Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kalectwo' from Polish to English
kalectwo {n}lameness
kalectwo {n}disability
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'kalectwo' from Polish to English

kalectwo {n}
lameness

disability
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Seks niepełnosprawnych – dziedzina życia codziennego zajmująca się życiem seksualnym i intymnym osób niepełnosprawnych, np. kalectwo (po urazach rdzenia kręgowego), niepełnosprawność intelektualna.
 • Niewielka część wypadków niesie za sobą poważne skutki (najczęściej kalectwo w postaci urazu kręgosłupa).
 • Amputacja jest zabiegiem powodującym trwałe kalectwo, dlatego jest stosowana tylko wtedy, gdy brak innej możliwości leczenia i w sposób na tyle oszczędny, na ile to możliwe (szczególnie przy zabiegach w obrębie dłoni).
 • Operacje cząstkowe zawsze wiążą się z pozostawieniem części wady i w efekcie wpływają na kalectwo mowy, zgryzu i wyglądu.
 • Tylko kalectwo uniemożliwiło mu pobicie wszelkich rekordów w ilości zwycięstw przez nokaut.
 • Po wygnaniu seniora, Piotr został przywrócony do łask i odzyskał majątek, ale wiek i kalectwo nie pozwalały mu na działalność polityczną.
 • W 1946 roku, podczas jednego z lotów ćwiczebnych przeżył katastrofę lotniczą, która spowodowała u niego trwałe kalectwo.
 • Mistrzostwa obejrzała jeżdżąc na wózku inwalidzkim, ale już wtedy planowała powrót do sportu, pomimo tego, że lekarze przewidywali jej kalectwo.
 • Płytka wyobraźnia to kalectwo – społeczna akcja reklamowa mająca na celu ostrzeżenie ludzi (zwłaszcza młodych) przed skokami do wody w nieznanych miejscach oraz możliwymi skutkami takich skoków w przypadkach, gdy zbiornik wodny okaże się zbyt płytki.
 • W XVIII wieku instygator miał obowiązek zatrzymania wraz z hutmanem i pachołkami ludzi symulujących kalectwo i starość.
 • Artysta nie tylko namalował kalectwo modela, ale i sposób przezwyciężania jego skutków.
 • Przyczyną było prawdopodobnie kalectwo Cywilisa (Rembrandt przedstawił go jako ślepca), co miało ujmować postaci heroizmu.
 • pod Łosicami i Brześciem Litewskim, a pod Czerwonką w Augustowskiem został postrzelony w prawą rękę, co spowodowało trwałe kalectwo.
 • Protagonista wyjaśnia mu, że w czasie wojny był podoficerem "Jednonogiego", którego kalectwo wiąże z jego rozkazem trzymania szyku.
 • Skutkiem wypadku było trwałe kalectwo. Na ostatnie dwadzieścia lat życia został przykuty do łóżka.
 • 12 lub 14 września pod Stoczkiem Łukowskim został ranny, czego efektem było trwałe kalectwo (uszkodzenie nerwu strzałkowego).
 • Wymienione powyżej zanieczyszczenia toksyczne mają co najmniej jedną z następujących właściwości: działanie rakotwórcze, działanie mutagenne (wywołujące zmiany dziedziczne – mutacje prowadzące do kalectwa), działanie teratogenne (prowadzące do zaburzeń w rozwoju embrionalnym człowieka lub zwierząt wywołujące w efekcie kalectwo), zdolność do bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym zwierząt i ludzi.
 • Jej kalectwo przekreśliło szanse arcyksiężniczki na małżeństwo, chociaż swego czasu swatano ją księciu sabaudzkiemu.
 • Pominąwszy rzadkie przypadki całkowitego lenistwa, głównymi przyczynami były choroba i wypadki, których skutkiem było kalectwo.
 • Artystka urodziła się niepełnosprawna fizycznie, kalectwo miało wpływ na tematykę i nastrój jej obrazów.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!