Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kalendarz liturgiczny' from Polish to English
relig.
kalendarz {m} liturgiczny
liturgical calendar
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kalendarz liturgiczny' from Polish to English

kalendarz {m} liturgiczny
liturgical calendarrelig.
Advertisement
Usage Examples Polish
 • W latach 1956–1962 redagował „Kalendarz Liturgiczny Diecezji Częstochowskiej”.
 • Posiada własny – inny niż rzymski – kalendarz liturgiczny.
 • Do XX wieku jako prawosławny kalendarz liturgiczny służył kalendarz juliański.
 • Dzień wspomnienia liturgicznego reguluje kalendarz liturgiczny.
 • Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdzając nowy kalendarz liturgiczny paulinów, zezwoliła na włączenie do niego pod dniem 20 stycznia święta bł.
 • Mimo iż w Kościele Anglii nie ma formalnych kanonizacji, imię Thomasa Traherne'a jest wpisane w kalendarz liturgiczny tego kościoła (pod datą 10 października), a jego wizerunek został umieszczony na witrażu w katedrze w Hereford.
 • obejmującej chrześcijański kalendarz liturgiczny podzielony na miesiące i dni w roku, zawierający almanach Kościelnych postów oraz informacji dotyczących sezonowości rolnictwa i doradztwa żywieniowego.
 • Chociaż w Kościele Anglii nie ma formalnych kanonizacji, imię George'a Herberta jest wpisane w kalendarz liturgiczny tego kościoła (pod datą 27 lutego).
 • Koptyjski Kościół Ortodoksyjny posiada własny kalendarz liturgiczny podzielony na 13 miesięcy, którego datowanie rozpoczyna się od 284 roku.
 • W roku 2008, ze względu na kalendarz liturgiczny, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a tym samym i Dzień Świętości Życia, zostały przeniesione na poniedziałek po Drugiej Niedzieli Wielkanocnej.
 • Dzień obchodów święta wyznacza data lub kalendarz liturgiczny (zob. ...
 • Dzień obchodów uroczystości wyznacza data lub kalendarz liturgiczny (→święta ruchome).
 • Stąd prawosławny kalendarz liturgiczny poprzetykany jest dłuższymi lub krótszymi okresami postu, występującymi zwłaszcza przed dużymi świętami.
 • Chociaż w Kościele Anglii nie ma formalnych kanonizacji, imię Johna Donne'a jest wpisane w kalendarz liturgiczny tego kościoła (pod datą 31 marca).
 • Kalendarz liturgiczny – w chrześcijaństwie terminarz obchodów liturgicznych w ciągu roku liturgicznego: Wielkanocy, Świąt Pańskich, maryjnych i liturgicznych wspomnień świętych tak Zachodu np.
 • Posługiwali się również skomplikowanymi systemami rachuby czasu. Kalendarz liturgiczny był wykorzystywany przede wszystkim do przewidywania przyszłości i określania szczęśliwych i pechowych dni dla rozpoczynania najróżniejszych przedsięwzięć, przede wszystkim prowadzenia wojen [...].
 • Oficjalny kalendarz liturgiczny Kościoła każe Świętych spod Międzyrzecza nazywać Pierwszymi Męczennikami Polski, a nie Pierwszymi Męczennikami polskimi, ponieważ eremici; Benedykt i Jan byli Włochami, a Izaak, Mateusz i Krystyn zaś Polakami.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!