Baczność.
Attention. [an order]woj.

stać [niedok.] na baczność
to stand at attentionwoj.
Usage Examples Polish
 • W musztrze krótki rozkaz słowny lub podany za pomocą sygnału nazywany jest komendą. Wykonanie komendy powinno nastąpić natychmiast po jej podaniu, w sposób określony regulaminem, a wtedy, gdy dotyczy grupy żołnierzy, pododdziału lub oddziału – również jednocześnie i jednakowo. Komenda składa się z zapowiedzi i hasła lub wyłącznie z hasła. Komendami zawierającymi tylko hasła są komendy „BACZNOŚĆ” i „SPOCZNIJ”. Przykładem komendy złożonej z zapowiedzi i hasła jest komenda „Pierwszy pluton, w szeregu – ZBIÓRKA”.
 • Na tę wieść cała placówka staje na baczność.
 • "„Baczność! Polska idzie!: powieść morska" z 1932.
 • Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowego ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zaś maszynista pociągu jest zobowiązany do podania syreną co najmniej jednokrotnego sygnału Rp 1 „Baczność” przy wskaźniku W 6a oraz wielokrotnego sygnału Rp 1 „Baczność” od wskaźnika W 6b.
 • Odpowiednikiem sygnału Rp 1 „Baczność” na kolejach w Niemczech jest sygnał Zp 1 „"Achtung"” ("„Uwaga”").
 • W 2013 roku ukazała się książka autorstwa Marka Konrada Ojrzanowskiego "Baczność! Spocznij! Meandry i wyzwania. Wspomnienia i refleksje ze służby wojskowej 1969–2011".
 • Podczas wykonywania hymnu narodowego należy przyjąć postawę stojącą,na baczność, zwrócić się w kierunku flagi Wybrzeża Kości Słoniowej.
 • Przyjmowana jest na komendę „baczność!” lub po usłyszeniu od przełożonego zapowiedzi komendy.
 • Organizował strajki szkolne w 1905 roku, publikował antycarskie artykuły w czasopismach „Znicz” (1906) i „Baczność” (1907), wkrótce uznanych za wywrotowe i zlikwidowanych przez carską policję.
 • Na komendę „Baczność”, „na prawą (lewą) burtę” wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie frontują w wyznaczonym kierunku i przyjmują postawę zasadniczą, a oficerowie salutują, do chwili podania komendy „Spocznij”.
 • W tym czasie jeńcy musieli stać na baczność, bez żadnej osłony przed promieniami tropikalnego słońca.
 • "Le Boudin" śpiewa się wyłącznie stojąc na baczność.
 • Odmiana sygnału pułkowego w wersji śpiewanej: „Hej baczność żołnierze, sygnału zew, za Polskę oddamy krew” [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!