Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'bogatka' from Polish to English
ptakT
bogatka {f} (zwyczajna) [Parus major]
great tit
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'bogatka' from Polish to English

bogatka {f} (zwyczajna) [Parus major]
great titptakT
Advertisement
Usage Examples Polish
  • sikora bogatka może ich złożyć nawet 18. Przed przystąpieniem do lęgu ptaki odbywają tzw.
  • Są to w większości gatunki o dużej liczebności (przykładowo sikora bogatka jest jednym z najliczniejszych ptaków Polski).
  • zagrożonego wyginięciem bogatka wspaniałego czy nadobnice alpejską.
  • Znane są przypadki wylęgu bogatka wspaniałego z drewna przetworzonego, np.
  • Fauna rezerwatu – stwierdzono ok. 14 gatunków ptaków, najliczniejsze spośród nich to: szpak, zięba, modraszka, sikora bogatka i kowalik.
  • Larwy tego bogatka rozwijają się w ziemi, gdzie odżywiają się korzeniami roślin [...].
  • Trzy różne gatunki zostały ujęte pod tą nazwą przez Arystotelesa: raniuszek zwyczajny, bogatka zwyczajna i modraszka zwyczajna [...].
  • Niektóre badania genetyczne sugerują, że najbliższym krewnym pseudosójeczki jest bogatka zwyczajna ("Parus major") i na tej podstawie zaproponowano umieszczenie tego taksonu w rodzaju "Parus" [...].
  • Bogatka zwyczajna [...] , bogatka [...] , sikora bogatka ("Parus major") – gatunek niewielkiego, częściowo wędrownego ptaka z rodziny sikor (Paridae).
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!