Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'badać' from Polish to English
VERB   badać | badam | badał
zbadać
badać [+acc.] [niedok.]to look into
badać [niedok.]to examine
badać [niedok.]to explore
badać [niedok.]to research
badać [niedok.]to investigate
5 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • Bardzo wyraźny obraz tej galaktyki pozwala badać pojedyncze gwiazdy, cefeidy, wykorzystywane do dokładnego pomiaru odległości.
 • Trybunał Federalny nie może badać zgodności ustaw z konstytucją. Ustawy bowiem może uchylać tylko parlament. Za to może badać i ewentualnie uchylać prawodawstwo kantonalne.
 • Rytuały można badać na dwa sposoby: obserwując je (1) oraz uczestnicząc w nich (2).
 • Łuna 26 ma badać topografię i skład powierzchni Księżyca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów okołobiegunowych.
 • Kwazi-elastyczne rozpraszanie neutronów – metoda rozpraszania neutronów pozwalająca badać stochastyczne ruchy molekularne w fazach skondensowanych materii.
 • Kometę tę miała badać sonda kosmiczna Rosetta, jednak zrezygnowano z tego celu na rzecz innej – 67P/Czuriumow-Gierasimienko.
 • U chorych leczonych sapropteryną należy regularnie badać stężenie fenyloalaniny we krwi.
 • Orbiting Carbon Observatory (OCO) – niedoszły sztuczny satelita agencji NASA, który miał badać i mierzyć dwutlenek węgla w ziemskiej atmosferze.
 • Iluminant to wzorzec światła, o określonej charakterystyce widmowej. Oświetlenie takie pozwala badać i porównywać kolory.
 • Dzięki temu, że efekt Dopplera nie zależy od odległości od gwiazdy, metodą tą można badać gwiazdy znajdujące się w większej odległości od Ziemi.
 • Za pomocą spintaryskopu można badać tylko preparaty bardzo słabo aktywne.
 • Sonet 14 ("Nie w gwiazdach pragnę słuszność sądów badać") – jeden z cyklu sonetów autorstwa Williama Shakespeare’a.
 • Ważnym narzędziem używanym do dowodzenia nierówności jest rachunek różniczkowy. Pozwala on badać monotoniczność funkcji.
 • Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zaczęto badać możliwość stosowania soli sodowej EDTA w terapii zatrucia naparstnicą [...].
 • Aby sprawdzić ciągłość funkcji [...] nie trzeba badać wszystkich elementów topologii danej przestrzeni.
 • Uważał, że historię kultury należy badać z perspektywy darwinowskiej teorii ewolucji [...].
 • Greckie [...] "abros" – delikatny, wdzięczny; [...] "skopos" – poszukiwacz < [...] "skopeō" – badać [...].
 • "Hypsiscopus": [...] "hupsi" „wysoko, w górze” [...]; σκοπος "skopos" „poszukiwacz”, od σκοπεω "skopeō" „badać” [...].
 • Uwagę można badać za pomocą dychotycznej prezentacji bodźców [...] , przeszukiwania pola widzenia [...] lub testami ciągłego wykonania (np. testu zegara) [...].
 • "Hylexetastes": [...] "hule" „las”; εξεταστης "exetastes" „ekspert, badacz”, od εξεταζω "exetazō" „badać” [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!