Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Obrony' from Polish to English
pol.
minister {m} [osob.] obrony
Defence Secretary [Br.]
prawo
świadek {m} [osob.] obrony
witness for the defence
prawo
zrzec się obrony [dok.]
to abandon the defence
adminpol.
Ministerstwo {n} Obrony Narodowej <MON>
Ministry of Defence [Br.] <MOD>
adminpol.
Ministerstwo {n} Obrony Narodowej <MON>
Department of Defense [Am.] <DOD>
5 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • Podczas oblężenia stolicy we wrześniu 1939 kierował obroną przeciwpożarową, współpracując z dowództwem obrony przeciwlotniczej i Komendą Obrony Miasta.
 • Wojewódzki komitet obrony – struktura terenowa, podległa Komitetowi Obrony Kraju, istniejąca do 2002 r.
 • Wojska obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych stanowią jeden z elementów systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Od 1999 do 2001 kierował departamentem uzbrojenia i planowania w resorcie obrony, w latach 2009–2010 doradzał ministrowi obrony w zakresie strategii.
 • 7 maja 1992 prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podpisał dekret o utworzeniu Sił Zbrojnych Republiki Kazachstanu i przekształceniu Państwowego Komitetu Obrony Republiki Kazachstanu w ministerstwo obrony.
 • W obwodach zakarpackim, czernihowskim, rówieńskim, czerkaskim i żytomierskim, w miejsce pododdziałów MSW, w celu ochrony porządku publicznego sformowano obywatelskie oddziały obrony terytorialnej i bataliony obrony terytorialnej Ministerstwa Obrony Ukrainy.
 • W warunkach organizacji obrony bez styczności z nieprzyjacielem, często przygotowuje się pozorny przedni skraj obrony dla wprowadzenia przeciwnika w błąd co do przebiegu właściwego przedniego pasa obrony.
 • Stanowi go system pozycji obrony i urządzeń inżynieryjnych rozbudowywanych przed pierwszym pasem obrony.
 • W latach 1987–1990 był Głównym Inspektorem Obrony Terytorialnej, szefem Obrony Cywilnej Kraju i sekretarzem Komitetu Obrony Kraju.
 • Strukturę obrony stanowi układ wzajemnych relacji elementów składających się na całość obrony.
 • Przeciwuderzenie jest elementem obrony operacyjnej lub strategicznej i nie wychodzi poza uprzednio funkcjonujący system obrony, a zadania wojsk nie sięgają poza przedni skraj obrony danego szczebla [...].
 • ustanowił z dniem 15 stycznia 1937 na szczeblu Ministerstwa Spraw Wojskowych Dowódcę Obrony Przeciwlotniczej [...].
 • z 6 lipca 1957 roku, minister obrony narodowej polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej sformować na bazie dowództwa 5 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL Dowództwo 1 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!