Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'babiloński' from Polish to English
hist.
babiloński {adj}
Babylonian
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'babiloński' from Polish to English

babiloński {adj}
Babylonianhist.
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Z Lulubejami walczył król babiloński Nabuchodonozor I.
 • Gdy babiloński król zmarł Aszur-bel-kala wyznaczył Adad-apla-iddinę na tron babiloński i wziął jego córkę za żonę.
 • 1966 w Retimno) – grecki duchowny prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Aleksandrii, od 2016 tytularny biskup babiloński, wikariusz patriarszy (rezydujący w Kairze).
 • Język aramejski judeo-babiloński obejmuje język aramejski talmudyczny-babiloński (Talmudu Babilońskiego).
 • Talmud babiloński oraz jerozolimski zawierają kompletny tekst traktatu wraz z komentarzami i uzupełnieniami.
 • Ze źródeł pisanych wiadomo, iż prace budowlane przy tym ziguracie prowadził babiloński król Nabonid.
 • Ze źródeł pisanych wiadomo, iż prace budowlane prowadził przy tym ziguracie babiloński król Nabuchodonozor II.
 • "Enuma Anu Enlil" (sum. u4 an.na den.líl.lá, tłum. „Gdy Anu, Enlil ...”) – babiloński tekst astrologiczny.
 • Po trzyletnich walkach został pokonany, a zwycięski król Asyrii objął tron babiloński.
 • Kodeks Hammurabiego – babiloński zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. za panowania króla Hammurabiego, szóstego przedstawiciela I dynastii z Babilonu.
 • Kalendarze księżycowe: starogrecki, babiloński, rzymski, muzułmański i żydowski.
 • Okres babiloński w starożytnym Izraelu trwał w latach 586 – 539 p.n.e.
 • ... "Βήρωσσος") – zhellenizowany kapłan babiloński, historyk i astrolog, żyjący w Babilonie na przełomie IV i III w.
 • ... "Chcę sławić boga mądrości"; inne nazwy: "Poemat o cierpiącym sprawiedliwym człowieku", "Babiloński Job") – poemat babiloński o charakterze pesymistycznym, którego treść dotyczy nieszczęść, jakie spotkały pobożnego możnowładcę po opuszczeniu go przez bogów.
 • "Bēl-šar-uṣur"; biblijny "Baltazar") – babiloński książę, najstarszy syn króla Nabonida (556–539 p.n.e.), wyznaczony przez niego na następcę tronu.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!