Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'bogactwa naturalne' from Polish to English
bogactwa {n.pl} naturalnenatural resources
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'bogactwa naturalne' from Polish to English

bogactwa {n.pl} naturalne
natural resources
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Flaga Badenii oznacza przynależność Eimeldingen do niej, snop oraz kiść winogron symbolizują bogactwa naturalne tego terenu.
 • Nowa Zelandia posiada liczne bogactwa naturalne. Na wyspach występują złoża węgla kamiennego, duże zasoby hydroenergetyczne i złoża miedzi, złota, rudy żelaza i manganu.
 • Region norylski jest nadzwyczaj obfity w bogactwa naturalne, szczególnie w rudy niklu, miedzi i platyny oraz w wysokowartościowy węgiel kamienny.
 • Jak cały region nadgoplański, tak i okolice Polanowic, ze względu na żyzność ziem, bogactwa naturalne i dogodne położenie geograficzne, były predestynowane do intensywnego osadnictwa.
 • Symbolizują one armię wyzwoleńczą i zwierzęta (czerwony), bogactwa naturalne kraju (żółty) oraz płodność (zielony).
 • Bogactwa naturalne: fosforyty, fosforany, rudy żelaza, mangan, ołów, cynk.
 • Kaukaz jest zasobny w bogactwa naturalne, zwłaszcza w ropę naftową i gaz ziemny, węgiel kamienny, mangan, wolfram.
 • Szczególnie dotkliwa dla Polski była utrata Zaolzia ze względu na liczebną ludność polską, istniejące tam bogactwa naturalne i zakłady przemysłowe.
 • Jednak ich obszar, bogactwa naturalne i możliwości eksploatacji były mocno ograniczone, dlatego też szybko rozwijające się Niemcy ciągle poszukiwały nowych kolonii.
 • Bogactwa naturalne – przed II Wojną Światową na terenie województwa zielonogórskiego wydobywano wyłącznie węgiel brunatny (okolice Żar − Łuk Mużakowa, Słubic i Sulęcina − KWB Sieniawa), glinę, iły, żwiry i piaski.
 • W 1915 Stowarzyszenie Techników urządziło w Warszawie cykl konferencji, które doprowadziły do zgodnych wniosków, że same bogactwa naturalne i zjednoczony potencjał gospodarczy ziem polskich nie zapewnią odrodzonemu państwu samodzielności, jeśli praca nie będzie wydajna i dobrze zorganizowana.
 • Na Samoa nie znajdują się żadne bogactwa naturalne.
 • W Kongresie starał się dbać o przyszłość indiańskich sierot i kobiet, broniąc jednocześnie przywilejów koncernów górniczych i naftowych, eksploatujących za bezcen bogactwa naturalne w indiańskich rezerwatach.
 • Bogactwa naturalne Gór Jabłonowych zostały jeszcze słabo rozpoznane.
 • Okolice te kulturowo halsztadzkie a ludnościowo mieszane (Celtowie, Ligurowie, Ilirowie) obfite były w bogactwa naturalne, w tym żelazo i złoto.
 • Rozwijali rolnictwo, zakładali warzelnie soli i eksploatowali bogactwa naturalne.
 • Złote koła na górze tarczy symbolizują bogactwa naturalne kraju.
 • Poszczególne plemiona posiadają własne władze samorządowe (rady plemienne), dbają o tradycyjną kulturę i bogactwa naturalne (por.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!