Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'bocian czarny' from Polish to English
ptakT
bocian {m} czarny [Ciconia nigra]
black stork
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'bocian czarny' from Polish to English

bocian {m} czarny [Ciconia nigra]
black storkptakT
Advertisement
Usage Examples Polish
  • Od 1988 bocian czarny jest uznawany przez IUCN za gatunek najmniejszej troski (LC, "Least Concern").
  • W parku znajduje schronienie wiele gatunków rzadkich i chronionych zwierząt: bielik, bocian czarny, gągoł, puchacz, wydra i żuraw.
  • Projektowany park krajobrazowy „Dolina Odry i Oławy” – obszar występowania 32 rzadkich lub podlegających ochronie gatunków roślin, 140 gatunków ptaków (takich jak bąk zwyczajny, bocian czarny, kania ruda, orlik krzykliwy oraz żuraw).
  • W okolicach miasteczka występuje wiele gatunków roślin chronionych, a także unikalne gatunki zwierząt zagrożone zaginięciem takie jak: bocian czarny czy orzeł cesarski.
  • W rezerwacie gnieździ się od wielu lat bocian czarny, a lęgła się tam również kania ruda.
  • Okolice jeziora Miedzno to lęgowiska i żerowiska licznych ptaków, w tym wodnych i błotnych (rybołów, bielik, żuraw, łabędź niemy, bocian czarny).
  • bocian czarny (5 szt.).
  • W rejonie jeziora gnieździ się 165 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak pojawiający się w rozlewiskach na pograniczu Gródka i Bartkowej bocian czarny [...].
  • Na terenie rezerwatu bytuje wiele cennych gatunków ptaków m.in. orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny i puszczyk uralski [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!